Kề vai sát cánh chiến đấu trên chặng đường dài. Cuối ngày ta lại cùng nhau nhóm lửa trại và ôn lại những kỉ niệm đẹp.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục