game lien minh huyen thoai

Danh sách các Anh hùng đoạt giải "Thông thái như Heimerdinger" đợt 1

Được đăng ngày 10 Tháng 6 2013

Chỉ trong ba ngày cuối tuần vừa qua, sự kiện "Thông thái như Heimerdinger" đợt 1 đã nhận được sự thu hút và quan tâm rất lớn từ phía các Anh hùng. Hội đồng Liên Minh đã nhận được hàng nghìn lượt tham dự trong thời gian qua.

Heimerdinger

Đáp lại sự nhiệt tình, thông thái của các Anh hùng và để có thể tạo điều kiện cho nhiều Anh hùng tham dự hơn, chúng tôi sẽ nâng giải thưởng lên thành 50 phần quà "3 ngày nhân đôi IP" (thay vì 4 trận thắng nhân đôi IP) và giảm số lượng xuống còn 20 câu hỏi ở đợt hai (thay vì 50 câu hỏi như trước).

Với sự thay đổi này, hy vọng các Anh hùng sẽ tiếp tục tham gia và ủng hộ nhiều hơn. Nếu thành công, Hội đồng Liên Minh sẵn sàng tổ chức sự kiện này hàng tháng và thay đổi nhiều phần quà giá trị hơn để tăng sự hấp dẫn.

Danh sách 50 game thủ đoạt giải "3 ngày nhân đôi IP - bắt đầu kích hoạt từ 10 giờ ngày 14/6 "đợt 1:

STT Nick Garena User ID Garena Tên Liên Minh Huyền Thoại
1 trinitytm 89211355 FS.Neo
2 diepchilan 87394897 diepchilan
3 phonglaodai 71355438 Champi0n
4 Dota_Spectre_95 71887116 Ace5.Jinker
5 Dr.JumBa 7965581 EzG.Tsunami
6 THEEND.GHOST 79491708 kitoraxa
7 thatlavui92 62400056 Cảm ơn chú nhé
8 leduyluannguyen 38067072 Shiba XII
9 sondeptrai13 3262816 Fairy. Frest
10 Editor.XIII 79861234 BeIphegor
11 lucifer_face 93618306 AFK...NeVeR Die
12 anjess99 53446924 fairy.bison
13 wanxilip 16506125 Fairy.  Frost
14 potaylun123 14386205 Shjrahoshj
15 dohoanglinh 65476962 Best TPQ VN
16 yimmy_tk 85840089 Smile.Libra
17 bb.benvn 95615895 Hunter.Captain..
18 tuankiet69 5898279 Timescar123
19 quackzcool 84704163 MolkushaMon
20 khotimnhat1 42549601 Hµntër.CrÛël
21 mnguyen23 94524860 KubaNVM
22 vohoakhoi123 84709191 ShadowH
23 betpro1232 90594588 Hµntër.Pë..
24 nhimsmile00 46516222 S2DieuLinhS2
25 caoducmanhhp 60562582 Kael_Kasper
26 Unknown_Warrior 7069373 Unknown_Man
27 tom.duykhuong 93928923 HoF.Royal
28 kh0yeu1lan 84011512 SonGoKu_KaKaLots
29 soi001nb 84903365 WAC.Pentakill
30 teo001 4095497 sk_pro
31 ChienThanVip1 82929599 LOLVip
32 ImissClubA1 4034645 ImissClubA1
33 iGoD__SNSD 52351717 iGoD__SNSD
34 bgl.firstblood 20184138 Se7en VN
35 duynguyen2013 93829455 SS.Angelz
36 genzo.cave 17962639 IcaruzGenzo
37 gacon2008 9506943 HolyDemon
38 vinhprond97 84152441 Lx.FallenAngel
39 anhpr0nd1994 12223601 Lx.LordQuickly
40 killlvle 76445461 Lx.ShadowDragon
41 ZodyKiller 40956858 Green.Hyperion
42 darrenshancool 16367837 Green.Tarzan
43 bazazomay1 91930139 PV.Hüntër
44 danhtrum0123 80375861 PV.Chaos
45 vinhprond79 88701636 hang khue
46 x.hero.kcao 64884148 sto.kcao
47 xjtrum5794 82676275 PV.Mars
48 b6.unstoppable 75649497 Green.Darksider
49 S9lSooYoungl 43843274 Just.Mindhack
50 yuriqwe 87668731 YuRi Ciny
trinitytm 89211355 FS.Neo
diepchilan 87394897 diepchilan
phonglaodai 71355438 Champi0n
AKABEiSOFT2 91054868 Himarin
Dota_Spectre_95 71887116 Ace5.Jinker
Dr.JumBa 7965581 EzG.Tsunami
THEEND.GHOST 79491708 kitoraxa
thatlavui92 62400056 Cảm ơn chú nhé
leduyluannguyen 38067072 Shiba XII
sondeptrai13 3262816 Fairy. Frest
Editor.XIII 79861234 BeIphegor
lucifer_face 93618306 AFK...NeVeR Die
anjess99 53446924 fairy.bison
wanxilip 16506125 Fairy.  Frost
potaylun123 14386205 Shjrahoshj
dohoanglinh 65476962 Best TPQ VN
yimmy_tk 85840089 Smile.Libra
bb.benvn 95615895 Hunter.Captain..
tuankiet69 5898279 Timescar123
quackzcool 84704163 MolkushaMon
khotimnhat1 42549601 Hµntër.CrÛël
mnguyen23 94524860 KubaNVM
vohoakhoi123 84709191 ShadowH
betpro1232 90594588 Hµntër.Pë..
nhimsmile00 46516222 S2DieuLinhS2
caoducmanhhp 60562582 Kael_Kasper
Unknown_Warrior 7069373 Unknown_Man
tom.duykhuong 93928923 HoF.Royal
kh0yeu1lan 84011512 SonGoKu_KaKaLots
soi001nb 84903365 WAC.Pentakill
teo001 4095497 sk_pro
ChienThanVip1 82929599 LOLVip
ImissClubA1 4034645 ImissClubA1
iGoD__SNSD 52351717 iGoD__SNSD
bgl.firstblood 20184138 Se7en VN
duynguyen2013 93829455 SS.Angelz
genzo.cave 17962639 IcaruzGenzo
gacon2008 9506943 HolyDemon
vinhprond97 84152441 Lx.FallenAngel
anhpr0nd1994 12223601 Lx.LordQuickly
killlvle 76445461 Lx.ShadowDragon
ZodyKiller 40956858 Green.Hyperion
darrenshancool 16367837 Green.Tarzan
bazazomay1 91930139 PV.Hüntër
danhtrum0123 80375861 PV.Chaos
vinhprond79 88701636 hang khue
x.hero.kcao 64884148 sto.kcao
xjtrum5794 82676275 PV.Mars
b6.unstoppable 75649497 Green.Darksider
S9lSooYoungl 43843274 Just.Mindhack

Còn bây giờ, các Anh hùng hãy chuẩn bị đón chờ đợt 2 của cuộc thi "Thông thái như Heimerdinger" tại bài viết này và dành về cho mình những ngày nhân đôi IP thật tuyệt nhé!

Nếu bạn có thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận tại bài viết này.


Tìm kiếm bài liên quan: 
nhan doi ip lmht, cuoc thi lmht,

Chuyên mục: Sự Kiện