Người Máy Hơi Nước
Blitzcrank

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Blitzcrank là một người máy hơi nước khổng lồ, gần như không thể bị phá hủy vốn được tạo ra để dọn dẹp rác thải độc hại ở Zaun. Tuy nhiên, nó thấy mục đích ban đầu này quá bó buộc nên đã tự biến đổi bản thân để phục vụ tốt hơn người dân Zaun. Blitzcrank quên mình sử dụng sức mạnh và sức bền của nó để bảo vệ người khác, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ hoặc tung điện từ ngăn chặn bất kỳ kẻ gây rối nào.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Lá Chắn Năng Lượng
Blitzcrank nhận được một lá chắn dựa theo số năng lượng khi thấp máu.

Trang Phục