Ngọn Lửa Khởi Nguyên
Ornn

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Ornn là vị bán thần của nghề rèn và thủ công ở Freljord. Ông đơn độc làm việc trong một lò rèn khổng lồ tạo bởi những hang động dung nham bên dưới ngọn núi lửa Tổ Ấm. Tại đó, ông đun những vạc đá nóng chảy sôi sùng sục để tinh luyện quặng và chế tác những món trang bị có chất lượng vô bì. Khi các vị thần khác – nhất là Volibear – xuất đầu lộ diện và can dự vào việc trần, Ornn đứng lên đưa những kẻ hăng máu này về đúng chỗ, dù là bằng cây búa ông luôn tin tưởng hay bằng sức mạnh rực lửa của núi non.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Chế Tạo Tại Chỗ
Ornn được tăng Giáp và Kháng Phép cộng thêm từ mọi nguồn.

Ornn có thể dùng vàng để rèn trang bị không thuộc dạng tiêu thụ ở bất kỳ đâu.

Ngoài ra, ông có thể nâng cấp trang bị lên hàng tuyệt phẩm cho bản thân và đồng minh.

Trang Phục