Giày
Giày
300
25 Tốc độ Di chuyển
Bùa Tiên
Bùa Tiên
250
50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
Ngọc Lục Bảo
Ngọc Lục Bảo
300
100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ
900
350 Máu
Áo Choàng Tím
Áo Choàng Tím
600
15% Tỉ lệ Chí mạng
Gậy Bùng Nổ
Gậy Bùng Nổ
850
40 Sức mạnh Phép thuật
Lam Ngọc
Lam Ngọc
350
250 Năng lượng
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
400
150 Máu
Giáp Lụa
Giáp Lụa
300
15 Giáp
Giáp Lưới
Giáp Lưới
800
40 Giáp
Áo Vải
Áo Vải
450
25 Kháng Phép
Dao Găm Nham Thạch
Dao Găm Nham Thạch
350
7% Hút Máu Toàn Phần với Quái Rừng
 • Héo Úa: Gây sát thương lên Quái sẽ thiêu đốt chúng, gây (60 + 30% Sức mạnh Phép thuật + 5% Sức mạnh Công kích cộng thêm + 2% Máu cộng thêm) sát thương phép trong 5 giây.
 • Con Đường Thách Thức: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần sẽ tiêu hao trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt của bạn thành Trừng Phạt Thách Thức và tăng sát thương của nó lên quái. Trừng Phạt Thách Thức đánh dấu tướng trong 4 giây. Trong khoảng thời gian này, bạn gây thêm 48 - 125 (dựa trên cấp độ) sát thương chuẩn mỗi đòn lên chúng trong 2.5 giây và được giảm 20% sát thương từ chúng.
 • Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
 • Thu Thập: Hồi phục tối đa 8 - 18 (dựa trên cấp độ) năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.

  Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp bạn nhận vĩnh viễn toàn bộ hiệu ứng của nó và tăng sát thương Trừng Phạt lên quái. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh. Hồi máu không bị giảm với đòn đánh diện rộng. Nếu thua trên hai cấp so với cấp độ trung bình của người chơi trên toàn bản đồ, giết quái sẽ cho thêm kinh nghiệm.
  Chỉ đòn đánh và kỹ năng mới kích hoạt hiệu ứng thiêu đốt của Trừng Phạt Thách Thức.
 • Kiếm Dài
  Kiếm Dài
  350
  10 Sức mạnh Công kích
  Cuốc Chim
  Cuốc Chim
  875
  25 Sức mạnh Công kích
  Kiếm B.F.
  Kiếm B.F.
  1300
  40 Sức mạnh Công kích
  Dao Găm Băng Giá
  Dao Găm Băng Giá
  350
  7% Hút Máu Toàn Phần với Quái Rừng
 • Héo Úa: Gây sát thương lên Quái sẽ thiêu đốt chúng, gây (60 + 30% Sức mạnh Phép thuật + 5% Sức mạnh Công kích cộng thêm + 2% Máu cộng thêm) sát thương phép trong 5 giây.
 • Con Đường Tái Tê: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần sẽ tiêu hao trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt của bạn thành Trừng Phạt Tái Tê và tăng sát thương của nó lên quái. Khi trừng phạt tướng, Trừng Phạt Tái Tê gây 20 - 156 (dựa trên cấp độ) sát thương chuẩn và đánh cắp 20% Tốc độ Di chuyển của chúng trong 2 giây.
 • Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
 • Thu Thập: Hồi phục tối đa 8 - 18 (dựa trên cấp độ) năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.

  Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp bạn nhận vĩnh viễn toàn bộ hiệu ứng của nó và tăng sát thương Trừng Phạt lên quái. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh. Hồi máu không bị giảm với đòn đánh diện rộng. Nếu thua trên hai cấp so với cấp độ trung bình của người chơi trên toàn bản đồ, giết quái sẽ cho thêm kinh nghiệm.


 • Dao Găm Hắc Thạch
  Dao Găm Hắc Thạch
  350
  8% Hút Máu với Quái
 • Héo Úa: Gây sát thương lên Quái thiêu đốt chúng, gây (60 + 30% SMPT + 5% SMCK cộng thêm + 2% Máu cộng thêm) sát thương phép trong vòng 5 giây.
 • Nâng Cấp Tự Động: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần tiêu thụ trang bị này và nâng cấp Đòn Đánh Trừng Phạt của bạn, tăng sát thương nó gây ra lên quái.
 • Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
 • Thu Thập: Hồi phục đến tối đa 8 - 18 (dựa trên cấp độ) năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.

  Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp bạn nhận vĩnh viễn toàn bộ hiệu ứng của nó và tăng sát thương Trừng Phạt lên quái. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh. Hồi máu không bị giảm với đòn đánh diện rộng. Nếu thua trên hai cấp so với cấp độ trung bình của người chơi trên toàn bản đồ, giết quái sẽ cho thêm kinh nghiệm.
 • Dao Găm
  Dao Găm
  300
  12% Tốc độ Đánh
  Cung Gỗ
  Cung Gỗ
  1000
  25% Tốc độ Đánh
 • Mũi Tên Thép: Các Đòn Đánh gây thêm 15 sát thương vật lý.
 • Sách Cũ
  Sách Cũ
  435
  20 Sức mạnh Phép thuật
  Huyết Trượng
  Huyết Trượng
  900
  15 Sức mạnh Công kích
  7% Hút Máu

  Khiên Doran
  Khiên Doran
  450
  80 Máu
 • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm 5 sát thương vật lý lên lính.
 • Hồi Phục: Hồi lại 6 Máu mỗi 5 giây.
 • Bền Bỉ: Hồi tối đa 40 Máu trong 8 giây sau khi nhận sát thương từ tướng, quái to, hoặc quái khủng. Tốc độ hồi phục tăng mạnh khi bạn thấp Máu.

  Hiệu quả của Bền Bỉ sẽ tương đương 66% khi sở hữu bởi tướng Đánh Xa hoặc khi chịu sát thương từ nguồn sát thương diện rộng hay sát thương theo thời gian.
 • Kiếm Doran
  Kiếm Doran
  450
  8 Sức mạnh Công kích
  80 Máu

 • Dày Dặn: Nhận 2.5% Hút Máu Toàn Phần.

  Hút Máu Toàn Phần chỉ có 33% tác dụng đối với sát thương diện rộng hoặc sát thương gây ra bởi trợ thủ.
 • Nhẫn Doran
  Nhẫn Doran
  400
  15 Sức mạnh Phép thuật
  70 Máu

 • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm 5 sát thương vật lý lên lính.
 • Phục Hồi: Hồi 1 Năng Lượng mỗi giây. Gây sát thương lên tướng địch sẽ tăng lượng hồi phục lên 1.5 Năng Lượng mỗi giây trong 10 giây. Nếu không thể nhận Năng Lượng, hồi phục 45% giá trị Năng Lượng thành Máu.
 • Áo Choàng Bạc
  Áo Choàng Bạc
  900
  50 Kháng Phép
  Gậy Quá Khổ
  Gậy Quá Khổ
  1250
  60 Sức mạnh Phép thuật
  Phong Ấn Hắc Ám
  Phong Ấn Hắc Ám
  350
  15 Sức mạnh Phép thuật
  40 Máu

 • Vinh Quang: Nhận 2 cộng dồn khi hạ gục tướng hoặc 1 khi hỗ trợ hạ gục (tối đa 10 cộng dồn). Mất 5 cộng dồn khi bị hạ gục.
 • Nỗi Sợ: Nhận 4 Sức mạnh Phép thuật với mỗi cộng dồn Vinh Quang.

  Vinh Quang đã nhận sẽ được giữ lại giữa các trang bị này và Sách Chiêu Hồn Mejai.
 • Lưỡi Hái
  Lưỡi Hái
  450
  7 Sức mạnh Công kích
 • Mỗi Đòn đánh hồi lại 3 Máu.
 • Thu Hoạch: Kết liễu lính ở đường sẽ cho thêm 1 vàng. Kết liễu đủ 100 lính ở đường sẽ cho thêm 350 vàng và vô hiệu hóa Thu Hoạch.

 • Đạn Xuyên Phá
  Đạn Xuyên Phá
  0
  Kiên Cố
  Kiên Cố
  0
  Giáp Cường Hóa
  Giáp Cường Hóa
  0
  Nội Tại DUY NHẤT - Giáp Cường Hóa: Giảm sát thương nhận vào đi 0% và trở nên miễn nhiễm với Sát thương Chuẩn khi không có lính địch ở gần.
  Mắt Giám Sát
  Mắt Giám Sát
  0
  Tiên Phong
  Tiên Phong
  0
  Cột Thu Lôi
  Cột Thu Lôi
  0
  Giáp Cường Hóa
  Giáp Cường Hóa
  0
  Nội Tại DUY NHẤT - Giáp Cường Hóa Trụ Căn Cứ: Giảm lượng sát thương nhận vào đi 0% và miễn nhiễm Sát thương Chuẩn nếu không có lính địch ở gần. Trụ căn cứ có thể hồi phục máu, nhưng không thể hồi phục quá mốc hiện tại. Trụ được chia thành ba mốc là 33%, 66% và 100% máu.
  Rệu Rã
  Rệu Rã
  0
  Tất Kháng Trụ
  Tất Kháng Trụ
  0
  Nhiệt Huyết Lính Cận Chiến
  Nhiệt Huyết Lính Cận Chiến
  0
  Nhiệt Huyết Lính Đánh Xa
  Nhiệt Huyết Lính Đánh Xa
  0
  Giáp Lính Siêu Cấp
  Giáp Lính Siêu Cấp
  0
  Hào Quang Lính Siêu Cấp
  Hào Quang Lính Siêu Cấp
  0
  Khiên Trụ
  Khiên Trụ
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Bình Máu
  Bình Máu
  50
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống để hồi phục 150 Máu trong 15 giây.

  Có thể mang đến tối đa 5 Bình Máu

  Bánh Quy
  Bánh Quy
  50
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Ăn bánh để hồi lại 10% Máu đã mấtNăng Lượng trong 5 giây. Ăn hoặc bán một bánh quy sẽ tăng vĩnh viễn 50 Năng Lượng tối đa.
  Mảnh Vỡ Kircheis
  Mảnh Vỡ Kircheis
  700
  15% Tốc độ Đánh
 • Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
 • Sốc Điện: Đòn đánh Tích Điện gây thêm 80 sát thương phép.
 • Thuốc Tái Sử Dụng
  Thuốc Tái Sử Dụng
  150
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Tiêu hao một cộng dồn để hồi lại 125 Máu trong 12 giây. Tối đa 2 cộng dồn và hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.


  Bình Thuốc Biến Dị
  Bình Thuốc Biến Dị
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Tiêu hao một cộng dồn để hồi lại 125 Máu75 Năng Lượng trong 12 giây. Trong thời gian này, Đòn đánh và Kỹ năng đốt cháy đối phương, gây 15 (20 nếu không thể nhận Năng Lượng) sát thương phép trong 3 giây. Tối đa 3 cộng dồn và hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Sát thương Biến Dị giảm xuống 50% khi kích hoạt bởi hiệu ứng diện rộng hoặc sát thương theo thời gian.

  Tù Và Vệ Quân
  Tù Và Vệ Quân
  950
  150 Máu
 • Hồi Phục: Hồi lại 20 Máu mỗi 5 giây.
 • Ngoan Cường: Chặn 15 sát thương của đòn đánh và kỹ năng từ tướng (25% hiệu quả với kỹ năng sát thương theo thời gian).
 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Bánh Quy Poro
  Bánh Quy Poro
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Thiết đãi chú Poro bên cạnh một bữa ăn tuyệt hảo, khiến nó phát triển về mặt kích thước.
  Mắt Kiểm Soát
  Mắt Kiểm Soát
  75
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Đặt một Mắt Kiểm Soát mạnh mẽ cho tầm nhìn của khu vực xung quanh. Nó cũng sẽ làm lộ diện bẫy Vô Hình, làm lộ diện kẻ địch Ngụy Trang, và lộ diện (đồng thời vô hiệu hóa) Mắt Xanh của đối thủ.

  Có thể mang theo tối đa 2 Mắt Kiểm Soát. Mắt Kiểm Soát không vô hiệu hóa Mắt Kiểm Soát khác.

  Vương Miện Shurelya
  Vương Miện Shurelya
  2500
  40 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản


  Kích hoạt - Khai Mở: Cho đồng minh xung quanh 30% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 4 giây (hồi lại sau 75 giây giây).
 • Truyền Động Lực: Cường hóa hoặc Bảo vệ một Tướng đồng minh sẽ cho cả hai 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

  Mỗi đồng minh chỉ có thể được Truyền Cảm Hứng một lần mỗi 4 giây.
 • Dược Phẩm Cứng Cáp
  Dược Phẩm Cứng Cáp
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống vào để nhận 300 Máu, 25% Kháng Hiệu Ứng, và tăng kích cỡ tướng trong 3 phút. Khi kích hoạt, di chuyển sẽ để lại một con đường đằng sau giúp tăng 15% Tốc độ Di chuyển của đồng minh.

  Uống một Dược Phẩm khác sẽ thay thế hiệu ứng của Dược Phẩm hiện tại.

  Dược Phẩm Thuật Pháp
  Dược Phẩm Thuật Pháp
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống vào để nhận 50 Sức mạnh Phép thuật15% Tốc độ Hồi Năng lượng trong 3 phút. Khi kích hoạt, gây sát thương lên tướng hoặc trụ sẽ gây thêm 25 sát thương chuẩn (hồi lại sau 5 giây).

  Yêu cầu Tướng đạt cấp 9 hoặc cao hơn để mua. Sát thương chuẩn lên trụ của Dược Phẩm Thuật Pháp không có thời gian hồi. Uống một Dược Phẩm khác sẽ thay thế hiệu ứng của Dược Phẩm hiện tại.

  Dược Phẩm Phẫn Nộ
  Dược Phẩm Phẫn Nộ
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống vào để nhận 30 Sức mạnh Công kích12% Hút Máu Vật lý (lên tướng) trong 3 phút.

  Uống một Dược Phẩm khác sẽ thay thế hiệu ứng của Dược Phẩm hiện tại.

  Máy Dọn Lính
  Máy Dọn Lính
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Tiêu diệt lính được chọn (hồi lại sau 10 giây ).
  Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu
  Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu
  0
 • Chuyển hóa thành Đồng Hồ Ngưng Đọng sau 14 phút. Tham gia hạ gục sẽ giảm thời gian này đi 2 phút. Đồng Hồ Ngưng Đọng đó sẽ đóng góp 250 vàng vào những trang bị nó ghép thành.

  Đồng Hồ Ngưng Đọng bình thường đóng góp 650 vàng
 • Đồng Hồ Ngưng Đọng
  Đồng Hồ Ngưng Đọng
  650
  Kích hoạt - Ngưng Đọng: Dùng một lần duy nhất để trở nên Bất TửKhông Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (biến trang bị này thành Đồng Hồ Vụn Vỡ).
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  650

 • Thời Gian Vỡ Vụn: Đồng Hồ Ngưng Đọng đã vụn vỡ, nhưng nó vẫn có thể được nâng cấp.

  Sau khi phá vỡ một Đồng Hồ Ngưng Đọng, cửa hàng sẽ chỉ bán cho bạn Đồng Hồ Vụn Vỡ.
 • Giày Xịn
  Giày Xịn
  300
  25 Tốc độ Di chuyển
 • Nhận thêm 10 Tốc độ Di chuyển. Giày nâng cấp từ Giày Xịn vẫn giữ được lượng Tốc độ Di chuyển này.
 • Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
  Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
  650
  Kích hoạt - Ngưng Đọng: Dùng một lần duy nhất để trở nên Bất TửKhông Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (biến trang bị này thành Đồng Hồ Vụn Vỡ).
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  650

 • Thời Gian Vỡ Vụn: Đồng Hồ Ngưng Đọng đã vụn vỡ, nhưng nó vẫn có thể được nâng cấp.

  Sau khi phá vỡ một Đồng Hồ Ngưng Đọng, cửa hàng sẽ chỉ bán cho bạn Đồng Hồ Vụn Vỡ.
 • Giáp Vai Nguyệt Thần
  Giáp Vai Nguyệt Thần
  2500
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  30 Giáp
  30 Kháng Phép

 • Soi Rọi: Sau khi làm Bất Động kẻ địch hoặc bản thân bị Bất Động, khiến mục tiêu và tất cả Tướng địch xung quanh nhận thêm 9% sát thương trong 4 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Giáp và Kháng Phép
 • Quyền Trượng Thiên Thần
  Quyền Trượng Thiên Thần
  2600
  60 Sức mạnh Phép thuật
  500 Năng lượng
  200 Máu

 • Tuyệt: Nhận Điểm Hồi Kỹ Năng tương đương 0.5% Năng Lượng cộng thêm.
 • Cộng Dồn Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng một Kỹ năng sẽ tiêu thụ một điểm tích trữ và cho 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

  Nhận một Tích Trữ Năng Lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Kiếm Manamune
  Kiếm Manamune
  2900
  35 Sức mạnh Công kích
  500 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tuyệt: Nhận Sức mạnh Công kích tương đương với 2.5% Năng lượng tối đa.
 • Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một mục tiêu với một Đòn đánh hoặc Kỹ năng sẽ tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Nhận tối đa 360 Năng Lượng, sau đó trang bị này sẽ chuyển thành Thần Kiếm Muramana

  Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Giày Cuồng Nộ
  Giày Cuồng Nộ
  1100
  35% Tốc độ Đánh
  45 Tốc độ Di chuyển

  Giày Bạc
  Giày Bạc
  900
  60 Tốc độ Di chuyển
 • Hiệu quả của các hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển bị giảm đi 25%.
 • Bình Thải Hóa Dược
  Bình Thải Hóa Dược
  2300
  55 Sức mạnh Phép thuật
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Dung Dịch Độc Tố: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 30% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho một đồng minh khác sẽ cường hóa cho cả hai, khiến lượng sát thương tiếp theo của họ lên tướng địch sẽ áp dụng 50% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Giày Pháp Sư
  Giày Pháp Sư
  1100
  18 Xuyên Phép
  45 Tốc độ Di chuyển

  Lá Chắn Mãnh Sư
  Lá Chắn Mãnh Sư
  900
  20 Giáp
  250 Năng lượng
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Giáp Thiên Thần
  Giáp Thiên Thần
  2800
  40 Sức mạnh Công kích
  40 Giáp

 • Cứu Rỗi: Khi nhận sát thương và bị hạ gục, hồi lại 50% Máu cơ bản30% Năng Lượng tối đa sau 4 giây ở trạng thái ngưng đọng (hồi lại sau 300 giây).
 • Vô Cực Kiếm
  Vô Cực Kiếm
  3400
  70 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Hoàn Mỹ: Nếu bạn có ít nhất 60% Tỉ lệ Chí mạng, bạn sẽ nhận thêm35% Sát thương Chí mạng.
 • Lời Nhắc Tử Vong
  Lời Nhắc Tử Vong
  2500
  25 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Nhiễm Trùng: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 30% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Gây 3 Đòn đánh liên tục lên tướng địch sẽ cường hóa hiệu ứng này, khiến chúng chịu 50% Vết Thương Sâu cho đến khi hiệu ứng này kết thúc.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Cung Xanh
  Cung Xanh
  1450
  20 Sức mạnh Công kích
  18% Xuyên Giáp

  Nỏ Thần Dominik
  Nỏ Thần Dominik
  3000
  30 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  30% Xuyên Giáp

 • Diệt Khổng Lồ: Gây thêm tối đa 15% sát thương vật lý lên tướng có Máu tối đa lớn hơn bạn.

  Sát thương thêm đạt tối đa khi lượng Máu chênh lệch lớn hơn 2000.
 • Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
  Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
  2600
  80 Sức mạnh Phép thuật
  860 Năng lượng
  250 Máu

 • Tuyệt: Nhận Điểm Hồi Kỹ Năng tương đương 1.3% Năng Lượng cộng thêm.
 • Thiên Đỉnh: Khôi Phục Máu tương đương 25% lượng Năng Lượng tiêu thụ, tối đa 25-50 (+10% SMPT) mỗi lần sử dụng kỹ năng. Kỹ năng bật tắt có thể hồi đến tối đa lượng máu tương đương mỗi giây.
 • Sách Chiêu Hồn Mejai
  Sách Chiêu Hồn Mejai
  1600
  20 Sức mạnh Phép thuật
  100 Máu

 • Vinh Quang: Nhận 4 cộng dồn khi hạ gục tướng hoặc 2 cộng dồn khi hỗ trợ hạ gục (tổng số cộng dồn tối đa là 25). Mất 10 cộng dồn khi bị hạ gục.
 • Nỗi Sợ: Nhận 5 Sức mạnh Phép thuật với mỗi cộng dồn Vinh Quang. Nhận 10% Tốc độ Di chuyển nếu có ít nhất 10 cộng dồn.

  Cộng dồn Vinh Quang đã nhận sẽ được bảo toàn giữa trang bị này và Phong Ấn Hắc Ám.
 • Thần Kiếm Muramana
  Thần Kiếm Muramana
  3000
  35 Sức mạnh Công kích
  860 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tuyệt: Nhận thêm Sức mạnh Công kích tương đương 2.5% Năng lượng tối đa.
 • Chấn động: Đòn đánh lên tướng gây thêm 1.5% Năng lượng Tối đa sát thương vật lý Đòn Đánh. Kỹ năng sát thương lên tướng gây thêm (3.5% với tướng Cận chiến | 2.7% với tướng Đánh xa) Năng lượng Tối đa + 6% Tổng SMCK sát thương vật lý.
 • Búa Gỗ
  Búa Gỗ
  1100
  15 Sức mạnh Công kích
  200 Máu

 • Cuồng Nộ: Sau khi gây sát thương vật lý lên tướng, hồi lại 2% Máu tối đa trong 6 giây.

  Khả năng phục hồi giảm xuống 50% với tướng Đánh Xa.
 • Ma Vũ Song Kiếm
  Ma Vũ Song Kiếm
  2600
  20 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Ma Vũ: Tấn công sẽ cho hiệu ứng Bóng Mờ7% Tốc độ Di chuyển trong 3 giây. Ngoài ra, Tấn công 4 lần khiến Ma Vũ cho thêm 30% Tốc độ Đánh trong khoảng thời gian tương đương.

  Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.
 • Giày Thép Gai
  Giày Thép Gai
  1100
  20 Giáp
  45 Tốc độ Di chuyển

 • Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh đi 12%.
 • Tụ Bão Zeke
  Tụ Bão Zeke
  2400
  250 Máu
  25 Giáp
  250 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Dẫn Truyền: Chỉ định một Đối Tác (hồi lại sau 60 giây).
 • Hội Tụ: Trong 8 giây sau khi Bất động một kẻ địch, các Đòn Đánh và Kỹ năng của Đối Tác trúng đích sẽ gây thêm (30 - 70 (dựa trên cấp độ)(+1.5% Máu tối đa)(+7.5% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép lên kẻ địch đó.

  Một tướng chỉ có thể được kết nối bởi một Tụ Bão Zeke trong một thời điểm.
 • Rìu Nhanh Nhẹn
  Rìu Nhanh Nhẹn
  1000
  15 Sức mạnh Công kích
  15% Tốc độ Đánh

 • Nhanh Chân: Tấn công một đơn vị sẽ cho (20 | 10 với tướng Đánh Xa) Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.
 • Móng Vuốt Sterak
  Móng Vuốt Sterak
  3100
  400 Máu
 • Vuốt Nhọn: Nhận 40% Sức Mạnh Công Kích cộng thêm.
 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn giá trị 75% Máu Cộng Thêm trong 3.75 giây (60 giây ).
 • Thủy Kiếm
  Thủy Kiếm
  700

 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (100% Sức mạnh Công kích Cơ bản) sát thương vật lý Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây ).
 • Giáp Tâm Linh
  Giáp Tâm Linh
  2900
  450 Máu
  40 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

 • Nguồn Sống Bất Tận: Tăng hiệu quả khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn trên bạn lên 25%.
 • Đai Thanh Thoát
  Đai Thanh Thoát
  800
  150 Máu
 • Vút Bay: Tăng 5% Tốc độ Di chuyển.
 • Hỏa Ngọc
  Hỏa Ngọc
  800
  200 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Khiên Thái Dương
  Khiên Thái Dương
  3200
  350 Máu
  35 Giáp
  35 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế: Gây hoặc nhận sát thương sẽ khiến bản thân bắt đầu gây (12 - 30 (theo cấp độ) + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch xung quanh (tăng 25% lên lính và 150% lên quái) trong 3 giây. Gây sát thương lên Tướng hoặc Quái Khủng với hiệu ứng này sẽ tăng thêm một cộng dồn, tăng sát thương Hiến Tế sau đó lên 10% trong 5 giây (tối đa 6 cộng dồn).
 • Ánh Dương: Ở tối đa cộng dồn Hiến Tế, đòn đánh của bạn thiêu đốt kẻ địch xung quanh, gây sát thương từ Hiến Tế trong vòng 3 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5% Kháng Hiệu Ứng và Kháng Làm Chậm và 50 Máu.
 • Nước Mắt Nữ Thần
  Nước Mắt Nữ Thần
  400
  240 Năng lượng
 • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm 5 sát thương vật lý lên lính.
 • Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một kẻ địch với một Kỹ năng tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng Lượng cộng thêm, nhận gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng

  Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Rìu Đen
  Rìu Đen
  3100
  45 Sức mạnh Công kích
  350 Máu
  30 Điểm hồi Kỹ năng

 • Nghiền Vụn: Gây sát thương vật lý lên một tướng sẽ khiến chúng chịu cộng dồn giảm 5% Giáp trong 6 giây (tối đa giảm 30% Giáp).
 • Điên Cuồng: Gây sát thương vật lý lên một tướng cho 3 Tốc độ Di chuyển với mỗi cộng dồn Nghiền Vụn trên chúng trong 2 giây.
 • Huyết Kiếm
  Huyết Kiếm
  3400
  55 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  18% Hút Máu

 • Khiên Máu: Hút Máu từ Đòn đánh có thể hồi máu phụ trội. Lượng Máu dư này được tích trữ thành 50 - 320 (dựa trên cấp độ) Lá Chắn, sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không gây hoặc nhận sát thương trong vòng 25 giây.
 • Rìu Mãng Xà
  Rìu Mãng Xà
  3300
  70 Sức mạnh Công kích
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  10% Hút Máu Toàn Phần

 • Sát Thương Lan: Đòn đánh và Kỹ năng gây tối đa (60% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý lên những kẻ địch ở gần mục tiêu đầu tiên trúng phải.

  Gây tối thiểu (12% Sức mạnh Công kích) sát thương lên đơn vị ở tầm xa nhất, chỉ có thể trúng một mục tiêu mỗi Đòn đánh hoặc Kỹ năng, và không kích hoạt với sát thương theo thời gian.
  Sát Thương Lan không kích hoạt lên công trình.


 • Giáp Gai
  Giáp Gai
  2700
  350 Máu
  60 Giáp

 • Gai Góc: Khi bị Tấn công, gây (10 + 10% Giáp cộng thêm) sát thương phép lên kẻ tấn công và áp dụng 30% Vết Thương Sâu trong 3 giây nếu đó là tướng. Gây hiệu ứng Bất động lên tướng địch cũng sẽ áp dụng 50% Vết Thương Sâu trong 3 giây.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Áo Choàng Gai
  Áo Choàng Gai
  800
  30 Giáp
 • Gai Góc: Khi bị Tấn công, gây 3 sát thương phép lên kẻ tấn công và áp dụng 30% Vết Thương Sâu trong 3 giây nếu đó là tướng.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Rìu Tiamat
  Rìu Tiamat
  1200
  25 Sức mạnh Công kích
 • Sát Thương Lan: Đòn đánh gây tối đa (60% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý lên những kẻ địch ở gần.

  Tối thiểu (12% Sức mạnh Công kích) sát thương lên kẻ địch ở tầm xa nhất.
  Sát thương lan không kích hoạt lên công trình.

 • Tam Hợp Kiếm
  Tam Hợp Kiếm
  3333
  35 Sức mạnh Công kích
  30% Tốc độ Đánh
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đánh Gấp Ba: Đòn đánh cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây. Nếu mục tiêu là tướng, tăng Sức mạnh Công kích cơ bản thêm 4% trong 3 giây, cộng dồn tối đa 5 lần (Tối đa 20% Sát thương Thích Ứng).
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (200% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương vật lý Đòn Đánh (1.5 giây hồi chiêu).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 3 Sức mạnh Công kích, 3 Điểm Hồi Kỹ Năng, và 3 Tốc độ Di chuyển.
 • Giáp Cai Ngục
  Giáp Cai Ngục
  1000
  40 Giáp
 • Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ các Đòn Đánh đi 5 + (0.35% Máu tối đa), giới hạn ở mức 40% lượng sát thương của đòn đánh đó.
 • Giáp Máu Warmog
  Giáp Máu Warmog
  3000
  800 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

 • Trái Tim Warmog: Nếu có ít nhất 1100 Máu cộng thêm, hồi lại 5% Máu tối đa mỗi giây sau 6 giây không phải chịu sát thương (3 giây đối với sát thương không phải từ Tướng).
 • Cuồng Cung Runaan
  Cuồng Cung Runaan
  2600
  45% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Gió Cuồng Nộ: Khi Tấn công, bắn ra các tia đạn vào tối đa 2 kẻ địch gần mục tiêu, mỗi tia gây (40% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý. Những tia đạn này áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh và có thể Chí mạng.

  Trang bị chỉ dành cho tướng Đánh Xa.
 • Song Kiếm
  Song Kiếm
  1050
  18% Tốc độ Đánh
  15% Tỉ lệ Chí mạng

 • Cuồng: Tăng 7% Tốc độ Di chuyển.
 • Mũ Phù Thủy Rabadon
  Mũ Phù Thủy Rabadon
  3600
  120 Sức mạnh Phép thuật
 • Tinh Hoa Phép Thuật: Tăng tổng Sức mạnh Phép thuật của bạn lên 35%.
 • Đao Tím
  Đao Tím
  3100
  40 Sức mạnh Công kích
  40% Tốc độ Đánh
  40 Kháng Phép

 • Xé Toạc: Các Đòn Đánh gây thêm 15 - 80 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.
 • Đại Bác Liên Thanh
  Đại Bác Liên Thanh
  2500
  35% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
 • Thiện Xạ: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện được tăng thêm 35% Tầm Đánh.

  Tầm Đánh không thể tăng vượt quá 150 đơn vị.
 • Phong Thần Kiếm
  Phong Thần Kiếm
  2700
  40 Sức mạnh Công kích
  15% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
 • Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện làm chậm kẻ địch đi 75% trong 0.5 giây.

 • Kiếm Tai Ương
  Kiếm Tai Ương
  3000
  75 Sức mạnh Phép thuật
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  8% Tốc độ Di chuyển

 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (75% Sức mạnh Công kích cơ bản + 50% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây).).
 • Dây Chuyền Chữ Thập
  Dây Chuyền Chữ Thập
  2600
  80 Sức mạnh Phép thuật
  45 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

  Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng trước khi nó hồi xong.
 • Lá Chắn Quân Đoàn
  Lá Chắn Quân Đoàn
  1400
  30 Giáp
  30 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  2300
  20% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  200 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản


  Kích hoạt - Can Thiệp: Chỉ định một khu vực trong phạm vi 5500 đơn vị. Sau 2.5 giây, triệu gọi một luồng sáng xuống để Hồi 180 - 340 (tỉ lệ với cấp độ của đồng minh) Máu cho đồng minh và thiêu đốt tướng địch, khiến chúng chịu sát thương chuẩn tương đương 10% Máu tối đa của chúng (hồi lại sau 90 giây).

  Trang bị có thể được kích hoạt trong khi chờ hồi sinh. Sát thương và hồi máu bị giảm 50% nếu mục tiêu vừa ảnh hưởng bởi một Can Thiệp khác. Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

  Sách Quỷ
  Sách Quỷ
  900
  35 Sức mạnh Phép thuật
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Lời Thề Hiệp Sĩ
  Lời Thề Hiệp Sĩ
  2300
  400 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản


  Kích hoạt - Cam Kết: Chỉ định một đồng minh là người Xứng Đáng (hồi lại sau 60 giây).
 • Hy Sinh: Khi đồng minh Xứng Đáng ở gần, chuyển 10% lượng sát thương họ phải nhận vào bản thân và hồi máu tương đương 7% lượng sát thương đồng minh Xứng Đáng gây ra lên Tướng. Nếu đồng minh có ít hơn 30% Máu, lượng sát thương giảm thiểu được tăng lên 20%.

  Một tướng chỉ có thể được liên kết bởi một Lời Thề Hiệp Sĩ một lúc. Việc chuyển tải sát thương sẽ bị vô hiệu hóa nếu máu bạn tụt xuống dưới 30%
 • Tim Băng
  Tim Băng
  2500
  80 Giáp
  400 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Chiến Binh Mùa Đông: Giảm Tốc độ Đánh của kẻ địch xung quanh đi 20%.
 • Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh lên đến 7 + (3.5 mỗi 1000 Máu tối đa), đạt giới hạn ở 40% sát thương của Đòn đánh đó.
 • Giày Thủy Ngân
  Giày Thủy Ngân
  1100
  25 Kháng Phép
  45 Tốc độ Di chuyển
  30% Kháng Hiệu ứng


  Kháng hiệu ứng giảm thời gian tác dụng của các hiệu ứng Choáng, Chậm, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Câm Lặng, , Biến Hóa hoặc Bất Động. Không có tác dụng đối với hiệu ứng Trên Không hoặc Áp Chế.

  Băng Cầu Vệ Quân
  Băng Cầu Vệ Quân
  950
  40 Sức mạnh Phép thuật
  150 Máu

 • Hồi Phục: Hồi lại 10 Năng Lượng mỗi 5 giây. Nếu bạn không thể nhận năng lượng, sẽ được hồi lại 15 Máu.
 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Linh Hồn Lạc Lõng
  Linh Hồn Lạc Lõng
  850
  30 Sức mạnh Phép thuật
 • Lãng Du: Tăng 5% Tốc độ Di chuyển.
 • Dị Vật Tai Ương
  Dị Vật Tai Ương
  800
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

  Nanh Nashor
  Nanh Nashor
  3000
  100 Sức mạnh Phép thuật
  50% Tốc độ Đánh

 • Vết Cắn Icathia: Các Đòn Đánh gây thêm (15 + 20% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh.
 • Trượng Pha Lê Rylai
  Trượng Pha Lê Rylai
  2600
  75 Sức mạnh Phép thuật
  400 Máu

 • Buốt Giá: Kỹ năng Sát thương sẽ Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.
 • Giày Cơ Động
  Giày Cơ Động
  1000
  25 Tốc độ Di chuyển
 • Khi rời khỏi giao tranh ít nhất 5 giây, tăng cường hiệu ứng trang bị này lên 115.
 • Băng Giáp
  Băng Giáp
  2700
  350 Máu
  500 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương 8% Năng Lượng cộng thêm.
 • Cộng Dồn Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng sẽ tiêu hao một tích trữ và cho 3 Năng Lượng Cộng Thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Băng Giáp Vĩnh Cửu.

  Nhận một Tích Trữ Năng Lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Băng Giáp Vĩnh Cửu
  Băng Giáp Vĩnh Cửu
  2700
  350 Máu
  860 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng
 • Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương 8% Năng Lượng cộng thêm.
 • Băng Vĩnh Cửu: Làm Bất Động hoặc Làm Chậm (chỉ Cận Chiến) một tướng địch sẽ tiêu thụ 3% Năng Lượng hiện tại và cho một Lá Chắn trong 3 giây, chặn 100-200 + 4.5% Năng Lượng hiện tại sát thương (hồi lại sau 8 giây). Giá trị Lá Chắn được tăng 80% nếu có nhiều hơn một tướng địch xung quanh.

  Hiệu ứng này chỉ kích hoạt khi bạn có trên 20% Năng Lượng.
 • Gươm Đồ Tể
  Gươm Đồ Tể
  800
  15 Sức mạnh Công kích
 • Giày Vò: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 30% Vết Thương Sâu lên tướng trong 3 giây.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Cuồng Đao Guinsoo
  Cuồng Đao Guinsoo
  2600
  45% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Phẫn Nộ: Tỉ lệ Chí mạng của bạn sẽ được chuyển hóa thành sát thương Đòn Đánh. Nhận 40 Đòn Đánh với mỗi 20% Tỉ lệ Chí mạng chuyển đổi.
 • Nhát Chém Cuồng Nộ: Mỗi Đòn đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh hai lần.

  Phẫn Nộ không thể nhận được cộng thêm quá 100% Tỉ Lệ Chí Mạng. Sát thương từ Phẫn Nộ cũng chịu ảnh hưởng từ chỉ số Sát thương Chí mạng.
 • Búa Chiến Caulfield
  Búa Chiến Caulfield
  1100
  25 Sức mạnh Công kích
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Dao Hung Tàn
  Dao Hung Tàn
  1100
  30 Sức mạnh Công kích
 • Khoét: Nhận 10 Sát Lực.
 • Trượng Hư Vô
  Trượng Hư Vô
  2800
  65 Sức mạnh Phép thuật
  40% Xuyên Phép

  Đao Thủy Ngân
  Đao Thủy Ngân
  3000
  40 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  30 Kháng Phép


  Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và đồng thời tăng 50% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây (hồi lại sau 90 giây).

  Khăn Giải Thuật
  Khăn Giải Thuật
  1300
  30 Kháng Phép

  Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) (hồi lại sau 90 giây).

  Kiếm Ma Youmuu
  Kiếm Ma Youmuu
  3000
  55 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  15 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Bước Chân Bóng Ma: Nhận 20% Tốc độ Di chuyển và hiệu ứng Bóng Mờ trong 6 giây (hồi lại sau 45 giây).
 • Ma Ám: Nhận 40 Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh.

  Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.
 • Khiên Băng Randuin
  Khiên Băng Randuin
  2700
  250 Máu
  80 Giáp
  10 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Chấn Động: Thoáng chốc Làm Chậm kẻ địch ở gần và giảm Sức mạnh Công kích của chúng đi 10%, Sát thương Chí mạng đi 20% trong 4 giây (hồi lại sau 60 giây).
 • Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ các Đòn Đánh đi 5 + (0.35% Máu tối đa), giới hạn ở mức 40% lượng sát thương của đòn đánh đó.
 • Máy Chuyển Pha Hextech
  Máy Chuyển Pha Hextech
  1050
  25 Sức mạnh Phép thuật
  150 Máu

 • Khởi Động: Gây sát thương lên tướng giật điện chúng, gây thêm 50 - 125 (dựa trên cấp độ) sát thương phép (hồi lại sau 40 giây).
 • Đai Tên Lửa Hextech
  Đai Tên Lửa Hextech
  3200
  90 Sức mạnh Phép thuật
  6 Xuyên Phép
  250 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt về hướng chỉ định và giải phóng một luồng các tia lửa ma thuật, gây (125 +15% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép. Sau đó nhận 30% Tốc độ Di chuyển về phía tướng địch trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.

  Lướt từ Siêu Thanh không thể vượt địa hình.

  Gươm Suy Vong
  Gươm Suy Vong
  3300
  40 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  7% Hút Máu

 • Mũi Kiếm Sương Đen: Đòn đánh gây sát thương vật lý Đòn Đánh tương đương (12% với tướng Cận Chiến | 8% với tướng Đánh Xa) máu tối đa của mục tiêu.
 • Hút Hồn: Tấn công một tướng ba lần sẽ gây 40 - 150 sát thương phép (dựa theo cấp độ) và đánh cắp 25% Tốc Độ Di Chuyển trong 2 giây (hồi lại sau 20 giây).

  Sát thương tối đa Mũi Kiếm Sương Đen có thể gây ra lên lính và quái là 60.
  Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.

 • Kiếm Răng Cưa
  Kiếm Răng Cưa
  1300
  25 Sức mạnh Công kích
  35 Kháng Phép

 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương phép khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn giúp chặn 110 - 280 (dựa trên cấp độ) sát thương phép trong 3 giây (hồi lại sau 90 giây).
 • Chùy Gai Malmortius
  Chùy Gai Malmortius
  2900
  55 Sức mạnh Công kích
  50 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận lá chắn phép tương đương (200 + 225% Sức Mạnh Công Kích cộng thêm [75% giá trị lá chắn đối với tướng đánh xa]) trong 5 giây (hồi lại sau 60 giây). Khi Bảo Hiểm Ma Pháp được kích hoạt, nhận 12% Hút Máu Toàn Phần cho đến hết giao tranh.
 • Đồng Hồ Cát Zhonya
  Đồng Hồ Cát Zhonya
  2600
  65 Sức mạnh Phép thuật
  45 Giáp
  10 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Ngưng Đọng: Bạn trở nên Bất TửKhông Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (hồi lại sau 120 giây).

  Giày Khai Sáng Ionia
  Giày Khai Sáng Ionia
  950
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  45 Tốc độ Di chuyển

 • Nhận 12 Điểm hồi Phép Bổ trợ.

  ''Trang bị này dành để tôn vinh chiến thắng của Ionia trước Noxus trong trận Tái Chiến của các Quận Miền Nam vào ngày 10 Tháng 12, 20 CLE."
 • Quỷ Thư Morello
  Quỷ Thư Morello
  2500
  80 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu

 • Tai Họa: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 30% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 50% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Kiếm Vệ Quân
  Kiếm Vệ Quân
  950
  30 Sức mạnh Công kích
  150 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Kiếm Âm U
  Kiếm Âm U
  2300
  50 Sức mạnh Công kích
  10 Sát Lực
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tắt Đèn: Khi bị phát hiện bởi Mắt của đối thủ, làm lộ diện bẫy và vô hiệu hóa Mắt xung quanh trong 8 giây (hồi lại sau 35 giây). Đòn đánh sẽ ngay lập tức phá hủy bẫy và gây ba lần sát thương lên Mắt.
 • Búa Tiến Công
  Búa Tiến Công
  2800
  50 Sức mạnh Công kích
  400 Máu
  150% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản


 • Tổ Đội Đột Kích: Khi không có tướng đồng minh xung quanh, nhận 5-75 GiápKháng Phép và tăng 20% sát thương lên trụ. Lính to gần đó nhận thêm 15-225 GiápKháng Phép và tăng 200% sát thương lên trụ.

  Lượng chống chịu từ Tổ Đội Đột Kích sẽ giảm dần trong 3 giây khi một đồng minh đến quá gần.

 • Búa Vệ Quân
  Búa Vệ Quân
  950
  25 Sức mạnh Công kích
  150 Máu
  10% Hút Máu

 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Dây Chuyền Iron Solari
  Dây Chuyền Iron Solari
  2500
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  30 Giáp
  30 Kháng Phép


  Kích hoạt - Bảo Hộ: Cho đồng minh xung quanh 180 - 330 (dựa trên cấp của đồng minh) Lá Chắn, giảm dần trong 2.5 giây (hồi lại sau 90 giây).
 • Tận Hiến: Cho đồng minh xung quanh 3 GiápKháng Phép.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2 Giáp/Kháng Phép tăng vào nội tại Tận Hiến.

  Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.
  Kích hoạt lá chắn của Tận Hiến liên tục trong vòng 20 giây sẽ chỉ mang lại 25% hiệu lực.

 • Giáp Tay Seeker
  Giáp Tay Seeker
  1000
  20 Sức mạnh Phép thuật
  15 Giáp

 • Con Đường của Phù Thủy: Kết liễu một đơn vị tăng 0.5 Giáp (tối đa 15).
 • Thú Tượng Thạch Giáp
  Thú Tượng Thạch Giáp
  3200
  60 Giáp
  60 Kháng Phép
  15 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Bất Hoại: Nhận (100 + 90% Máu cộng thêm) Lá Chắn giảm dần và tăng kích cỡ lên 25% trong 2.5 giây. (hồi lại sau 90 giây).
 • Vững Chãi: Chịu sát thương từ tướng sẽ cho cộng dồn giúp tăng thêm 5% Giáp5% Kháng Phép trong 6 giây.

  Tối đa 5 cộng dồn; 1 với mỗi tướng.
 • Áo Choàng Ám Ảnh
  Áo Choàng Ám Ảnh
  1250
  250 Máu
  25 Kháng Phép

 • Ma Mị: Sau khi nhận sát thương từ một vị tướng, nhận 150% Tốc độ Hồi Máu cơ bản lên đến tối đa 10 giây (thời gian hồi phục tăng lên dựa trên lượng sát thương nhận vào).
 • Chuông Bảo Hộ Mikael
  Chuông Bảo Hộ Mikael
  2300
  20% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  50 Kháng Phép
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản


  Kích hoạt - Thanh Tẩy: Loại bỏ tất cả hiệu ứng khống chế (ngoại trừ Hất TungÁp Chế) khỏi một tướng đồng minh và hồi cho họ 100 - 180 (dựa trên cấp độ của đồng minh) Máu (hồi lại sau 120 giây).

  Bù Nhìn Kỳ Quái
  Bù Nhìn Kỳ Quái
  0
  Không thể bán

  Kích hoạt - Phụ Kiện: Đặt một bù nhìn tồn tại trong 130 - 300 (dựa trên cấp độ) giây và trông giống hệt như Fiddlesticks đối với kẻ địch. Nhận một cộng dồn mỗi 115 - 30 (dựa trên cấp độ) giây, tối đa 2 cộng dồn.

  Đối thủ đến gần một bù nhìn sẽ kích hoạt nó, khiến bù nhìn thực hiện một hành động giả ngẫu nhiên, sau đó biến mất.

  Mắt Xanh
  Mắt Xanh
  0
  Kích hoạt - Phụ Kiện: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, tồn tại trong 90 - 120 giây, mắt sẽ Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 2 Mắt Xanh, và nhận một Mắt mới sau mỗi 240 - 120 giây.
  Thấu Kính Viễn Thị
  Thấu Kính Viễn Thị
  0
  Kích hoạt - Phụ Kiện: Làm lộ diện một khu vực trong 4000 đơn vị và đặt tại đó một Mắt không tàng hình, dễ vỡ. Đồng minh sẽ không thể chọn mắt này làm mục tiêu cho Phép Bổ Trợ hoặc Kỹ năng (hồi lại sau 198 - 99 giây).
  Máy Quét Oracle
  Máy Quét Oracle
  0
  Kích hoạt - Phụ Kiện: Quét khu vực xung quanh, làm lộ diện các đơn vị ẩn nấp, các bẫy tàng hình và làm lộ diện đồng thời vô hiệu hóa Mắt Xanh của kẻ địch trong 10 giây (hồi lại sau 90 - 60 giây).
  Tiền Ăn Chia
  Tiền Ăn Chia
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Nhận 0 vàng.

  Tiền ăn chia cho đồng minh khi Pyke hạ gục một kẻ địch bằng Chiêu Cuối của hắn. Nếu không có ai để chia tiền, Pyke sẽ hưởng hết số Thưởng!

  Lư Hương Sôi Sục
  Lư Hương Sôi Sục
  2300
  60 Sức mạnh Phép thuật
  10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Cầu Nguyện: Hồi Máu hoặc tạo Lá chắn cho đồng minh sẽ cường hóa cả hai trong 6 giây, cho các Đòn Đánh thêm 10% - 30% (dựa trên cấp của đồng minh) Tốc độ Đánh và 5 - 20 (dựa trên cấp của đồng minh) sát thương phép.

  Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.
 • Luỡi Hái Linh Hồn
  Luỡi Hái Linh Hồn
  2800
  45 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương vật lý tương đương 100% Sức mạnh Công Kích Cơ bản + 40% Sức mạnh Công kích Cộng thêm Đòn Đánh và hồi lại 40% lượng sát thương đó thành năng lượng (hồi lại sau 1.5 giây).
 • Mắt Sứ Giả
  Mắt Sứ Giả
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Nghiền nát Mắt Sứ Giả sau 1 giây vận sức, triệu hồi Sứ Giả Khe Nứt để phá tung trụ bảo vệ của kẻ địch.

 • Ánh Nhìn Hư Không: Người nắm giữ Mắt Sứ Giả sở hữu khả năng Biến Về Cường Hóa.

  Mắt Sứ Giả sẽ biến vào Hư Không nếu như không được sử dụng trong vòng 240 giây.
 • Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Liên kết với một đồng minh trong suốt phần còn lại của ván đấu, biến họ thành Đồng Minh Thệ Ước. Thệ Ước cường hóa cả hai khi họ bên cạnh nhau.
  Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Liên kết với một đồng minh trong suốt phần còn lại của ván đấu, biến họ thành Đồng Minh Thệ Ước. Thệ Ước cường hóa cả hai khi họ bên cạnh nhau.

  Vật phẩm cần thiết để có thể sử dụng Chiêu Cuối của Kalista.

  Giáp Liệt Sĩ
  Giáp Liệt Sĩ
  2900
  300 Máu
  45 Giáp
  5% Tốc độ Di chuyển
 • Nhịp Độ Đáy Sâu: Khi di chuyển, nhận thêm tối đa 40 Tốc độ Di chuyển. Đòn đánh kế tiếp sẽ dừng quá trình tăng Tốc độ Di chuyển này lại để gây thêm tối đa 40 (+100% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương vật lý. Nếu Đòn đánh được tung ra bởi tướng Cận Chiến lúc tối đa tốc độ, nó sẽ Làm Chậm mục tiêu đi 50% trong 1 giây.

  "Chỉ có một cách để ngươi lấy được mảnh giáp này từ ta..." - người không tên bị lãng quên


 • Rìu Đại Mãng Xà
  Rìu Đại Mãng Xà
  3300
  30 Sức mạnh Công kích
  500 Máu

 • Đại Xà: Nhận thêm Sức mạnh Công kích tương đương 2% Máu cộng thêm.
 • Sát Thương Lan: Các Đòn Đánh gây thêm (5 + 1.5% Máu tối đa) sát thương vật lý, tạo thêm sóng năng lượng hình nón gây (40 + 3% Máu tối đa) sát thương vật lý lên những kẻ địch phía sau mục tiêu.

  Tướng Đánh Xa gây 75% sát thương. Sát thương Đòn Đánh cũng gây lên Công Trình.
  Sát Thương Lan không kích hoạt lên công trình.

 • Vòng Tay Pha Lê
  Vòng Tay Pha Lê
  800
  200 Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

  Bí Chương Thất Truyền
  Bí Chương Thất Truyền
  1300
  40 Sức mạnh Phép thuật
  300 Năng lượng
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Khai Sáng: Khi lên cấp, hồi lại 20% Năng Lượng tối đa trong 3 giây.
 • Áo Choàng Bóng Tối
  Áo Choàng Bóng Tối
  2900
  50 Sức mạnh Công kích
  10 Sát Lực
  325 Máu

 • Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

  Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương trước khi nó hồi xong.
 • Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
  400
  8 Sức mạnh Phép thuật
  10 Máu
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây

 • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Nanh Băng, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Nanh Băng
  Nanh Băng
  400
  15 Sức mạnh Phép thuật
  70 Máu
  75% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 3 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng. • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Mảnh Chân Băng.
 • Mảnh Chân Băng
  Mảnh Chân Băng
  400
  40 Sức mạnh Phép thuật
  75 Máu
  115% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Giáp Thép
  Giáp Thép
  400
  3 Sức mạnh Công kích
  30 Máu
  25% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở gần tướng đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới (50% với tướng Cận Chiến | 30% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa. Kết liễu một lính sẽ cho tướng đồng minh gần nhất lượng vàng tương đương. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Giáp Thép Cổ Ngữ, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Giáp Thép Cổ Ngữ
  Giáp Thép Cổ Ngữ
  400
  6 Sức mạnh Công kích
  100 Máu
  50% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, nó Vô Hình trước đối thủ và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 3 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở cạnh một đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới 50% Máu tối đa. Kết liễu một lính cho tướng gần nhất số vàng thưởng tương đương khi hạ lính đó. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Quest: Kiếm 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Pháo Đài Sơn Thạch.
 • Giáp Bạch Ngọc
  Giáp Bạch Ngọc
  400
  15 Sức mạnh Công kích
  250 Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Khiên Cổ Vật
  Khiên Cổ Vật
  400
  5 Sức mạnh Phép thuật
  30 Máu
  25% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở gần tướng đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới (50% với tướng Cận Chiến | 30% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa. Kết liễu một lính sẽ cho tướng đồng minh gần nhất lượng vàng tương đương. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lá Chắn Targon, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Lá Chắn Targon
  Lá Chắn Targon
  400
  10 Sức mạnh Phép thuật
  100 Máu
  50% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, nó Vô Hình trước đối thủ và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 3 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở cạnh một đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới 50% Máu tối đa. Kết liễu một lính cho tướng gần nhất số vàng thưởng tương đương khi hạ lính đó. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Quest: Kiếm 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Pháo Đài Sơn Thạch.
 • Pháo Đài Sơn Thạch
  Pháo Đài Sơn Thạch
  400
  20 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Liềm Ma
  Liềm Ma
  400
  5 Sức mạnh Công kích
  10 Máu
  25% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây

 • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lưỡi Hái U Linh, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Lưỡi Hái U Linh
  Lưỡi Hái U Linh
  400
  10 Sức mạnh Công kích
  60 Máu
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.
 • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lưỡi Hái Sương Đen.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Lưỡi Hái Sương Đen
  Lưỡi Hái Sương Đen
  400
  20 Sức mạnh Công kích
  75 Máu
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  <rarityLegendary>Mưa Bom Bão Đạn</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  <rarityLegendary>Mưa Bom Bão Đạn</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  0
  <rarityLegendary>Hậu Duệ Tử Thần</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  <rarityLegendary>Hậu Duệ Tử Thần</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  0
  <rarityLegendary>Hào Khí Dâng Cao</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  <rarityLegendary>Hào Khí Dâng Cao</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  0
  Ngọc Quên Lãng
  Ngọc Quên Lãng
  800
  30 Sức mạnh Phép thuật
 • Nguyền Rủa: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 30% Vết Thương Sâu lên tướng trong 3 giây.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Trát Lệnh Đế Vương
  Trát Lệnh Đế Vương
  2500
  40 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Phối Hợp Ăn Ý: Kỹ năng Làm Chậm hoặc Bất Động tướng địch sẽ gây thêm 45 - 75 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và đánh dấu chúng trong 4 giây (hồi lại sau 6 giây trên mỗi tướng). Sát thương của đồng minh sẽ kích hoạt dấu ấn này, gây thêm 90 - 150 (dựa trên cấp độ của đồng minh) sát thương phép và cho cả hai 20% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 15 Sức mạnh Phép thuật.

  Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.
 • Giáp Thiên Nhiên
  Giáp Thiên Nhiên
  2900
  350 Máu
  70 Kháng Phép
  5% Tốc độ Di chuyển

 • Hấp Thụ: Nhận sát thương phép từ Tướng địch cho một cộng dồn Vững Chãi (tối đa 6) trong 7 giây. Hiệu ứng Bất Động của kẻ địch cho thêm 2 cộng dồn.
 • Động Lực: Khi có 6 cộng dồn Vững Chãi, nhận 25% giảm sát thương phép và 10% Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm.

