Rồng đói là rồng không vui. Nhớ cho ăn đều để tránh những triệu chứng như cáu gắt, đói, và thèm ăn... chính bạn.

Trang Phuc Moi

Ảnh đầy đủ trang phục