Thợ Săn Vĩnh Hằng
Kindred

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Chia li, nhưng không bao giờ tách biệt, Kindred phản chiếu hai mặt của cái chết. Mũi tên của Cừu nhanh chóng kết thúc những kẻ sớm đã chấp nhận số phận của chúng. Sói săn đuổi kẻ nào dám chạy trốn, mang lại một hình phạt tàn bạo bằng hàm răng nhọn hoắt. Chẳng nơi đâu trên Runeterra không biết tới bản chất của Kindred, mọi sinh vật sống đều phải chọn cho mình một kết cục thực sự.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Đồng Nguyên Ấn
Kindred có thể đánh dấu mục tiêu để Đi Săn. Hoàn thành Cuộc Săn sẽ cường hóa vĩnh viễn các kỹ năng cơ bản của Kindred. Cứ mỗi 4 Cuộc Săn thành công, tầm đánh cơ bản của Kindred sẽ được tăng.

Trang Phục