Shen được huấn luyện cả đời để trở thành Ninja Hoàng Hôn.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục