Quái xế xuất hiện, nghiền nát mọi kẻ dám ngáng đường.

Ảnh đầy đủ trang phục