Trật Tự. Hỗn Mang. Cuộc chiến giữa họ dường như chẳng có hồi kết. Nhưng tiếc rằng, không có thế lực nào đủ mạnh để ngăn họ lại.

Ảnh đầy đủ trang phục