Sống dậy đi, hỡi Azir Thần Mộ. Hãy trở lại! Không chùn bước trước cái chết, không cần biết cái gì là chiến thắng hay thất bại. Những cuộc chiến, dù đẫm máu nhất, cũng chỉ ban tặng sức mạnh cho hoàng đế.

Ảnh đầy đủ trang phục