Nidalee chiến đấu một cách dũng mãnh bằng nanh vuốt, chống lại bất cứ kể nào dám đe dọa khu rừng mà cô gọi là nhà.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục