PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ

ĐƯỢC MỞ CHO ĐẾN 14 GIỜ NGÀY 7/8

Nhiệm vụ rất đơn giản. Chơi một trận xếp đội và ít nhất một người trong hai đội sử dụng trang phục Biệt Đội Omega để nhận được Biểu tượng Tân Binh Biệt Đội Omega. Các nhiệm vụ khác sẽ mang lại cho bạn Kỉ Vật Biệt Đội. Ghép 5 Kỉ Vật Biệt Đội để tạo ra Biểu tượng Cựu Binh Biệt Đội Omega. Để có thêm thông tin, hãy xem phần Những câu hỏi thường gặp bên dưới.

Hãy tập trung, mọi người đều phải về nhà an toàn.

Biểu tượng Tân Binh Biệt Đội Omega
Biểu tượng Cựu Binh Biệt Đội Omega

MẪU MẮT

Mẫu mắt Biệt Đội Omega

65 RP

ĐA SẮC

20 RP mỗi trang phục

TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA
FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA
TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA
VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA

GÓI BỘ ĐỘI ĐẶC CHỦNG

1038 RP
1213 RP nếu chưa có tướng
28/7 - 1/8

TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA
FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA
VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA
MẪU MẮT BIỆT ĐỘI OMEGA

GÓI BIỆT ĐỘI XẠ THỦ

650 RP
747 RP nếu chưa có tướng
28/7 - 1/8

TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA

GÓI BIỆT ĐỘI PHÁP SƯ

650 RP
757 RP nếu chưa có tướng
28/7 - 1/8

FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA
VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA

GÓI ĐA SẮC TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA

350 RP
(giảm giá tướng và trang phục trong gói)
28/7 - 1/8

TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA (TRÂN CHÂU)
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA (SA THẠCH)
TEEMO BIỆT ĐỘI OMEGA (NHAM TINH)

GÓI ĐA SẮC TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA

371 RP
(giảm giá tướng và trang phục trong gói)
28/7 - 1/8

TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA
TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA (TRÂN CHÂU)
TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA (SA THẠCH)
TWITCH BIỆT ĐỘI OMEGA (NHAM TINH)

GÓI ĐA SẮC FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA

381 RP
(giảm giá tướng và trang phục trong gói)
28/7 - 1/8

FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA
FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA (TRÂN CHÂU)
FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA (NHAM TINH)
FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA (TỬ THẠCH)

GÓI ĐA SẮC VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA

361 RP
(giảm giá tướng và trang phục trong gói)
28/7 - 1/8

VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA
VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA (LAM BẢO)
VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA (TỬ THẠCH)
VEIGAR BIỆT ĐỘI OMEGA (MẮT MÈO)

GÓI ĐA SẮC TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA

389 RP
(giảm giá tướng và trang phục trong gói)
28/7 - 1/8

TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA (TRÂN CHÂU)
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA (HOÀNG TINH)
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA (LỤC BẢO)
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA (NHAM TINH)
TRISTANA BIỆT ĐỘI OMEGA (LAM BẢO)

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có phải trả phí để làm nhiệm vụ không?
Đáp: Không. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhận kỉ vật và mở khóa cả hai biểu tượng mà không mất RP.

Hỏi: Tôi có bắt buộc sử dụng trang phục Biệt Đội Omega để làm nhiệm vụ không?
Đáp: Không! Chỉ cần bạn hoàn thành đúng điều kiện nhiệm vụ là được.

Hỏi: Tôi có cần thiết phải đeo biểu tượng để hoàn thành nhiệm vụ không?
Đáp: Không cần luôn. Những nhiệm vụ này không bắt buộc phải đeo biểu tượng cụ thể nào.

Hỏi: Sự kiện này có Thẻ gì không?
Đáp: Không. Biệt Đội Omega 2017 không có thẻ nào cả.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với kỉ vật của tôi sau sự kiện?
Đáp: Bạn sẽ có thời gian cho đến 14 giờ ngày 21/8 để ghép 5 kỉ vật thành biểu tượng Cựu Binh Biệt Đội Omega. Sau thời gian đó, tất cả kỉ vật sẽ biến mất.