Ngọn lửa vụt tắt trong đêm chơi vơi. Dong thuyền cùng Đại Pháo, dong thuyền ra khơi. Đoàn tàu biến mất trong con sóng. Lướt đi trên Đại Pháo, cứ lướt đi.

Ảnh đầy đủ trang phục