Chia ly nhưng không bao giờ tách biệt, Kindred phản chiếu hai mặt của cái chết.

Ảnh đầy đủ trang phục