Lucian sử dụng những vũ khí cường hóa bởi sức mạnh thượng cổ để chống lại binh đoàn xác sống.

Ảnh đầy đủ trang phục