Chế Tạo Tuyết Rơi

Lễ Hội Tuyết Rơi đang đến gần, cùng với nó là cả núi kẹo ngọt, quà tặng, và niềm vui! Đặc biệt, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những đợt khuyến mại hàng ngày từ 15/12/2016 đến tận 10/01/2017 đâu.

Báu Vật

MỞ BÁN ĐẾN 14:59 NGÀY 10/01/2017

KẸO NGỌT

Bạn có thể thu thập Kẹo Ngọt từ Rương Hextech bất kỳ trong Lễ Hội Tuyết Rơi (Rương Tuyết Rơi còn có nhiều hơn!) hoặc mua bằng IP trong dịp cuối tuần.

MỞ KHÓA
BIỂU TƯỢNG & CẢM XÚC

Dùng Kẹo Ngọt để mở khóa các biểu tượng và cảm xúc Lễ Hội Tuyết Rơi đặc biệt. Cảm xúc và Kẹo Ngọt sẽ hết hạn lúc 14:59 ngày 17/01/2017.

MẢNH RƯƠNG BÁU
VUA PORO

Mọi rương mua trong Lễ Hội Tuyết Rơi sẽ có tỉ lệ rơi ra một Mảnh Rương Báu Vua Poro. Thu thập ba cái để chế tạo Rương Báu Vua Poro. Nó chắc chắn chứa trang phục vĩnh viễn!

VÔ SỐ RƯƠNG MỚI ĐƯỢC MỞ BÁN TRONG LỄ HỘI TUYẾT RƠI, MỖI NGÀY LẠI CÓ MỘT ĐIỀU ĐẶC BIỆT!

Rương Mới Mỗi Ngày

MỞ BÁN ĐẾN 14:59 NGÀY 10/01/2017

Rương Báu Vua Poro

Chỉ có được nhờ chế tạo (không cần Chìa Khóa Hextech)
  • Thu thập Mảnh Rương Báu Vua Poro từ Rương Hextech bất kỳ mua trong Lễ Hội Tuyết Rơi. Tích đủ ba cái để nhận phần thưởng ngọt ngào từ chính Vua Poro: một chiếc rương cực kỳ đặc biệt chắc chắn chứa trang phục vĩnh viễn!

Rương Tuyết Rơi

40 RP (không cần Chìa Khóa Hextech)
  • Một Rương Tuyết Rơi theo chủ đề mới sẽ được mở bán mỗi ngày, chắc chắn chứa một mảnh trang phục theo chủ đề và ba Kẹo Ngọt

  • Mỗi Rương Tuyết Rơi theo chủ đề sẽ được mở bán ít nhất hai lần trong thời gian sự kiện, nhưng bạn chỉ được mua sáu Rương Tuyết Rơi mỗi ngày thôi nha

  • Rương Tuyết Rơi có gấp đôi tỉ lệ rơi ra Mảnh Rương Báu Vua Poro

  • Mỗi rương sẽ chỉ chứa mảnh trang phục theo một chủ đề nhất định (như Lửa hoặc Người Máy). Hãy kiểm tra hàng ngày để xem có rương mới nào được mở bán nhé! Danh sách tất cả những gì có trong mỗi rương sẽ được cập nhật trên trang chủ khi rương mới ra mắt.

Rương Di Sản

40 RP (không cần Chìa Khóa Hextech)
  • Một Rương Di Sản đặc biệt sẽ được mở bán nhân dịp cuối tuần, chứa mảnh trang phục di sản và một Kẹo Ngọt

  • Nếu bạn chỉ hứng thú với một trang phục Di Sản cụ thể, chúng đều được mở bán trong thời gian Lễ Hội Tuyết Rơi đấy!

Rương Mùa Đông

16 RP (25 RP với Chìa Khóa Hextech)
  • Một Rương Hextech bình thường với tỉ lệ rơi báu vật như mọi khi, à có thêm một Kẹo Ngọt nữa

Biểu tượng Tuyết Rơi

MỞ BÁN ĐẾN 14:59 NGÀY 10/01/2017

BIỂU TƯỢNG CÁNH CỤT VUI NHỘN

CHẾ TẠO TỪ 6 KẸO NGỌT

BIỂU TƯỢNG NGƯỜI BÁNH GỪNG

CHẾ TẠO TỪ 12 KẸO NGỌT

BIỂU TƯỢNG AMUMU QUÀ TRẢ LẠI KÈM CẢM XÚC TẠM THỜI

CHẾ TẠO TỪ 24 KẸO NGỌT

BIỂU TƯỢNG YÊU BÁNH QUY PORO KÈM CẢM XÚC TẠM THỜI

CHẾ TẠO TỪ 36 KẸO NGỌT

BIỂU TƯỢNG CHUÔNG TUYẾT KÈM CẢM XÚC TẠM THỜI

THƯỞNG KHI MUA GÓI 10 RƯƠNG MÙA ĐÔNG

BIỂU TƯỢNG CUA KỲ CỤC NGÀY TUYẾT RƠI

THƯỞNG KHI TẶNG BIỂU TƯỢNG CHO BẠN BÈ TRONG LỄ HỘI TUYẾT RƠI

BIỂU TƯỢNG HOA TUYẾT

BÁN VỚI GIÁ 10 RP

BIỂU TƯỢNG PORO MŨI ĐỎ

BÁN VỚI GIÁ 10 RP

BIỂU TƯỢNG SÚNG BẮN TUYẾT

BÁN VỚI GIÁ 10 RP

BIỂU TƯỢNG PORO HẮC TINH

BÁN VỚI GIÁ 10 RP

BIỂU TƯỢNG PORO VỆ BINH TINH TÚ

BÁN VỚI GIÁ 10 RP

Nếu bạn không thích Chế Tạo, Lễ Hội Tuyết Rơi vẫn có trang phục mới, các gói và nguyên một cuộc đổ bộ của các trang phục Di Sản!

Để lại bình luận của bạn tại đây.