Nữ Kiếm Sư
Fiora

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Là kiếm sư đáng sợ nhất của toàn cõi Valoran, Fiora nổi tiếng với ý chí bất khuất và niềm tự hào đến ngạo mạn của cô dành cho kĩ năng dụng kiếm của bản thân. Được sinh ra trong Nhà Laurent thuộc Demacia, Fiora giành lấy quyền chỉ huy gia tộc từ tay cha cô, khi nó gần như bị sụp đổ bởi một vụ bê bối. Mặc dù danh tiếng của nhà Laurent đã bị hủy hoại, Fiora vẫn tìm mọi cách để khôi phục danh dự gia đình và đưa nhà Laurent trở lại hàng ngũ danh gia vọng tộc của Demacia.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Vũ Điệu Kiếm Sư
Fiora vạch ra một Điểm Yếu trên Tướng này. Nếu tấn công trúng Điểm Yếu, cô được Hồi Máu và nhận thêm Tốc Độ Di Chuyển.

Trang Phục