Kẻ Lừa Đảo
LeBlanc

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Bí ẩn cả với những thành viên khác của giáo phái Hoa Hồng Đen, LeBlanc là một trong số nhiều cái tên của người phụ nữ đã thao túng các sự kiện từ ngày đầu của Noxus. Sử dụng ma thuật để tạo ra bản sao của chính mình, nữ phù thủy này có thể xuất hiện trước bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, và thậm chí là tại nhiều nơi cùng lúc. Luôn âm mưu gì đó ngoài tầm nhận thức, động cơ thực sự của LeBlanc cũng khó nắm bắt y như nhân dạng của ả vậy.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Ảo Ảnh
Khi Máu LeBlanc xuống dưới 40%, cô trở nên vô hình trong 1 giây và tạo một Ảo Ảnh không gây sát thương tồn tại tối đa 8 giây.

Trang Phục