Ta đến đây để hạ gục ngươi vì danh dự. Và cho dù ngươi không có nó, ngươi vẫn sẽ phải nằm xuống thôi.

Ảnh đầy đủ trang phục