Sứ Giả Máy Móc
Viktor

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Sứ giả của một kỷ nguyên công nghệ mới Viktor dành cả đời cho sự tiến bộ của nhân loại. Một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng muốn nâng tầm nhận thức cho người dân Zaun, hắn tin rằng chỉ bằng cách đón nhận tiến hóa huy hoàng của công nghệ thì con người mới hiện thực hóa hoàn toàn tiềm năng. Với một cơ thể nâng cấp bằng sắt thép và khoa học, Viktor nhiệt thành theo đuổi tương lai tươi sáng này.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Tiến Hóa Huy Hoàng
Viktor có thể cường hóa các kỹ năng cơ bản của mình khi hạ gục kẻ địch.

Trang Phục