Đại Tướng Noxus
Darius

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Không có biểu tượng nào cho sức mạnh Noxus vĩ đại hơn Darius, tướng lĩnh đáng sợ và dạn dày nhất ở đây. Đi từ xuất thân khiêm tốn đến chỗ trở thành Đại Tướng Noxus, hắn đã đập tạn vô số kẻ địch của đế quốc—nhiều người trong đó còn chính là người Noxus. Hắn không bao giờ nghi ngờ đại nghĩa của mình, và không bao giờ ngần ngại một khi lưỡi rìu đã vung lên, nhưng ai đối đầu với thủ lĩnh Quân đoàn Tam Cực sẽ không nhận được chút khoan dung nào.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Xuất Huyết
Đòn đánh và kỹ năng sát thương của Darius khiến kẻ địch xuất huyết, chịu sát thương vật lý trong vòng 5 giây, cộng dồn tối đa 5 lần. Khi tướng địch đạt tối đa cộng dồn, Darius hóa cuồng và nhận lượng lớn Sức mạnh Công kích.

Trang Phục