Dược Sĩ Điên
Singed

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Singed là một nhà giả kim người Zaun với trí tuệ đại tài, kẻ đã dành cả đời để mở rộng ranh giới tri thức—bằng mọi giá, kể cả sự tỉnh táo của chính mình. Có phương thuốc nào trị cơn điên của hắn không? Các hợp chất hắn tạo ra hiếm khi thất bại, nhưng với nhiều người dường như Singed đã mất hoàn toàn nhân tính, chỉ để lại một đường độc kinh hoàng sau mỗi bước hắn đi.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Xé Gió
Singed bứt tốc khỏi các tướng gần đó, nhận thêm Tốc độ Di chuyển khi đi qua chúng.

Trang Phục