Lữ Khách Tinh Linh
Udyr

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Lữ khách tinh linh mạnh mẽ nhất từng sống, Udyr kết giao với tất cả các linh hồn của Freljord, cho dù bằng cách thấu hiểu nhu cầu của họ, hoặc bằng cách truyền tải và chuyển hóa năng lượng thanh tao của họ thành phong cách chiến đấu nguyên thủy của mình. Ông tìm kiếm sự cân bằng từ bên trong, để tâm trí của mình không bị lạc giữa những người khác, nhưng Udyr cũng tìm kiếm sự cân bằng bên ngoài — vì cảnh quan huyền bí của Freljord chỉ có thể phát huy mạnh mẽ với sự phát triển đến từ xung đột và đấu tranh, và Udyr biết rằng phải có sự hy sinh để giữ chân hòa bình tại nơi đây.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Liên Kết Linh Giới
Udyr có bốn Kỹ Năng cơ bản giúp gã thay đổi giữa các Thế Võ, và có thể tái kích hoạt một Kỹ Năng để tái tạo nó và cho thêm hiệu ứng. Ngoài ra, sau khi sử dụng Kỹ Năng, hai đòn đánh tiếp theo của Udyr được tăng Tốc Độ Đánh.

Trang Phục