Bản Hiện Tại
Nếu bạn gặp phải lỗi trong khi cập nhật, hãy thử cập nhật lại "Liên Minh huyền Thoại" bằng cách thủ công.
Phiên bản cập nhật thủ công mới nhất 12.20 hotfix#1 có thể tải trước dùng cập nhật 13:00 21/10/2022. Phiên bản cũ hơn xin tìm tải bên dưới.
Danh Sách Cập Nhật
Ngày Cập Nhật
Bản Cũ
Bản Mới
Tải Ngay
2022-10-20
12.19
12.20
2022-10-05
12.18hotfix#2
12.19
2022-09-26
12.18hotfix#1
12.18hotfix#2
2022-09-22
12.18
12.18hotfix#1
2022-09-21
12.17hotfix#1
12.18
2022-09-19
12.17
12.17hotfix#1
2022-09-17
12.16
12.17
2022-08-25
12.15hotfix#1
12.16
2022-08-18
12.15
12.15hotfix#1
Hướng Dẫn Tải Bản Thủ Công
Hãy chắc chắn nắm được số bản cập nhật hiện tại trong máy, sau đó tải bản tương ứng để "cập nhật thủ công".
Hệ Thống và Cấu Hình Đề Nghị
Cấu Hình
Cấu Hình Tối Thiểu
Cấu Hình Đề Nghị
CPU
Bộ xử lí 2GHz
Bộ xử lí 4GHz Dual Core hoặc 3GHz
RAM
4 GB RAM
8 GB RAM trở lên
HDD
10 GB ổ trống
14 GB ổ trống
VGA
DirectX 9.0c hoặc cao hơn
DirectX 9.0c hoặc cao hơn. Nvdia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 hoặc tương đương (512 MB). intel hd 520 trở lên
OS
Windows XP SP3 trở lên
Windows 7 trở lên
Driver
Để có thể duy trì đồ họa của "Liên Minh Huyền Thoại" mượt mà nhất có thể, hãy cập nhật card màn hình thường xuyên. Hãy tìm driver mà bạn cần.