  Mỗi kĩ năng chỉ có thể tăng cộng dồn Vững Chãi mỗi 1 giây.
 • Xẻng Vàng Ròng
  Xẻng Vàng Ròng
  7387
  70 Sức mạnh Công kích
  120 Sức mạnh Phép thuật
  50% Tốc độ Đánh
  30% Tỉ lệ Chí mạng
  250 Máu
  30 Giáp
  30 Kháng Phép
  250 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  10% Tốc độ Di chuyển
  10% Hút Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Làm Gì Đi: Bạn đang Cháy Hết Mình!
 • Kính Nhắm Ma Pháp
  Kính Nhắm Ma Pháp
  3000
  85 Sức mạnh Phép thuật
  150 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Bộc Phát: Gây sát thương lên tướng với một Kỹ Năng không phải chỉ định từ xa hơn 700 khoảng cách hoặc Làm Chậm hoặc Bất Động mục tiêu sẽ làm chúng Lộ Diện và tăng sát thương bản thân gây ra lên chúng thêm 10% trong 6 giây.

  Kỹ Năng kích hoạt Bộc Phát cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng tăng sát thương. Trợ thủ và bẫy không gây bất động không kích hoạt hiệu ứng này. Chỉ các Kỹ Năng chọn diện tác dụng mới kích hoạt được hiệu ứng này. Khoảng cách được tính từ vị trí thi triển Kỹ Năng.
 • Động Cơ Vũ Trụ
  Động Cơ Vũ Trụ
  3000
  65 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  30 Điểm hồi Kỹ năng
  5% Tốc độ Di chuyển

 • Vũ Điệu Ma Pháp: Gây sát thương lên một vị tướng với 3 Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng riêng biệt sẽ cho 15% Tốc Độ Di Chuyển (giảm dần xuống 5%) và 40 Sức Mạnh Phép Thuật cho đến khi rời khỏi giao tranh.

 • Đá Hắc Hóa
  Đá Hắc Hóa
  1250
  25 Sức mạnh Phép thuật
  13% Xuyên Phép

  Dây Chuyền Sự Sống
  Dây Chuyền Sự Sống
  1000
  20 Sức mạnh Phép thuật
  25 Kháng Phép

 • Thích Nghi: Tiêu diệt một đơn vị nhận 0.3 Kháng Phép (tối đa 9).


 • Quyền Trượng Ác Thần
  Quyền Trượng Ác Thần
  3200
  80 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  7% Hút Máu Toàn Phần

 • Tha Hóa Hư Không: Sau mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm 3% sát thương (tối đa 9%). Khi đạt sức mạnh tối đa, sát thương cộng thêm này sẽ chuyển thành sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Hút Máu Toàn Phần và 8 Sức mạnh Phép thuật.
 • Trượng Ác Ma
  Trượng Ác Ma
  1300
  20 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  5% Hút Máu Toàn Phần

  Lưỡi Hái Bóng Đêm
  Lưỡi Hái Bóng Đêm
  3200
  90 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Xé Hồn: Sát thương một tướng sẽ gây thêm (125 +15% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép và cho bản thân 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây trên mỗi tướng).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.

  Sát thương lên một tướng mới sẽ kéo dài thời gian tăng Tốc độ Di chuyển.
 • Mũ Trụ Nguyền Rủa
  Mũ Trụ Nguyền Rủa
  3000
  60 Sức mạnh Phép thuật
  450 Máu

 • Lời Nguyền Azakana: Gây sát thương Kỹ Năng thiêu đốt kẻ địch gây sát thương phép tương đương 1.8/1% (Cận Chiến/Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây trong 4 giây.
 • Giao Kèo Hắc Ám: Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 2% Máu cộng thêm.
 • Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
  Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
  1100
  150 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể tích trữ tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.

  Sau khi hoàn thành Nhiệm Vụ Hỗ Trợ và đạt Cấp 13, chuyển hóa thành Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ.

 • Đá Tỏa Sáng - Bất Định
  Đá Tỏa Sáng - Bất Định
  1200
  100 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng
 • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể chứa tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.
 • Đế Chế Rực Rỡ: Trang bị này sẽ chuyển hóa thành Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác sau khi đặt đủ 15 Mắt Xanh.

  Mắt Xanh sẽ được đặt từ Phụ Kiện Mắt Xanh và các trang bị Duy Nhất: Hỗ Trợ nâng cấp.


 • Gương Thần Bandle
  Gương Thần Bandle
  950
  20 Sức mạnh Phép thuật
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

  Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ
  Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ
  1100
  150 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể tích trữ tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.
 • Canh Giữ: Tăng giới hạn Mắt Kiểm Soát và Mắt Xanh có thể đặt thêm 1.
 • Phước Lành Ixtal: Tăng 12% Máu cộng thêm, Sức Mạnh Công Kích cộng thêm, Điểm Hồi Kỹ Năng, và Sức Mạnh Phép Thuật.

  Nâng cấp từ Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác.
 • Vương Miện Suy Vong
  Vương Miện Suy Vong
  2800
  60 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Khiên Hộ Thể: Bạn được Hộ Thể, giảm sát thương nhận vào từ tướng đi 75%. Khiên Hộ Thể tồn tại trong 1.5 giây sau khi nhận sát thương từ tướng. (hồi lại sau 40 giây).
 • Chúc Phúc: Khi được Hộ Thể và trong vòng 3 giây sau khi nó biến mất, nhận 10-40 Sức Mạnh Phép Thuật.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 1% Tốc Độ Di Chuyển và 8 SMPT.
 • Ngọn Lửa Hắc Hóa
  Ngọn Lửa Hắc Hóa
  3000
  100 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu

 • Lửa Hắc Ám: Sát thương lên tướng được nhận 10 đến 20 Xuyên Kháng Phép, dựa trên Máu hiện tại của mục tiêu (đạt tối đa khi kẻ địch có ít hơn 1000 Máu). Luôn đạt giá trị tối đa nếu mục tiêu được tạo Lá Chắn gần đây (20 Xuyên Kháng Phép cộng thêm).
 • Dây Thép Gai
  Dây Thép Gai
  1100
  30 Sức mạnh Công kích

  Kích hoạt - Quất Roi: Gây (100% Sức mạnh Công kích Cơ bản) sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần. (hồi lại sau 20 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

  Chùy Bạch Ngân
  Chùy Bạch Ngân
  3000
  40 Sức mạnh Công kích
  300 Máu
  35 Kháng Phép


  Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và nhận 40% Kháng Hiệu ứng cùng 40% Kháng Làm chậm trong 3 giây (hồi lại sau 90 giây).

  Vũ Điệu Tử Thần
  Vũ Điệu Tử Thần
  3300
  55 Sức mạnh Công kích
  45 Giáp
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Chịu Đòn: 30% (10% đối với tướng Đánh Xa) sát thương nhận vào sẽ được gây ra theo dạng sát thương theo thời gian trong 3 giây.
 • Thách Thức: Tham gia hạ gục sẽ xóa toàn bộ lượng sát thương đang tích trữ của Chịu Đòn và hồi phục máu tương đương 175% SMCK cộng thêm trong vòng 2 giây.
 • Cưa Xích Hóa Kỹ
  Cưa Xích Hóa Kỹ
  2600
  45 Sức mạnh Công kích
  250 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Xích Cưa Sắc Nhọn: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 30% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 50% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Trượng Lưu Thủy
  Trượng Lưu Thủy
  2300
  50 Sức mạnh Phép thuật
  10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh tăng cho cả hai 25 - 45 Sức mạnh Phép thuật20 Điểm Hồi Kỹ Năng trong 4 giây.

  Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.
 • Bùa Nguyệt Thạch
  Bùa Nguyệt Thạch
  2500
  40 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Ánh Sao Yêu Kiều: Khi tác động lên tướng bằng Đòn đánh hoặc Kỹ năng trong giao tranh, hồi 60 Máu cho đồng minh thấp máu nhất gần đó (hồi lại sau 2 giây). Mỗi giây duy trì giao tranh với tướng tăng Sức mạnh Hồi máu và Lá chắn thêm 5% (tối đa 5 lần).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 8 tăng Hồi Máu cho Ánh Sao Yêu Kiều.


 • Chùy Hấp Huyết
  Chùy Hấp Huyết
  3300
  55 Sức mạnh Công kích
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  8% Hút Máu Toàn Phần


  Kích hoạt - Khát Máu: Gây (175% Sức mạnh Công kích Cơ bản) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Hồi lại (20% Sức mạnh Công kích + 8% Máu đã mất) với mỗi tướng địch trúng chiêu (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

  Chùy Phản Kích
  Chùy Phản Kích
  3300
  50 Sức mạnh Công kích
  20% Tốc độ Đánh
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Cú Đập Hùng Hồn: Gây (175% Sức Mạnh Công Kích) sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần, Làm Chậm chúng đi 40% trong 3 giây (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng). Có thể được sử dụng trong lúc di chuyển.
 • Dũng Mãnh: Gây sát thương vật lý cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.
 • Búa Rìu Sát Thần
  Búa Rìu Sát Thần
  3300
  40 Sức mạnh Công kích
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm sát thương vật lý tương đương 12% (9% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây). Nếu mục tiêu là tướng, hồi lại 6% (3% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5% Xuyên Giáp và 5% Xuyên Kháng Phép

  Kiếm Phép gây tối thiểu (150% Sức Mạnh Công Kích cơ bản) sát thương, nhưng không quá (250% Sức Mạnh Công Kích cơ bản) sát thương lên Quái.
 • Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
  Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
  3200
  80 Sức mạnh Phép thuật
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đau Đớn: Gây đến tối đa 12% sát thương phép cộng thêm lên Tướng dựa trên Máu cộng thêm của mục tiêu (tối đa 1250 Máu cộng thêm).
 • Đọa Đày: Gây sát thương bằng Kỹ năng sẽ đốt cháy kẻ địch, gây sát thương phép tương đương (15 + 1.5% Sức Mạnh Phép Thuật) + 1% Máu tối đa của chúng mỗi giây trong 4 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.
 • Bão Tố Luden
  Bão Tố Luden
  3200
  80 Sức mạnh Phép thuật
  6 Xuyên Phép
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Vọng Âm: Gây sát thương bằng Kỹ năng sẽ gây thêm (100 + 10% SMPT) sát thương phép lên mục tiêu cùng 3 kẻ địch gần đó và tăng cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây (hồi lại sau 10 giây). Gây sát thương bằng kỹ năng lên tướng giảm hồi chiêu trang bị này đi 0.5 giây, tối đa 3 giây mỗi kỹ năng.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.
 • Băng Trượng Vĩnh Cửu
  Băng Trượng Vĩnh Cửu
  2800
  70 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Bão Tuyết: Gây (100+30% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch đi 65% trong 1.5 giây. Kẻ địch ở tâm vùng tác dụng sẽ bị Trói Chân (hồi lại sau 30 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10 Sức mạnh Phép thuật.

