Kẻ tự phong "Bậc Thầy Vũ Khí" của Liên Minh tạo ra một chuỗi chiến thắng mà cho đến ngày nay vẫn chưa ai sánh nổi.

Ảnh đầy đủ trang phục