Trong cõi Hư Không rộng lớn, chẳng có nhân vật nào như Kassadin. Xuất hiện cùng lúc với vũ trụ, và cũng sẽ có mặt tại giây phút cuối cùng của nó.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục