Được sinh ra với tiềm năng phép thuật to lớn, Syndra chỉ có một khát khao, được bùng nổ sức mạnh đó.

Ảnh đầy đủ trang phục