Lữ Khách Hư Không
Kassadin

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Cắt một đường cháy rực qua những nơi tăm tối nhất của thế giới, Kassadin biết ngày tháng của mình không còn nhiều. Từng là một nhà thám hiểm đi nhiều biết rộng, ông cùng gia đình sống yên bình với các bộ tộc phương Nam—cho đến ngày làng của ông bị Hư Không nuốt mất. Ông thề trả thù, và thu thập nhiều tạo vật ma thuật cũng như công nghệ cấm cho chuyến đi phía trước. Cuối cùng, Kassadin đặt chân đến vùng Icathia hoang vu, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ con quái vật nào trên hành trình tìm kiếm gã tiên tri tự phong Malzahar.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Đá Hư Không
Kassadin được giảm sát thương phép gánh chịu và có thể bỏ qua vật thể.

Trang Phục