Tiếng gọi nguyên thủy khẩn cầu sức mạnh cuồng bạo nhất.  Cảm nhận sự phẫn nộ. Đốt cháy lên. Đốt cả thế giới.

Ảnh đầy đủ trang phục