game lien minh huyen thoai

Danh sách các đội tham gia Đấu Trường Công Lý tháng 10 khu vực Đông Bắc

Được đăng ngày 02 Tháng 10 2013

Danh sách các đội tham gia Đấu Trường Công Lý tháng 10 khu vực Đông Bắc.

Danh sách các đội tham gia Đấu Trường Công Lý tháng 10 khu vực Đông Bắc bao gồm:

 • Why not me
 • Royal Team
 • Cao Sơn
 • Uông Bí Hunters
 • Someone needs me
 • MEOTANTAN
 • FG (Hòa Bình)
 • LanDingS
 • FriendShip TG
 • Boss Come Back
 • Bắc Giang F5
 • Never win
 • Hà Bá
 • Vô Sắc Phường
 • Best Clan
 • War angel
 • Raven Bear
 • Phoenix Gaming
 • OMG
 • CTB
 • Set It On Fire
 • 489 HD
 • Sting Trắng
 • 117
 • LsF 1
 • LsF 2

Một số hình ảnh của các đội đến từ khu vực Đông Bắc

Hải Dương - Vô Sắc Phường
Uông Bí 8.9 - Team UB Hunters
Vĩnh Yên-VP- Phoenix Gaming
Xuân Hòa- VP - Bụi Đời Chợ Lớn
Xuân Hòa - VP - Raven Bear

Tìm kiếm bài liên quan: 
dau truong cong ly,

Chuyên mục: Giải Đấu