Kẻ Bất Dung Thứ
Yasuo

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ / Trung Bình / Khó

Một người Ionia đầy kiên định, chàng kiếm sĩ Yasuo được rèn luyện để sử dụng gió làm vũ khí tấn công kẻ thù. Khi còn trẻ, anh bị kết oan tội sát hại sư phụ—không thể chứng minh mình vô tội, anh buộc phải xuống tay với chính anh trai để tự vệ. Sau này, hung thủ thực sự đã lộ diện, nhưng Yasuo vẫn không thể tha thứ cho bản thân về những gì mình đã làm, và giờ lãng du khắp quê hương, chỉ với ngọn gió dẫn đường.

Giới Thiệu Kỹ Năng

Nội tại
Đạo Của Lãng Khách
Tỉ lệ Chí mạng của Yasuo được gia tăng. Ngoài ra, Yasuo tích lá chắn mỗi khi di chuyển. Lá chắn kích hoạt khi anh chịu sát thương từ tướng hoặc quái.

Trang Phục