­

GIẢ LẬP 2017

PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ

KÉO DÀI ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2017

Chiến đấu cùng năm chuỗi nhiệm vụ, mỗi chuỗi đều có một trùm phụ trực sẵn. Hai chuỗi nhiệm vụ đầu hoàn toàn miễn phí, còn ba chuỗi nhiệm vụ cuối cần Thẻ Hầm Ngục để mở khóa.
Không giới hạn số lần tiếp tục.

VÉ GIẢ LẬP
NGỌC GIẢ LẬP
BIỂU TƯỢNG LÊN CẤP
BIỂU TƯỢNG BÍ MẬT

Chấp nhận tham gia các nhiệm vụ này bằng cách đeo một trong các biểu tượng sau:

Tìm hiểu thêm về Thế Giới Giả Lập và cách mở khóa phần thưởng tại đây.

PHẦN THƯỞNG BÁU VẬT

Đi ra quầy đổi vé lấy phần thưởng nào.

10 TINH HOA LAM

10 VÉ

MẢNH CHÌA KHÓA

40 VÉ

BIỂU TƯỢNG BARON TRÙM PHỤ KÈM BIỂU CẢM SỰ KIỆN

80 VÉ

NGỌC THƯỜNG

80 VÉ

NGỌC HIẾM

120 VÉ

NGỌC VÔ CỰC

150 VÉ

THẺ

Kiếm đồ luyện cấp với các nhiệm vụ thường nhật, các dòng nhiệm vụ ẩn,
và nhiều phần thưởng đặc biệt khác.

THẺ HẦM NGỤC TÍ HON

50 RP
MỞ BÁN ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2017

NHIỆM VỤ THƯỜNG NHẬT
MẪU MẮT PORO GIẢ LẬP

THẺ HẦM NGỤC

200 RP
(Giá giảm còn 150 RP nếu mua Thẻ Tí Hon trước đó)
MỞ BÁN ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2017

NHIỆM VỤ THƯỜNG NHẬT
MẪU MẮT PORO GIẢ LẬP
BIỂU TƯỢNG PORO GIẢ LẬP
ĐÁ QUÝ
NGỌC THƯỜNG
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU: CHUỖI NHIỆM VỤ BRAND
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU: CHUỖI NHIỆM VỤ ZIGGS
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU: CHUỖI NHIỆM VỤ MALZAHAR

BIỂU TƯỢNG

10 RP MỖI CÁI

BIỂU TƯỢNG BRAND TRÙM PHỤ
BIỂU TƯỢNG MALZAHAR
TRÙM PHỤ
BIỂU TƯỢNG ZIGGS TRÙM PHỤ

ĐA SẮC

20 RP mỗi màu

CORKI GIẢ LẬP
BLITZCRANK TRÙM PHỤ

ĐA SẮC TẤN CÔNG: BLITZCRANK TRÙM PHỤ

354 RP
ĐẾN HẾT NGÀY 25/8

BLITZCRANK TRÙM PHỤ
8 TRANG PHỤC ĐA SẮC

ĐA SẮC TẤN CÔNG: CORKI GIẢ LẬP

354 RP
ĐẾN HẾT NGÀY 25/8

CORKI GIẢ LẬP
8 TRANG PHỤC ĐA SẮC