Cư dân Bilgewater nay sẽ đón nhận vị vua mới, mang tên Miss Fortune

Ảnh đầy đủ trang phục