ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

GÓI MŨI KHOAN ÁNH SÁNG

314 RP

17/11 - 19/11

BLITZCRANK MŨI KHOAN ÁNH SÁNG
BLITZCRANK

GÓI MŨI KHOAN BÓNG TỐI

314 RP

17/11 - 19/11

BLITZCRANK MŨI KHOAN BÓNG TỐI
BLITZCRANK

NHÓM MŨI KHOAN NGƯỜI MÁY

464 RP
503 RP nếu chưa có tướng

17/11 - 19/11

BLITZCRANK MŨI KHOAN ÁNH SÁNG
BLITZCRANK MŨI KHOAN BÓNG TỐI