  Tàn Tích Bami
  Tàn Tích Bami
  1100
  300 Máu
 • Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây (15 + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 25% lên lính và 25% lên quái vật) trong 3 giây.
 • Găng Tay Băng Hỏa
  Găng Tay Băng Hỏa
  2800
  350 Máu
  25 Giáp
  25 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây (12 + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 25% lên lính và 150% lên quái) trong 3 giây.
 • Tuyết Giá: Đòn đánh tạo ra một vùng băng trong 1.5 giây và gây (12 - 85 / 6 - 42.5) sát thương phép lên kẻ địch trong vùng (hồi lại sau 4 giây, 6 giây đối với tướng đánh xa). Kẻ địch đi qua vùng này sẽ bị Làm Chậm đi 25% với tướng cận chiến và 12.5% đối với tướng đánh xa (tăng lên dựa trên Máu tối đa).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 100 Máu và 6% Kích cỡ.
 • Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
  Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
  2800
  350 Máu
  25 Giáp
  25 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Truy Lùng: Nhận 40% Tốc độ Di chuyển khi hướng về phía kẻ địch hoặc trụ địch trong 4 giây. Khi tới gần kẻ địch (hoặc sau 4 giây) giải phóng một đợt sóng năng lượng, Làm Chậm các tướng ở gần đi 50% trong 1.5 giây (hồi lại sau 90 giây).
  Tiếp Tế: Di chuyển và nhận sát thương từ Tướng và quái to sẽ tăng năng lượng cho Bộ Gia Tốc. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh tiếp theo gây 40-120 (+1% Máu tối đa, + 3% Tốc Độ Di Chuyển) sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh (tăng lên 30% lên lính và 200% lên quái).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng và 50 Máu.

  Bó Tên Ánh Sáng
  Bó Tên Ánh Sáng
  1300
  30 Sức mạnh Công kích
  15% Tốc độ Đánh

 • Chuẩn Xác: Đòn đánh gây thêm 20 sát thương vật lý lên Lính và Quái.
 • Cung Phong Linh
  Cung Phong Linh
  3400
  60 Sức mạnh Công kích
  20% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng


  Kích hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định, bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến (ưu tiên tướng). Gây tổng cộng (180 - 220 (dựa trên cấp độ) + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương phép, tăng lên với mục tiêu thấp Máu đến tối đa 50% (hồi lại sau 110 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.

  Sát thương đường đạn đạt tối đa khi Máu của kẻ địch dưới 30%.
  Lướt từ Giông Tố không thể vượt địa hình.

  Móc Diệt Thủy Quái
  Móc Diệt Thủy Quái
  3400
  65 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Bắn Hạ: Mỗi Đòn đánh thứ ba sẽ gây thêm (60 + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10% Tốc độ Đánh.
 • Nỏ Tử Thủ
  Nỏ Tử Thủ
  3400
  50 Sức mạnh Công kích
  20% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Hút Máu

 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận 250 - 630 Lá Chắn trong 3 giây. Thêm vào đó, nhận 15-35 Sức mạnh Công kích trong 8 giây (hồi lại sau 90 giây ).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sức mạnh Công kích và 70 Máu.
 • Đoản Đao Navori
  Đoản Đao Navori
  3400
  60 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  30 Điểm hồi Kỹ năng

 • Nhát Chém Khéo Léo: Những Đòn đánh chí mạng sẽ giảm thời gian hồi của các Kỹ năng cơ bản đi 20% lượng hồi chiêu còn lại của chúng.
 • Súng Hải Tặc
  Súng Hải Tặc
  3000
  55 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  12 Sát Lực

 • Về Với Cát Bụi: Gây sát thương lên tướng địch dưới 5% Máu sẽ lập tức kết liễu chúng. Hạ gục tướng cho thêm 25 vàng.
 • Dao Phẫn Nộ
  Dao Phẫn Nộ
  800
  25% Tốc độ Đánh
 • Phẫn Nộ: Tỉ lệ Chí mạng của bạn sẽ chuyển hóa thành sát thương Đòn Đánh. Các Đòn Đánh sẽ gây thêm 35 với mỗi 20% Tỉ lệ Chí mạng chuyển hóa được.
 • Dạ Kiếm Draktharr
  Dạ Kiếm Draktharr
  3100
  60 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Thợ Săn Đêm: Tấn công một tướng địch gây thêm (75 + 30% Sức Mạnh Công Kích Cộng Thêm với tướng cận chiến / 55 + 25% Sức Mạnh Công Kích Cộng Thêm với tướng đánh xa) sát thương vật lý (hồi lại sau 15 giây). Nếu được gây ra bởi tướng Cận Chiến, Đòn Đánh này đồng thời Làm Chậm mục tiêu đi 99% trong 0.25 giây. Khi một tướng địch bị bạn gây sát thương trong vòng 3 giây bị hạ gục, hồi chiêu của trang bị này sẽ được tái tạo và bản thân được Vô Hình trong 1.5 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

 • Nguyệt Đao
  Nguyệt Đao
  3100
  55 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  7% Hút Máu Toàn Phần


 • Ánh Trăng Công Kích: Tấn công tướng địch bằng 2 Đòn đánh hoặc Kỹ năng riêng biệt trong 1.5 giây sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương 6% Máu tối đa của mục tiêu, cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển cùng (160 + 35% Sức mạnh Công kích cộng thêm) Lá Chắn (50% lá chắn với tướng đánh xa) trong 2 giây (hồi lại sau 8 giây, 16 giây với tướng đánh xa).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 4% Xuyên Giáp
 • Móng Vuốt Ám Muội
  Móng Vuốt Ám Muội
  3100
  60 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Vồ Mồi: Lướt xuyên qua tướng địch chỉ định, gây (75 + 30% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương vật lý. Trong 3 giây tới, sát thương bạn gây lên mục tiêu tăng 15%. (hồi lại sau 90 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sát Lực

  Thương Phục Hận Serylda
  Thương Phục Hận Serylda
  3200
  45 Sức mạnh Công kích
  30% Xuyên Giáp
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.
 • Kiếm Ác Xà
  Kiếm Ác Xà
  2600
  55 Sức mạnh Công kích
  12 Sát Lực

 • Phá Khiên: Gây sát thương lên kẻ địch giảm thiểu lượng lá chắn chúng nhận được đi (50% | 35% đối với Tướng Đánh xa) trong 3 giây. Khi gây sát thương lên một tướng chưa bị tác động bởi Phá Khiên, giảm tất cả lá chắn hiện có của chúng đi (50% | 35% đối với Tướng Đánh xa).

  Không gây thêm sát thương lên mục tiêu có lá chắn chỉ chặn sát thương phép.
  Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.

 • Nguyên Tố Luân
  Nguyên Tố Luân
  3000
  55 Sức mạnh Công kích
  10 Sát Lực
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tái Thiết: Khi một Tướng bị hạ gục trong vòng 3 giây sau khi nhận sát thương từ bạn, hồi lại 20% tổng thời gian hồi Chiêu Cuối.
 • Móng Vuốt Thú Săn
  Móng Vuốt Thú Săn
  3100
  75 Sức mạnh Công kích
  26 Sát Lực
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Vồ Mồi: Lướt xuyên qua tướng địch chỉ định, gây (75 + 30% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương vật lý. Trong 3 giây tới, sát thương bạn gây lên mục tiêu tăng 15%. (hồi lại sau 90 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sát Lực

  Thiên Thực Đao
  Thiên Thực Đao
  3100
  75 Sức mạnh Công kích
  26 Sát Lực
  8% Hút Máu Toàn Phần


 • Ánh Trăng Công Kích: Tấn công tướng địch bằng 2 Đòn đánh hoặc Kỹ năng riêng biệt trong 1.5 giây sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương 6% Máu tối đa của mục tiêu, cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển cùng (160 + 35% Sức mạnh Công kích cộng thêm) Lá Chắn (50% lá chắn với tướng đánh xa) trong 2 giây (hồi lại sau 8 giây, 16 giây với tướng đánh xa).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 4% Xuyên Giáp
 • Hắc Ám Kiếm Draktharr
  Hắc Ám Kiếm Draktharr
  3100
  75 Sức mạnh Công kích
  26 Sát Lực
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Thợ Săn Đêm: Tấn công một tướng địch gây thêm (75 + 30% Sức Mạnh Công Kích Cộng Thêm với tướng cận chiến / 55 + 25% Sức Mạnh Công Kích Cộng Thêm với tướng đánh xa) sát thương vật lý (hồi lại sau 15 giây). Nếu được gây ra bởi tướng Cận Chiến, Đòn Đánh này đồng thời Làm Chậm mục tiêu đi 99% trong 0.25 giây. Khi một tướng địch bị bạn gây sát thương trong vòng 3 giây bị hạ gục, hồi chiêu của trang bị này sẽ được tái tạo và bản thân được Vô Hình trong 1.5 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

 • Giáp Gia Tốc Siêu Công Nghệ
  Giáp Gia Tốc Siêu Công Nghệ
  2800
  500 Máu
  40 Giáp
  40 Kháng Phép
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Truy Lùng: Nhận 40% Tốc độ Di chuyển khi hướng về phía kẻ địch hoặc trụ địch trong 4 giây. Khi tới gần kẻ địch (hoặc sau 4 giây) giải phóng một đợt sóng năng lượng, Làm Chậm các tướng ở gần đi 50% trong 1.5 giây (hồi lại sau 90 giây).
  Tiếp Tế: Di chuyển và nhận sát thương từ Tướng và quái to sẽ tăng năng lượng cho Bộ Gia Tốc. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh tiếp theo gây 40-120 (+1% Máu tối đa, + 3% Tốc Độ Di Chuyển) sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh (tăng lên 30% lên lính và 200% lên quái).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng và 50 Máu.

  Khiên Thiên Hỏa
  Khiên Thiên Hỏa
  3200
  500 Máu
  50 Giáp
  50 Kháng Phép
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế: Gây hoặc nhận sát thương sẽ khiến bản thân bắt đầu gây (12 - 30 (theo cấp độ) + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch xung quanh (tăng 25% lên lính và 150% lên quái) trong 3 giây. Gây sát thương lên Tướng hoặc Quái Khủng với hiệu ứng này sẽ tăng thêm một cộng dồn, tăng sát thương Hiến Tế sau đó lên 10% trong 5 giây (tối đa 6 cộng dồn).
 • Ánh Dương: Ở tối đa cộng dồn Hiến Tế, đòn đánh của bạn thiêu đốt kẻ địch xung quanh, gây sát thương từ Hiến Tế trong vòng 3 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5% Kháng Hiệu Ứng và Kháng Làm Chậm và 50 Máu.
 • Găng Tay Băng Hàn
  Găng Tay Băng Hàn
  2800
  500 Máu
  40 Giáp
  40 Kháng Phép
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây (12 + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 25% lên lính và 150% lên quái) trong 3 giây.
 • Tuyết Giá: Đòn đánh tạo ra một vùng băng trong 1.5 giây và gây (12 - 85 / 6 - 42.5) sát thương phép lên kẻ địch trong vùng (hồi lại sau 4 giây, 6 giây đối với tướng đánh xa). Kẻ địch đi qua vùng này sẽ bị Làm Chậm đi 25% với tướng cận chiến và 12.5% đối với tướng đánh xa (tăng lên dựa trên Máu tối đa).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 100 Máu và 6% Kích cỡ.
 • Cung Cuồng Phong
  Cung Cuồng Phong
  3400
  80 Sức mạnh Công kích
  35% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng


  Kích hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định, bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến (ưu tiên tướng). Gây tổng cộng (180 - 220 (dựa trên cấp độ) + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương phép, tăng lên với mục tiêu thấp Máu đến tối đa 50% (hồi lại sau 110 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.

