Lữ Khách Tinh Linh
Udyr

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Udyr không chỉ là một người phàm trần; hắn là một cơ thể chứa đầy những nguồn năng lượng bất kham của bốn linh hồn linh thú. Khi cần thiết, Udyr có thể tận dụng những nguồn năng lượng này để nhận được những thứ sức mạnh đặc biệt: hổ cho hắn tốc độ và sự dữ tợn, rùa cho hắn sự bất khuất, gấu cho hắn sức mạnh, và phượng hoàng cho hắn ngọn lửa bất diệt. Với thứ sức mạnh tổng hợp của cả bốn, Udyr có thể đánh bật tất cả những ai dám đe dọa trật tự của thiên nhiên.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Linh Hầu
Udyr nhận cộng dồn tăng Tốc độ Di chuyển và Tốc độ Đánh sau khi sử dụng một Kỹ năng. Udyr có bốn kỹ năng cơ bản có thể sử dụng để đổi giữa các Thế Võ. Đổi Thế Võ sẽ ngay lập tức kết thúc cả phần nội tại lẫn hiệu ứng đòn đánh của Thế Võ trước đó.

Trang Phục