Trái Tim Sấm Sét
Kennen

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Không chỉ là một người gìn giữ cân bằng cho Ionia, Kennen còn là Yordle duy nhất trong hội Kinkou. Dù nhỏ bé và lông lá, cậu vẫn sẵn lòng xử lý mọi hiểm họa với phi tiêu sấm sét và nhiệt huyết vô biên. Bên cạnh sư phụ Shen, Kennen tuần tra thế giới linh hồn, sử dụng năng lượng điện tàn phá để hạ gục kẻ địch.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Dấu Ấn Sấm Sét
Kennen sẽ làm choáng kẻ địch có 3 cộng dồn Dấu Ấn Sấm Sét.

Trang Phục