Tuyệt đối không nhân nhượng, đốt cháy đối thủ bằng sự mãnh liệt của ngọn lửa Phượng Hoàng.

Ảnh đầy đủ trang phục