  Sát thương đường đạn đạt tối đa khi Máu của kẻ địch dưới 30%.
  Lướt từ Giông Tố không thể vượt địa hình.

  Diệt Xà Thần
  Diệt Xà Thần
  3400
  85 Sức mạnh Công kích
  40% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Bắn Hạ: Mỗi Đòn đánh thứ ba sẽ gây thêm (60 + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10% Tốc độ Đánh.
 • Nỏ Huyết Thủ
  Nỏ Huyết Thủ
  3400
  65 Sức mạnh Công kích
  30% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  8% Hút Máu

 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận 250 - 630 Lá Chắn trong 3 giây. Thêm vào đó, nhận 15-35 Sức mạnh Công kích trong 8 giây (hồi lại sau 90 giây ).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sức mạnh Công kích và 70 Máu.
 • Quyền Trượng Icathia Tuyệt Diệt
  Quyền Trượng Icathia Tuyệt Diệt
  3200
  100 Sức mạnh Phép thuật
  450 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  8% Hút Máu Toàn Phần

 • Tha Hóa Hư Không: Sau mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm 3% sát thương (tối đa 9%). Khi đạt sức mạnh tối đa, sát thương cộng thêm này sẽ chuyển thành sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Hút Máu Toàn Phần và 8 Sức mạnh Phép thuật.
 • Lưỡi Hái Chạng Vạng
  Lưỡi Hái Chạng Vạng
  3200
  120 Sức mạnh Phép thuật
  400 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Xé Hồn: Sát thương một tướng sẽ gây thêm (125 +15% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép và cho bản thân 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây trên mỗi tướng).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.

  Sát thương lên một tướng mới sẽ kéo dài thời gian tăng Tốc độ Di chuyển.
 • Đai Khinh Khí Nâng Cấp
  Đai Khinh Khí Nâng Cấp
  3200
  120 Sức mạnh Phép thuật
  10 Xuyên Kháng Phép
  350 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt về hướng chỉ định và giải phóng một luồng các tia lửa ma thuật, gây (125 +15% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép. Sau đó nhận 30% Tốc độ Di chuyển về phía tướng địch trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.

  Lướt từ Siêu Thanh không thể vượt địa hình.

  Mặt Nạ Ai Oán Liandry
  Mặt Nạ Ai Oán Liandry
  3200
  110 Sức mạnh Phép thuật
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đau Đớn: Gây đến tối đa 12% sát thương phép cộng thêm lên Tướng dựa trên Máu cộng thêm của mục tiêu (tối đa 1250 Máu cộng thêm).
 • Đọa Đày: Gây sát thương bằng Kỹ năng sẽ đốt cháy kẻ địch, gây sát thương phép tương đương (15 + 1.5% Sức Mạnh Phép Thuật) + 1% Máu tối đa của chúng mỗi giây trong 4 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.
 • Mắt Bão Luden
  Mắt Bão Luden
  3200
  100 Sức mạnh Phép thuật
  10 Xuyên Kháng Phép
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Vọng Âm: Gây sát thương bằng Kỹ năng sẽ gây thêm (100 + 10% SMPT) sát thương phép lên mục tiêu cùng 3 kẻ địch gần đó và tăng cho bạn 15% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây (hồi lại sau 10 giây). Gây sát thương bằng kỹ năng lên tướng giảm hồi chiêu trang bị này đi 0.5 giây, tối đa 3 giây mỗi kỹ năng.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.
 • Mùa Đông Vĩnh Cửu
  Mùa Đông Vĩnh Cửu
  2800
  90 Sức mạnh Phép thuật
  350 Máu
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Bão Tuyết: Gây (100+30% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch đi 65% trong 1.5 giây. Kẻ địch ở tâm vùng tác dụng sẽ bị Trói Chân (hồi lại sau 30 giây).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10 Sức mạnh Phép thuật.

  Chùy Cuồng Huyết
  Chùy Cuồng Huyết
  3300
  70 Sức mạnh Công kích
  450 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  12% Hút Máu Toàn Phần


  Kích hoạt - Khát Máu: Gây (175% Sức mạnh Công kích Cơ bản) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Hồi lại (20% Sức mạnh Công kích + 8% Máu đã mất) với mỗi tướng địch trúng chiêu (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

  Chùy Phá Kích
  Chùy Phá Kích
  3300
  60 Sức mạnh Công kích
  30% Tốc độ Đánh
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Cú Đập Hùng Hồn: Gây (175% Sức Mạnh Công Kích) sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần, Làm Chậm chúng đi 40% trong 3 giây (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng). Có thể được sử dụng trong lúc di chuyển.
 • Dũng Mãnh: Gây sát thương vật lý cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.
 • Búa Rìu Diệt Thần
  Búa Rìu Diệt Thần
  3300
  60 Sức mạnh Công kích
  450 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm sát thương vật lý tương đương 12% (9% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây). Nếu mục tiêu là tướng, hồi lại 6% (3% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5% Xuyên Giáp và 5% Xuyên Kháng Phép

  Kiếm Phép gây tối thiểu (150% Sức Mạnh Công Kích cơ bản) sát thương, nhưng không quá (250% Sức Mạnh Công Kích cơ bản) sát thương lên Quái.
 • Tam Luyện Kiếm
  Tam Luyện Kiếm
  3333
  45 Sức mạnh Công kích
  40% Tốc độ Đánh
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đánh Gấp Ba: Đòn đánh cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây. Nếu mục tiêu là tướng, tăng Sức mạnh Công kích cơ bản thêm 4% trong 3 giây, cộng dồn tối đa 5 lần (Tối đa 20% Sát thương Thích Ứng).
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (200% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương vật lý Đòn Đánh (1.5 giây hồi chiêu).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 3 Sức mạnh Công kích, 3 Điểm Hồi Kỹ Năng, và 3 Tốc độ Di chuyển.
 • Thánh Tích Hoàng Kim
  Thánh Tích Hoàng Kim
  2500
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  40 Giáp
  40 Kháng Phép


  Kích hoạt - Bảo Hộ: Cho đồng minh xung quanh 180 - 330 (dựa trên cấp của đồng minh) Lá Chắn, giảm dần trong 2.5 giây (hồi lại sau 90 giây).
 • Tận Hiến: Cho đồng minh xung quanh 3 GiápKháng Phép.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2 Giáp/Kháng Phép tăng vào nội tại Tận Hiến.

  Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.
  Kích hoạt lá chắn của Tận Hiến liên tục trong vòng 20 giây sẽ chỉ mang lại 25% hiệu lực.

 • Nguyện Hồn Shurelya
  Nguyện Hồn Shurelya
  2500
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Năng lượng cơ bản


  Kích hoạt - Khai Mở: Cho đồng minh xung quanh 30% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 4 giây (hồi lại sau 75 giây giây).
 • Truyền Động Lực: Cường hóa hoặc Bảo vệ một Tướng đồng minh sẽ cho cả hai 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm Hồi Kỹ Năng.

  Mỗi đồng minh chỉ có thể được Truyền Cảm Hứng một lần mỗi 4 giây.
 • Bùa Tinh Thạch
  Bùa Tinh Thạch
  2500
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Năng lượng cơ bản

 • Ánh Sao Yêu Kiều: Khi tác động lên tướng bằng Đòn đánh hoặc Kỹ năng trong giao tranh, hồi 60 Máu cho đồng minh thấp máu nhất gần đó (hồi lại sau 2 giây). Mỗi giây duy trì giao tranh với tướng tăng Sức mạnh Hồi máu và Lá chắn thêm 5% (tối đa 5 lần).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 8 tăng Hồi Máu cho Ánh Sao Yêu Kiều.


 • Trát Lệnh Thần Vương
  Trát Lệnh Thần Vương
  2500
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Năng lượng cơ bản

 • Phối Hợp Ăn Ý: Kỹ năng Làm Chậm hoặc Bất Động tướng địch sẽ gây thêm 45 - 75 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và đánh dấu chúng trong 4 giây (hồi lại sau 6 giây trên mỗi tướng). Sát thương của đồng minh sẽ kích hoạt dấu ấn này, gây thêm 90 - 150 (dựa trên cấp độ của đồng minh) sát thương phép và cho cả hai 20% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 15 Sức mạnh Phép thuật.

  Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.
 • Giáp Vai Thiên Cực
  Giáp Vai Thiên Cực
  2500
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  40 Giáp
  40 Kháng Phép

 • Soi Rọi: Sau khi làm Bất Động kẻ địch hoặc bản thân bị Bất Động, khiến mục tiêu và tất cả Tướng địch xung quanh nhận thêm 9% sát thương trong 4 giây.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Giáp và Kháng Phép
 • Vương Miện Hắc Diệt
  Vương Miện Hắc Diệt
  2800
  80 Sức mạnh Phép thuật
  350 Máu
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Khiên Hộ Thể: Bạn được Hộ Thể, giảm sát thương nhận vào từ tướng đi 75%. Khiên Hộ Thể tồn tại trong 1.5 giây sau khi nhận sát thương từ tướng. (hồi lại sau 40 giây).
 • Chúc Phúc: Khi được Hộ Thể và trong vòng 3 giây sau khi nó biến mất, nhận 10-40 Sức Mạnh Phép Thuật.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 1% Tốc Độ Di Chuyển và 8 SMPT.
 • Gangplank Placeholder
  Gangplank Placeholder
  0
  Găng Xích Thù Hận
  Găng Xích Thù Hận
  2500
  650 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Thề Nguyện: Chọn một Kẻ Thù và bắt đầu tích tụ Tử Thù (hồi lại sau 90 giây).
 • Không Đội Trời Chung: Nhận tối đa 30% giảm sát thương từ Kẻ Thù của bản thân, 1% mỗi cộng dồn Tử Thù. Bạn nhận thêm cộng dồn theo thời gian, và đạt tối đa cộng dồn sau 60 giây.
 • Phục Hận: Ở tối đa cộng dồn, Kẻ Thù bị giảm 20% Kháng Hiệu Ứng khi ở gần bạn.

  Kỹ năng kích hoạt có thể được sử dụng khi chết và ở bất kì đâu trên bản đồ. Cộng dồn sẽ bị mất hết nếu như chọn một mục tiêu mới. Không thể kích hoạt trong vòng 15 giây khi đang trong giao tranh với tướng.

  "Nàng thề sẽ hiến tế mạng sống của mình vì sự hủy diệt của hắn. Chiếc găng tay đã nghe."
 • Mặt Nạ Vực Thẳm
  Mặt Nạ Vực Thẳm
  2700
  450 Máu
  30 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hủy Hoại: Nguyền Rủa tướng địch xung quanh, giảm Kháng Phép của chúng đi 5 + 1.2% Máu cộng thêm (tối đa 25). Với mỗi kẻ địch bị Nguyền Rủa, nhận 7 Kháng Phép.