Khi Kha'Zix đã tự nâng cao sức mạnh của mình lên bằng các phương thức tiến hóa, Rengar cũng đã tìm ra cách để không phải lùi bước trước một kẻ địch hùng mạnh.

Ảnh đầy đủ trang phục