Nhà Thông Thái Sa Mạc
Nasus

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Nasus là Thể Thăng Hoa oai vệ mang đầu chó rừng của Shurima cổ, một hình mẫu anh hùng được dân sa mạc coi như bán thần. Vô cùng thông thái, ông là người canh giữ tri thức và là chiến thuật gia có một không hai. Trí tuệ của ông đã dẫn dắt đế chế đến với sự huy hoàng trong nhiều thế kỷ. Sau khi nó sụp đổ, ông tự lưu đày bản thân và nhòa dần theo dòng truyền thuyết. Giờ, khi thành phố cổ trỗi dậy thêm lần nữa, ông đã trở lại, kiên quyết đảm bảo nó sẽ không bao giờ suy tàn.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Kẻ Nuốt Chửng Linh Hồn
Nasus hút năng lượng tinh thần của đối thủ, cho ông thêm Hút Máu.

Trang Phục