Morgana không hề ngây thơ, cô theo đuổi những cấm thuật để trở thành phù thủy hắc ám.

Ảnh đầy đủ trang phục