Vệ Binh Tinh Tú 2017

Về sự kiện

Chế độ Xâm Lăng

Phối hợp cùng nhau trong chế độ PvE năm người để bảo vệ Ánh Sao. Kiếm Kỉ vật Tinh Tú khi hoàn thành nhiệm vụ trên bản đồ này để chế tạo ra Mẫu mắt Chân Trời Mới và một Tướng Kỳ Bí.

Phần thưởng

Biến Kỉ vật Tinh Tú thành Mẫu mắt Chân Trời Mới và Tướng Kỳ Bí (tướng ngẫu nhiên, tồn tại vĩnh viễn).

Có gì trong Cửa Hàng

Mở khóa các vật phẩm mới bằng cách vào mục Trang Phục hoặc Gói trong Cửa hàng, nhằm sở hữu khung tải trận độc nhất, chỉ có thể có được trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện. Khung tải trận này sẽ tồn tại vĩnh viễn.