Kẻ Được Khai Sáng
Karma

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Không ai thể hiện truyền thống tâm linh của Ionia rõ hơn Karma. Cô là hiện thân sống của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, mang theo tất cả tri thức tích tụ được từ trước đến giờ sang hậu kiếp. Với trí tuệ ấy, cô đã giang tay giúp đỡ người dân, truyền dạy kiến thức vô bờ và chữa lành mọi thứ trong thời kỳ khủng hoảng. Dù được chúc phúc với sức mạnh ít người hiểu thấu, cô hiếm khi dùng chúng để hủy diệt, bởi nó luôn đi kèm một cái giá khổng lồ—cho cả cô và vùng đất cô yêu mến.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Tụ Hỏa
Đòn đánh và kỹ năng trúng tướng địch sẽ giảm hồi chiêu của Kinh Mantra.

Trang Phục