Ông Bụt Vũ Trụ
Bard

Vai Trò

HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Người du hành qua những vì sao, Bard, là một nhân tố hòa bình duy trì sự cân bằng ở những nơi sự sống có được sự thờ ơ của hỗn loạn. Nhiều người Runeterra hát những khúc hát về cốt cách lạ kỳ của ông, dù tất cả đều đồng ý rằng lữ khách vũ trụ bị thu hút bởi những món tạo tác có sức mạnh ma thuật to lớn. Vây quanh ông là dàn đồng ca những tinh linh tử tế, thật không thể nhầm lẫn những hành động của ông là có ý xấu gì được, bởi Bard luôn phụng sự lợi ích chung... theo cách của riêng ông.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Thế Giới Mầu Nhiệm
Tinh Linh Chuông: Bard thu hút các tinh linh nhỏ bé hỗ trợ ông đánh thường, gây thêm sát thương phép. Khi Bard thu thập đủ số Chuông, các tinh linh sẽ gây thêm sát thương diện rộng và làm chậm kẻ địch.

Chuông: Chuông xuất hiện ngẫu nhiên cho Bard thu thập. Chúng cho kinh nghiệm, hồi phục năng lượng, và Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh.

Trang Phục