Kẻ vang danh với những cú đấm ác liệt. Với những cuộc đi săn nảy lửa. Người canh giữ khu rừng. Người mang tới ác mộng cho kẻ thù. Chúng ta triệu hồi ngươi.

Ảnh đầy đủ trang phục