game lien minh huyen thoai
 

Phòng thủ và Phá hủy

Cuộc chiến trên Vực Gió Hú

Là chiến trường với chỉ một đường duy nhất của Liên Minh Huyền Thoại, Vực Gió Hú là bản đồ với hai nhà đặt đặt tại hai điểm tận cùng của cầu. Cầu được phòng thủ bởi hai trụ cùng một nhà lính, nhà chính được phòng thủ với hai trụ. Không có vùng trung lập nào làm phân tâm người chơi, Vực Gió Hú cho người chơi những pha giao tranh tổng căng thẳng nhất trong tất cả các bản đồ.

Hành động liên tục

Không hồi máu hay mua đồ

Bệ đá cổ tại Vực Gió Hú không hồi máu, và việc mua đồ được giới hạn chặt chẽ. Người chơi chỉ có thể mua đồ sau khi hồi sinh. Phép Biến Về cũng được loại bỏ khỏi chế độ này.

Điểm hồi máu

Thay cho hồi máu ở bệ đá cổ, người chơi sẽ có các điểm hồi máu được đặt dọc theo cầu cách nhau một khoảng tương đương. Khi đi qua những điểm này sẽ cho vị tướng khả năng hồi máu và năng lượng nhanh trong một khoảng thời gian ngắn.

Một nhà lính duy nhất

Chỉ với một đường để chinh phục, nhà lính duy nhất của đội bạn là chính là nguyên nhân chiến thắng hay thất bại của đội. Khi nhà lính bị hạ, đội tấn công sẽ ngay lập tức triệu hồi hai lính đường siêu cấp mỗi đợt lính. Bảo vệ nhà lính của bạn với mọi thứ mình có.

Kho trang bị của Vực Gió Hú

Items

 •  

  Hunter's Machete

 •  

  Doran's Blade

 •  

  Doran's Ring

 •  

  Spirit Stone

 •  

  Elixir of Fortitude

 •  

  Elixir of Brilliance

 •  

  Oracle's Extract

 •  

  Guardian's Horn

 •  

  Archangel's Staff

 •  

  Manamune

 •  

  Rod of Ages

 •  

  Tear of the Goddess

 •  

  Thornmail

 •  

  Rabadon's Deathcap

 •  

  Banshee's Veil

 •  

  Liandry's Torment

 •  

  Blade of the Ruined King

 •  

  Zhonya's Hourglass

 •  

  Grez's Spectral Lantern

 •  

  Sanguine Blade

 •  

  Entropy

 •  

  The Lightbringer

 •  

  Kitae's Bloodrazor

 •  

  Hextech Sweeper

 •  

  Seeker's Armguard

 •  

  Spirit of the Spectral Wraith

 •  

  Spirit of the Ancient Golem

 •  

  Spirit of the Elder Lizard