Trật tự, hỗn mang, bóng tối - tất cả đều phải tồn tại trong một chuẩn mực hài hòa tuyệt đối bởi đó là quy luật của vũ trụ.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục