Mắt Hoàng Hôn
Shen

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Shen là thủ lĩnh hội chiến binh bí mật mang tên Kinkou, Mắt Hoàng Hôn. Anh khao khát được tránh xa những rối loạn của cảm xúc, định kiến, và cái tôi cá nhân, và đi trên con đường vô hình giữa thế giới linh hồn và vật chất. Mang nhiệm vụ duy trì sự cân bằng giữa hai bên, Shen mang thanh kiếm bằng thép và cả bằng năng lượng thần bí chống lại bất kỳ kẻ nào dám đe dọa nó.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Lá Chắn Kiếm Khí
Sau khi dùng kỹ năng, Shen nhận một lá chắn. Dùng kỹ năng lên tướng khác sẽ giảm thời gian hồi của hiệu ứng này.

Trang Phục