Đây là lúc để nâng báng súng lên và tìm kiếm một con mồi mới.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục