Giày
Giày
300
25 Tốc độ Di chuyển
Bùa Tiên
Bùa Tiên
250
50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
Ngọc Lục Bảo
Ngọc Lục Bảo
300
100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ
900
350 Máu
Áo Choàng Tím
Áo Choàng Tím
600
15% Tỉ lệ Chí mạng
Gậy Bùng Nổ
Gậy Bùng Nổ
850
40 Sức mạnh Phép thuật
Lam Ngọc
Lam Ngọc
350
250 Năng lượng
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
400
150 Máu
Giáp Lụa
Giáp Lụa
300
15 Giáp
Giáp Lưới
Giáp Lưới
800
40 Giáp
Áo Vải
Áo Vải
450
25 Kháng Phép
Dao Găm Nham Thạch
Dao Găm Nham Thạch
350
 • Héo Úa: Gây sát thương lên Quái sẽ thiêu đốt chúng, gây sát thương phép.
 • Con Đường Thách Thức: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần sẽ tiêu hao trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt của bạn thành Trừng Phạt Thách Thức và tăng sát thương của nó lên quái. Trừng Phạt Thách Thức đánh dấu tướng trong. Trong khoảng thời gian này, bạn gây thêm sát thương chuẩn mỗi đòn lên chúng trong và được giảm sát thương từ chúng.
 • Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
 • Thu Thập: Hồi phục năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.

  Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp bạn nhận vĩnh viễn toàn bộ hiệu ứng của nó và tăng sát thương Trừng Phạt lên quái. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh. Hồi máu không bị giảm với đòn đánh diện rộng. Nếu thua trên hai cấp so với cấp độ trung bình của người chơi trên toàn bản đồ, giết quái sẽ cho thêm kinh nghiệm.

  Chỉ đòn đánh và kỹ năng áp dụng hiệu ứng thiêu đốt của Trừng Phạt Thách Thức
 • Kiếm Dài
  Kiếm Dài
  350
  10 Sức mạnh Công kích
  Cuốc Chim
  Cuốc Chim
  875
  25 Sức mạnh Công kích
  Kiếm B.F.
  Kiếm B.F.
  1300
  40 Sức mạnh Công kích
  Dao Găm Băng Giá
  Dao Găm Băng Giá
  350
 • Héo Úa: Gây sát thương lên Quái sẽ thiêu đốt chúng, gây sát thương phép.
 • Con Đường Tái Tê: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần sẽ tiêu hao trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt của bạn thành Trừng Phạt Tái Tê và tăng sát thương của nó lên quái. Khi trừng phạt tướng, Trừng Phạt Tái Tê gây sát thương chuẩn và đánh cắp Tốc độ Di chuyển của chúng.
 • Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
 • Thu Thập: Hồi phục năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.

  Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp bạn nhận vĩnh viễn toàn bộ hiệu ứng của nó và tăng sát thương Trừng Phạt lên quái. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh. Hồi máu không bị giảm với đòn đánh diện rộng. Nếu thua trên hai cấp so với cấp độ trung bình của người chơi trên toàn bản đồ, giết quái sẽ cho thêm kinh nghiệm.


 • Dao Găm Hắc Thạch
  Dao Găm Hắc Thạch
  350
 • Héo Úa: Gây sát thương lên Quái thiêu đốt chúng, gây sát thương phép theo thời gian.
 • Nâng Cấp Tự Động: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần tiêu thụ trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt Tự Động của bạn, tăng sát thương nó gây ra lên quái.
 • Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
 • Thu Thập: Hồi phục năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.

  Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp bạn nhận vĩnh viễn toàn bộ hiệu ứng của nó và tăng sát thương Trừng Phạt lên quái. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh. Hồi máu không bị giảm với đòn đánh diện rộng. Nếu thua trên hai cấp so với cấp độ trung bình của người chơi trên toàn bản đồ, giết quái sẽ cho thêm kinh nghiệm.
 • Dao Găm
  Dao Găm
  300
  12% Tốc độ Đánh
  Cung Gỗ
  Cung Gỗ
  1000
  25% Tốc độ Đánh
 • Mũi Kiếm Nhọn: Đòn đánh gây thêm sát thương Đòn Đánh.
 • Sách Cũ
  Sách Cũ
  435
  20 Sức mạnh Phép thuật
  Huyết Trượng
  Huyết Trượng
  900
  15 Sức mạnh Công kích
  7% Hút Máu

  Khiên Doran
  Khiên Doran
  450
  80 Máu
 • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm sát thương lên lính.
 • Hồi Phục: Hồi lại máu theo thời gian.
 • Bền Bỉ: Hồi Máu sau khi nhận sát thương từ tướng, quái to, hoặc quái khủng. Tốc độ hồi phục tăng mạnh khi bạn thấp Máu.

  Hiệu quả của Bền Bỉ sẽ tương đương 66% khi sở hữu bởi tướng Đánh Xa hoặc khi chịu sát thương từ nguồn sát thương diện rộng hay sát thương theo thời gian.
 • Kiếm Doran
  Kiếm Doran
  450
  8 Sức mạnh Công kích
  80 Máu

 • Dày Dặn: Nhận Hút Máu Toàn Phần.

  Hút Máu Toàn Phần chỉ có 33% tác dụng đối với sát thương diện rộng hoặc sát thương gây ra bởi trợ thủ.
 • Nhẫn Doran
  Nhẫn Doran
  400
  15 Sức mạnh Phép thuật
  70 Máu

 • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm sát thương lên lính.
 • Phục Hồi: Hồi lại Năng Lượng mỗi giây. Gây sát thương lên tướng địch sẽ tăng lượng hồi phục. Nếu không thể nhận năng lượng sẽ hồi máu.
 • Áo Choàng Bạc
  Áo Choàng Bạc
  900
  50 Kháng Phép
  Gậy Quá Khổ
  Gậy Quá Khổ
  1250
  60 Sức mạnh Phép thuật
  Phong Ấn Hắc Ám
  Phong Ấn Hắc Ám
  350
  15 Sức mạnh Phép thuật
  40 Máu

 • Vinh Quang: Nhận 2 cộng dồn khi hạ gục tướng hoặc 1 khi hỗ trợ hạ gục (tối đa 10 cộng dồn). Mất 5 cộng dồn khi bị hạ gục.
 • Nỗi Sợ: Nhận 4 Sức mạnh Phép thuật với mỗi cộng dồn Vinh Quang.

  Vinh Quang đã nhận sẽ được giữ lại giữa các trang bị này và Sách Chiêu Hồn Mejai.
 • Lưỡi Hái
  Lưỡi Hái
  450
  7 Sức mạnh Công kích
 • Đòn đánh hồi lại Máu.
 • Thu Hoạch: Kết liễu lính ở đường cho thêm 1 vàng. Kết liễu 100 lính sẽ cho thêm 350 vàng và vô hiệu hóa Thu Hoạch.

 • Đạn Xuyên Phá
  Đạn Xuyên Phá
  0
  Kiên Cố
  Kiên Cố
  0
  Giáp Cường Hóa
  Giáp Cường Hóa
  0
  Nội Tại DUY NHẤT - Giáp Cường Hóa: Giảm sát thương nhận vào đi 0% và trở nên miễn nhiễm với Sát thương Chuẩn khi không có lính địch ở gần.
  Mắt Giám Sát
  Mắt Giám Sát
  0
  Tiên Phong
  Tiên Phong
  0
  Cột Thu Lôi
  Cột Thu Lôi
  0
  Giáp Cường Hóa
  Giáp Cường Hóa
  0
  Nội Tại DUY NHẤT - Giáp Cường Hóa Trụ Căn Cứ: Giảm lượng sát thương nhận vào đi 0% và miễn nhiễm Sát thương Chuẩn nếu không có lính địch ở gần. Trụ căn cứ có thể hồi phục máu, nhưng không thể hồi phục quá mốc hiện tại. Trụ được chia thành ba mốc là 33%, 66% và 100% máu.
  Rệu Rã
  Rệu Rã
  0
  Tất Kháng Trụ
  Tất Kháng Trụ
  0
  Nhiệt Huyết Lính Cận Chiến
  Nhiệt Huyết Lính Cận Chiến
  0
  Nhiệt Huyết Lính Đánh Xa
  Nhiệt Huyết Lính Đánh Xa
  0
  Giáp Lính Siêu Cấp
  Giáp Lính Siêu Cấp
  0
  Hào Quang Lính Siêu Cấp
  Hào Quang Lính Siêu Cấp
  0
  Khiên Trụ
  Khiên Trụ
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Phần Thưởng Công Trình
  Phần Thưởng Công Trình
  0
  Bình Máu
  Bình Máu
  50
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống để hồi phục 120 Máu trong 15 giây.

  Có thể mang đến tối đa 5 Bình Máu

  Bánh Quy
  Bánh Quy
  50
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Ăn bánh để hồi lại 8% Máu đã mấtNăng Lượng trong 5 giây. Ăn hoặc bán một bánh quy sẽ tăng vĩnh viễn 40 Năng Lượng tối đa.
  Mảnh Vỡ Kircheis
  Mảnh Vỡ Kircheis
  700
  15% Tốc độ Đánh
 • Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
 • Sốc Điện:Đòn Đánh Tích Điện gây thêm sát thương.
 • Thuốc Tái Sử Dụng
  Thuốc Tái Sử Dụng
  150
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Tiêu hao một cộng dồn để hồi lại 100 Máu trong 12 giây. Tối đa 2 cộng dồn và hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.


  Bình Thuốc Biến Dị
  Bình Thuốc Biến Dị
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Tiêu hao một cộng dồn để hồi lại 100 Máu75 Năng Lượng trong 12 giây. Trong thời gian này, Đòn đánh và Kỹ năng đốt cháy đối phương, gây 15 (20 nếu không thể nhận Năng Lượng) sát thương phép trong 3 giây. Tối đa 3 cộng dồn và hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Sát thương Biến Dị giảm xuống 50% khi kích hoạt bởi hiệu ứng diện rộng hoặc sát thương theo thời gian.

  Tù Và Vệ Quân
  Tù Và Vệ Quân
  950
  150 Máu
 • Hồi Phục: Hồi lại Máu theo thời gian.
 • Ngoan Cường: Chặn sát thương của đòn đánh và kỹ năng từ tướng với.
 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Bánh Quy Poro
  Bánh Quy Poro
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Thiết đãi chú Poro bên cạnh một bữa ăn tuyệt hảo, khiến nó phát triển về mặt kích thước.

  Hỗn hợp rau húng đa dạng, gà ăn cỏ Avarosa, và các thảo dược thiên nhiên Freljord không chất bảo quản này chứa đầy những dưỡng chất thiết yếu giúp Poro của bạn luôn luôn tràn đầy những cảm xúc thăng hoa.

  Tất cả tiền góp lại sẽ được sung quỹ chiến đấu chống lại nạn bạo hành thú vật ở Noxus.

  Mắt Kiểm Soát
  Mắt Kiểm Soát
  75
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Đặt một Mắt Kiểm Soát mạnh mẽ cho tầm nhìn của khu vực xung quanh. Nó cũng sẽ làm lộ diện bẫy Vô Hình, làm lộ diện kẻ địch Ngụy Trang, và lộ diện (đồng thời vô hiệu hóa) Mắt Xanh của đối thủ.

  Có thể mang theo tối đa 2 Mắt Kiểm Soát. Mắt Kiểm Soát không vô hiệu hóa Mắt Kiểm Soát khác.

  Vương Miện Shurelya
  Vương Miện Shurelya
  2500
  40 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản


  Kích hoạt - Khai Mở: Cho đồng minh Tốc độ Di chuyển .
 • Truyền Động Lực: Cường hóa hoặc Bảo vệ một Tướng đồng minh sẽ cho cả hai Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng.

 • Dược Phẩm Cứng Cáp
  Dược Phẩm Cứng Cáp
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống vào để nhận 300 Máu, 25% Kháng Hiệu Ứng, và tăng kích cỡ tướng trong 3 phút. Khi kích hoạt, di chuyển sẽ để lại một con đường đằng sau giúp tăng 15% Tốc độ Di chuyển của đồng minh.

  Uống một Dược Phẩm khác sẽ thay thế hiệu ứng của Dược Phẩm hiện tại.

  Dược Phẩm Thuật Pháp
  Dược Phẩm Thuật Pháp
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống vào để nhận 50 Sức mạnh Phép thuật15% Tốc độ Hồi Năng lượng trong 3 phút. Khi kích hoạt, gây sát thương lên tướng hoặc trụ sẽ gây thêm 25 sát thương chuẩn (hồi lại sau 5 giây).

  Yêu cầu Tướng đạt cấp 9 hoặc cao hơn để mua. Sát thương chuẩn lên trụ của Dược Phẩm Thuật Pháp không có thời gian hồi. Uống một Dược Phẩm khác sẽ thay thế hiệu ứng của Dược Phẩm hiện tại.

  Dược Phẩm Phẫn Nộ
  Dược Phẩm Phẫn Nộ
  500
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Uống vào để nhận 30 Sức mạnh Công kích12% Hút Máu Vật lý (lên tướng) trong 3 phút.

  Uống một Dược Phẩm khác sẽ thay thế hiệu ứng của Dược Phẩm hiện tại.

  Máy Dọn Lính
  Máy Dọn Lính
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Tiêu diệt lính được chọn (hồi lại sau 10 giây ).
  Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu
  Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu
  0
 • Chuyển hóa thành Đồng Hồ Ngưng Đọng sau 14 phút. Tham gia hạ gục sẽ giảm thời gian này đi 2 phút. Đồng Hồ Ngưng Đọng đó sẽ đóng góp 250 vàng vào những trang bị nó ghép thành.

  Đồng Hồ Ngưng Đọng bình thường đóng góp 650 vàng
 • Đồng Hồ Ngưng Đọng
  Đồng Hồ Ngưng Đọng
  650
  Kích hoạt - Ngưng Đọng: Dùng một lần duy nhất để trở nên Bất TửKhông Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (biến trang bị này thành Đồng Hồ Vụn Vỡ).
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  650

 • Thời Gian Vỡ Vụn: Đồng Hồ Ngưng Đọng đã vụn vỡ, nhưng nó vẫn có thể được nâng cấp.

  Sau khi phá vỡ một Đồng Hồ Ngưng Đọng, cửa hàng sẽ chỉ bán cho bạn Đồng Hồ Vụn Vỡ.
 • Giày Xịn
  Giày Xịn
  300
  25 Tốc độ Di chuyển
 • Nhận thêm 10 Tốc độ Di chuyển. Giày nâng cấp từ Giày Xịn vẫn giữ được lượng Tốc độ Di chuyển này.
 • Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
  Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
  650
  Kích hoạt - Ngưng Đọng: Dùng một lần duy nhất để trở nên Bất TửKhông Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (biến trang bị này thành Đồng Hồ Vụn Vỡ).
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  Đồng Hồ Vụn Vỡ
  650

 • Thời Gian Vỡ Vụn: Đồng Hồ Ngưng Đọng đã vụn vỡ, nhưng nó vẫn có thể được nâng cấp.

  Sau khi phá vỡ một Đồng Hồ Ngưng Đọng, cửa hàng sẽ chỉ bán cho bạn Đồng Hồ Vụn Vỡ.
 • Giáp Vai Nguyệt Thần
  Giáp Vai Nguyệt Thần
  2500
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  30 Giáp
  30 Kháng Phép

 • Soi Rọi: Sau khi làm Bất Động kẻ địch hoặc bản thân bị Bất Động, khiến mục tiêu và tất cả Tướng địch xung quanh nhận thêm sát thương.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Giáp và Kháng Phép
 • Quyền Trượng Thiên Thần
  Quyền Trượng Thiên Thần
  2600
  60 Sức mạnh Phép thuật
  500 Năng lượng
  200 Máu

 • Tuyệt: Nhận Điểm Hồi Kỹ Năng theo năng lượng cộng thêm.
 • Cộng Dồn Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng một Kỹ năng sẽ tiêu thụ một điểm tích trữ và cho 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

  Nhận một Tích Trữ Năng Lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Kiếm Manamune
  Kiếm Manamune
  2900
  35 Sức mạnh Công kích
  500 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tuyệt: Nhận Sức mạnh Công kích tương đương với Năng lượng tối đa của bản thân.
 • Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một mục tiêu với một Đòn đánh hoặc Kỹ năng sẽ tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Nhận tối đa 360 Năng Lượng, sau đó trang bị này sẽ chuyển thành Thần Kiếm Muramana

  Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Giày Cuồng Nộ
  Giày Cuồng Nộ
  1100
  35% Tốc độ Đánh
  45 Tốc độ Di chuyển

  Giày Bạc
  Giày Bạc
  900
  60 Tốc độ Di chuyển
 • Hiệu quả của các hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển bị giảm đi 25%.
 • Bình Thải Hóa Dược
  Bình Thải Hóa Dược
  2300
  60 Sức mạnh Phép thuật
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Dung Dịch Độc Tố: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho một đồng minh khác sẽ cường hóa cho cả hai, khiến lượng sát thương tiếp theo của họ lên tướng địch sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Giày Pháp Sư
  Giày Pháp Sư
  1100
  18 Xuyên Phép
  45 Tốc độ Di chuyển

  Lá Chắn Mãnh Sư
  Lá Chắn Mãnh Sư
  900
  20 Giáp
  250 Năng lượng
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Giáp Thiên Thần
  Giáp Thiên Thần
  2800
  40 Sức mạnh Công kích
  40 Giáp

 • Cứu Rỗi: Khi nhận sát thương và bị hạ gục, hồi lại 50% Máu cơ bản30% Năng Lượng tối đa sau 4 giây ở trạng thái ngưng đọng (hồi lại sau 300 giây).
 • Vô Cực Kiếm
  Vô Cực Kiếm
  3400
  70 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Hoàn Mỹ: Nếu bạn có ít nhất 60% Tỉ lệ Chí mạng, bạn sẽ nhận thêm35% Sát thương Chí mạng.
 • Lời Nhắc Tử Vong
  Lời Nhắc Tử Vong
  2500
  25 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Nhiễm Trùng: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Gây 2 Đòn đánh liên tục lên tướng địch sẽ cường hóa hiệu ứng này, khiến chúng chịu 40% Vết Thương Sâu cho đến khi hiệu ứng này kết thúc.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Cung Xanh
  Cung Xanh
  1450
  20 Sức mạnh Công kích
  18% Xuyên Giáp

  Nỏ Thần Dominik
  Nỏ Thần Dominik
  3000
  30 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  30% Xuyên Giáp

 • Diệt Khổng Lồ: Gây thêm sát thương vật lý lên tướng có nhiều Máu tối đa hơn bản thân.
 • Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
  Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
  2600
  80 Sức mạnh Phép thuật
  860 Năng lượng
  250 Máu

 • Tuyệt: Nhận Điểm Hồi Kỹ Năng tương đương 1.3% Năng Lượng cộng thêm.
 • Thiên Đỉnh: Khôi Phục Máu tương đương 25% lượng Năng Lượng tiêu thụ, tối đa 25-50 (+10% SMPT) mỗi lần sử dụng kỹ năng. Kỹ năng bật tắt có thể hồi đến tối đa lượng máu tương đương mỗi giây.
 • Sách Chiêu Hồn Mejai
  Sách Chiêu Hồn Mejai
  1600
  20 Sức mạnh Phép thuật
  100 Máu

 • Vinh Quang: Nhận 4 cộng dồn khi hạ gục tướng hoặc 2 cộng dồn khi hỗ trợ hạ gục (tổng số cộng dồn tối đa là 25). Mất 10 cộng dồn khi bị hạ gục.
 • Nỗi Sợ: Nhận 5 Sức mạnh Phép thuật với mỗi cộng dồn Vinh Quang. Nhận 10% Tốc độ Di chuyển nếu có ít nhất 10 cộng dồn.

  Cộng dồn Vinh Quang đã nhận sẽ được bảo toàn giữa trang bị này và Phong Ấn Hắc Ám.
 • Thần Kiếm Muramana
  Thần Kiếm Muramana
  3000
  35 Sức mạnh Công kích
  860 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tuyệt: Nhận thêm Sức mạnh Công kích tương đương 2.5% Năng lượng tối đa.
 • Chấn động: Đòn đánh lên tướng gây thêm 1.5% Năng lượng Tối đa sát thương vật lý Đòn Đánh. Kỹ năng sát thương lên tướng gây thêm (3.5% với tướng Cận chiến | 2.7% với tướng Đánh xa) Năng lượng Tối đa + 6% Tổng SMCK sát thương vật lý.
 • Búa Gỗ
  Búa Gỗ
  1100
  15 Sức mạnh Công kích
  200 Máu

 • Cuồng Nộ: Sau khi gây sát thương vật lý lên tướng, hồi lại máu theo thời gian.

  Hồi phục giảm đi với tướng Đánh Xa.
 • Ma Vũ Song Kiếm
  Ma Vũ Song Kiếm
  2600
  20 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Vũ Điệu Ma Quái: Tấn công cho hiệu ứng Bóng Mờ và tăng dần Tốc Độ Di Chuyển. Thêm vào đó, Tấn Công 4 lần sẽ khiến Vũ Điệu Ma Quái cho thêm Tốc Độ Đánh.

  Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.
 • Giày Thép Gai
  Giày Thép Gai
  1100
  20 Giáp
  45 Tốc độ Di chuyển

 • Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh đi 12%.
 • Tụ Bão Zeke
  Tụ Bão Zeke
  2400
  250 Máu
  35 Giáp
  250 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Dẫn Truyền: Chỉ định một Đối Tác\n
 • Tụ Bão: Sau khi làm Bất Động một kẻ địch, Đòn Đánh và Kỹ Năng từ Đối Tác của bạn gây thêm sát thương lên kẻ địch đó.

  Một tướng chỉ có thể được liên kết bởi một Tụ Bão Zeke trong một lúc.
 • Rìu Nhanh Nhẹn
  Rìu Nhanh Nhẹn
  1000
  15 Sức mạnh Công kích
  15% Tốc độ Đánh

 • Nhanh Nhẹn: Tấn công một đơn vị cho thêm Tốc Độ Di Chuyển.
 • Móng Vuốt Sterak
  Móng Vuốt Sterak
  3100
  400 Máu
 • Vuốt Nhọn: Nhận Sức Mạnh Công Kích cộng thêm theo SMCK cơ bản.
 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn giảm dần theo thời gian.
 • Thủy Kiếm
  Thủy Kiếm
  700

 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm sát thương.
 • Giáp Tâm Linh
  Giáp Tâm Linh
  2900
  450 Máu
  50 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

 • Nguồn Sống Bất Tận: Tăng hiệu quả khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn trên bản thân.
 • Đai Thanh Thoát
  Đai Thanh Thoát
  800
  150 Máu
 • Vút Bay: Tăng 5% Tốc độ Di chuyển.
 • Hỏa Ngọc
  Hỏa Ngọc
  800
  200 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Khiên Thái Dương
  Khiên Thái Dương
  3200
  450 Máu
  35 Giáp
  35 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế: Gây hoặc nhận sát thương sẽ khiến bản thân bắt đầu gây sát thương phép mỗi giây theo thời gian lên kẻ địch xung quanh (tăng lên với lính và quái). Gây sát thương lên Tướng hoặc Quái Khủng với hiệu ứng này sẽ tăng thêm một cộng dồn, tăng sát thương của lần Hiến Tế sau đó.
 • Ánh Dương: Ở tối đa cộng dồn Hiến Tế, đòn đánh của bạn thiêu đốt kẻ địch xung quanh, gây sát thương theo thời gian từ Hiến Tế.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Kháng Hiệu Ứng, Kháng Làm Chậm và Máu.
 • Nước Mắt Nữ Thần
  Nước Mắt Nữ Thần
  400
  240 Năng lượng
 • Tập Trung: Đòn đánh gây thêm sát thương vật lý lên lính.
 • Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một kẻ địch với một Kỹ năng tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng Lượng cộng thêm, nhận gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng

  Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Rìu Đen
  Rìu Đen
  3100
  45 Sức mạnh Công kích
  350 Máu
  30 Điểm hồi Kỹ năng

 • Nghiền Vụn: Gây sát thương vật lý lên tướng áp dụng một cộng dồn giảm Giáp.
 • Điên Cuồng: Gây sát thương vật lý lên tướng cho Tốc Độ Di Chuyển theo mỗi cộng dồn Nghiền Vụn.
 • Huyết Kiếm
  Huyết Kiếm
  3400
  55 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  18% Hút Máu

 • Khiên Máu: Hút Máu từ Đòn đánh có thể hồi máu phụ trội. Lượng Máu dư này được tích trữ thành một Lá Chắn, và sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không gây hoặc nhận sát thương.
 • Rìu Mãng Xà
  Rìu Mãng Xà
  3300
  70 Sức mạnh Công kích
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  10% Hút Máu Toàn Phần

 • Sát Thương Lan: Đòn Đánh và Kỹ Năng gây sát thương lên kẻ địch xung quanh mục tiêu trúng chiêu.

 • Giáp Gai
  Giáp Gai
  2700
  350 Máu
  60 Giáp

 • Gai: Khi bị tấn công bởi Đòn Đánh, gây sát thương lên kẻ tấn công và áp dụng 25% Vết Thương Sâu nếu đó là tướng. Gây bất động lên tướng địch cũng áp dụng 40% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Áo Choàng Gai
  Áo Choàng Gai
  800
  30 Giáp
 • Gai Góc: Khi bị tấn công bởi Đòn Đánh, gây sát thương ngược lại lên kẻ tấn công và áp dụng 25% Vết Thương Sâu nếu đó là một tướng.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Rìu Tiamat
  Rìu Tiamat
  1200
  25 Sức mạnh Công kích
 • Sát Thương Lan: Đòn đánh gây tối đa sát thương vật lý lên những kẻ địch khác ở gần.


  Sát Thương Lan không kích hoạt lên trụ.
 • Tam Hợp Kiếm
  Tam Hợp Kiếm
  3333
  35 Sức mạnh Công kích
  30% Tốc độ Đánh
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đánh Gấp Ba:Đòn đánh cho thêm Tốc Độ Di Chuyển. Nếu mục tiêu là tướng, tăng Sức Mạnh Công Kích cơ bản, có thể cộng dồn.
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng Kỹ Năng, Đòn Đánh tiếp theo được cường hóa, gây thêm sát thương.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Công Kích, Điểm Hồi Kỹ Năng, và Tốc Độ Di Chuyển.
 • Giáp Cai Ngục
  Giáp Cai Ngục
  1000
  40 Giáp
 • Cứng Như Đá: Giảm sát thương từ Đòn Đánh của đối thủ.
 • Giáp Máu Warmog
  Giáp Máu Warmog
  3000
  800 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

 • Trái Tim Warmog: Nếu có ít nhất 1100 Máu cộng thêm, hồi phục lại Máu tối đa mỗi giây nếu như không nhận sát thương trong 6 giây.
 • Cuồng Cung Runaan
  Cuồng Cung Runaan
  2600
  45% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Gió Cuồng: Khi Tấn Công, bắn ra các tia đạn tấn công 2 kẻ địch gần mục tiêu. Những tia đạn áp dụng Hiệu Ứng Đòn Đánh và có thể Chí Mạng.

  Trang bị chỉ có thể sở hữu bởi tướng đánh xa.
 • Song Kiếm
  Song Kiếm
  1050
  18% Tốc độ Đánh
  15% Tỉ lệ Chí mạng

 • Cuồng: Tăng 7% Tốc độ Di chuyển.
 • Mũ Phù Thủy Rabadon
  Mũ Phù Thủy Rabadon
  3600
  120 Sức mạnh Phép thuật
 • Tinh Hoa Phép Thuật: Tăng tổng Sức mạnh Phép thuật của bạn lên 35%.
 • Đao Tím
  Đao Tím
  3100
  40 Sức mạnh Công kích
  40% Tốc độ Đánh
  40 Kháng Phép

 • Xé Toạc: Đòn đánh gây thêm sát thương Đòn Đánh và cho Tốc độ Di chuyển.
 • Đại Bác Liên Thanh
  Đại Bác Liên Thanh
  2500
  35% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Tốc độ Di chuyển

 • Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
 • Thiện Xạ: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện được tăng thêm Tầm Đánh.

  Tầm Đánh không thể tăng vượt quá 150 đơn vị.
 • Phong Thần Kiếm
  Phong Thần Kiếm
  2700
  40 Sức mạnh Công kích
  15% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
 • Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện làm chậm kẻ địch.

 • Kiếm Tai Ương
  Kiếm Tai Ương
  3000
  75 Sức mạnh Phép thuật
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  8% Tốc độ Di chuyển

 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ Năng, Đòn Đánh tiếp theo được cường hóa, gây thêm sát thương phép.
 • Dây Chuyền Chữ Thập
  Dây Chuyền Chữ Thập
  2600
  80 Sức mạnh Phép thuật
  45 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch.

  Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng.
 • Lá Chắn Quân Đoàn
  Lá Chắn Quân Đoàn
  1400
  30 Giáp
  30 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Dây Chuyền Chuộc Tội
  Dây Chuyền Chuộc Tội
  2300
  16% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  200 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản


  Kích hoạt - Phán Quyết: Chỉ định một khu vực. Sau 2.5 giây, gọi một luồng sáng chiếu xuống để Hồi Máu cho đồng minh và gây sát thương lên kẻ địch.

  Trang bị có thể được kích hoạt trong khi chờ hồi sinh. Sát thương và hồi máu bị giảm 50% nếu mục tiêu vừa ảnh hưởng bởi một Can Thiệp khác. Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

  Sách Quỷ
  Sách Quỷ
  900
  35 Sức mạnh Phép thuật
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Lời Thề Hiệp Sĩ
  Lời Thề Hiệp Sĩ
  2300
  400 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản


  Kích hoạt - Thệ Ước: Chỉ định một đồng minh Xứng Đáng..
 • Hy Sinh: Khi đồng minh Xứng Đáng ở gần, chuyển sát thương từ họ cho bản thân và hồi máu dựa trên sát thương mà đồng minh Xứng Đáng gây ra lên Tướng.

 • Tim Băng
  Tim Băng
  2500
  80 Giáp
  400 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Chiến Binh Mùa Đông: Giảm Tốc Độ Đánh của kẻ địch xung quanh.
 • Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ Đòn Đánh.
 • Giày Thủy Ngân
  Giày Thủy Ngân
  1100
  25 Kháng Phép
  45 Tốc độ Di chuyển
  30% Kháng Hiệu ứng


  Kháng hiệu ứng giảm thời gian tác dụng của các hiệu ứng Choáng, Chậm, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Câm Lặng, , Biến Hóa hoặc Bất Động. Không có tác dụng đối với hiệu ứng Trên Không hoặc Áp Chế.

  Băng Cầu Vệ Quân
  Băng Cầu Vệ Quân
  950
  40 Sức mạnh Phép thuật
  150 Máu

 • Hồi Phục: Hồi Năng Lượng theo thời gian.
 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là một trang bị Huyền Thoại.
 • Linh Hồn Lạc Lõng
  Linh Hồn Lạc Lõng
  850
  30 Sức mạnh Phép thuật
 • Lãng Du: Tăng 5% Tốc độ Di chuyển.
 • Dị Vật Tai Ương
  Dị Vật Tai Ương
  800
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  8% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

  Nanh Nashor
  Nanh Nashor
  3000
  100 Sức mạnh Phép thuật
  50% Tốc độ Đánh

 • Vết Cắn Icathia: Đòn đánh gây thêm sát thương Đòn Đánh.
 • Trượng Pha Lê Rylai
  Trượng Pha Lê Rylai
  2600
  75 Sức mạnh Phép thuật
  400 Máu

 • Buốt Giá: Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch.
 • Giày Cơ Động
  Giày Cơ Động
  1000
  25 Tốc độ Di chuyển
 • Khi rời khỏi giao tranh ít nhất 5 giây, tăng cường hiệu ứng trang bị này lên 115.
 • Băng Giáp
  Băng Giáp
  2700
  350 Máu
  500 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương một phần Năng Lượng tối đa.
 • Cộng Dồn Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng sẽ tiêu hao một tích trữ và cho 3 Năng Lượng Cộng Thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Băng Giáp VĨnh Cửu.

  Nhận một Tích Trữ Năng Lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).
 • Băng Giáp Vĩnh Cửu
  Băng Giáp Vĩnh Cửu
  2700
  350 Máu
  860 Năng lượng
  15 Điểm hồi Kỹ năng
 • Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương 8% Năng Lượng cộng thêm.
 • Băng Vĩnh Cửu: Làm Bất Động hoặc Làm Chậm (chỉ Cận Chiến) một tướng địch sẽ tiêu thụ 3% Năng Lượng hiện tại và cho một Lá Chắn trong 3 giây, chặn 100-180 + 4.5% Năng Lượng hiện tại sát thương (hồi lại sau 8 giây). Giá trị Lá Chắn được tăng 80% nếu có nhiều hơn một tướng địch xung quanh.

  Hiệu ứng này chỉ kích hoạt khi bạn có trên 20% Năng Lượng.
 • Gươm Đồ Tể
  Gươm Đồ Tể
  800
  20 Sức mạnh Công kích
 • Giày Vò: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng trong 3 giây.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Cuồng Đao Guinsoo
  Cuồng Đao Guinsoo
  2600
  45% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Phẫn Nộ: Tỉ lệ Chí mạng của bạn sẽ được chuyển hóa thành sát thương Đòn Đánh. Nhận 40 Đòn Đánh với mỗi 20% Tỉ lệ Chí mạng chuyển đổi.
 • Nhát Chém Cuồng Nộ: Mỗi Đòn đánh thứ ba áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh hai lần.

  Phẫn Nộ không thể nhận được cộng thêm quá 100% Tỉ Lệ Chí Mạng. Sát thương từ Phẫn Nộ cũng chịu ảnh hưởng từ chỉ số Sát thương Chí mạng.
 • Búa Chiến Caulfield
  Búa Chiến Caulfield
  1100
  25 Sức mạnh Công kích
  10 Điểm hồi Kỹ năng

  Dao Hung Tàn
  Dao Hung Tàn
  1100
  30 Sức mạnh Công kích
 • Khoét: Nhận 10 Sát Lực.
 • Trượng Hư Vô
  Trượng Hư Vô
  2800
  65 Sức mạnh Phép thuật
  40% Xuyên Phép

  Đao Thủy Ngân
  Đao Thủy Ngân
  3000
  40 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  40 Kháng Phép


  Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế và tăng Tốc Độ Di Chuyển.

  Khăn Giải Thuật
  Khăn Giải Thuật
  1300
  30 Kháng Phép

  Kích hoạt - Giải Thuật Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (ngoại trừ Trên Không).

  Kiếm Ma Youmuu
  Kiếm Ma Youmuu
  3000
  55 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  15 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Bước Chân Bóng Ma: Nhận thêm Tốc Độ Di Chuyển và Bóng Mờ
 • Ma Ám: Nhận Tốc Độ Di Chuyển ngoài giao tranh.

  Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.
 • Khiên Băng Randuin
  Khiên Băng Randuin
  2700
  250 Máu
  90 Giáp
  10 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Chấn Động:Làm Chậm kẻ địch xung quanh trong thoáng chốc, giảm Sức Mạnh Công Kích và Sát Thương Chí Mạng của chúng.
 • Cứng Như Đá: Giảm thiểu sát thương từ Đòn Đánh.
 • Máy Chuyển Pha Hextech
  Máy Chuyển Pha Hextech
  1050
  25 Sức mạnh Phép thuật
  150 Máu

 • Khởi Động: Gây sát thương lên tướng sẽ gây thêm sát thương.
 • Đai Tên Lửa Hextech
  Đai Tên Lửa Hextech
  3200
  90 Sức mạnh Phép thuật
  6 Xuyên Phép
  250 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt theo hướng chỉ định, bắn ra một loạt tia lửa ma thuật gây sát thương. Sau đó, nhận Tốc Độ Di Chuyển về phía kẻ địch.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Kháng Phép.

  Gươm Suy Vong
  Gươm Suy Vong
  3300
  40 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  8% Hút Máu

 • Mũi Kiếm Sương Đen: Đòn đánh gây thêm sát thương vật lý theo Máu hiện tại của kẻ địch.
 • Hút Hồn: Tấn công một vị tướng gây sát thương phép và đánh cắp Tốc Độ Di Chuyển.

  Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.
 • Kiếm Răng Cưa
  Kiếm Răng Cưa
  1300
  25 Sức mạnh Công kích
  35 Kháng Phép

 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương phép khiến Máu giảm xuống dưới 30%, nhận một Lá Chắn Phép.
 • Chùy Gai Malmortius
  Chùy Gai Malmortius
  2900
  55 Sức mạnh Công kích
  50 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương phép khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận một Lá Chắn phép. Khi Bảo Hiểm Ma Pháp được kích hoạt, nhận Hút Máu Toàn Phần cho đến khi kết thúc giao tranh.
 • Đồng Hồ Cát Zhonya
  Đồng Hồ Cát Zhonya
  2600
  65 Sức mạnh Phép thuật
  45 Giáp
  10 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Ngưng Đọng: Bạn trở nên Bất TửKhông Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này.

  Giày Khai Sáng Ionia
  Giày Khai Sáng Ionia
  950
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  45 Tốc độ Di chuyển

 • Nhận 12 Điểm hồi Phép Bổ trợ.

  ''Trang bị này dành để tôn vinh chiến thắng của Ionia trước Noxus trong trận Tái Chiến của các Quận Miền Nam vào ngày 10 Tháng 12, 20 CLE."
 • Quỷ Thư Morello
  Quỷ Thư Morello
  2500
  90 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu

 • Tai Họa: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 40% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Kiếm Vệ Quân
  Kiếm Vệ Quân
  950
  30 Sức mạnh Công kích
  150 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Kiếm Âm U
  Kiếm Âm U
  2300
  50 Sức mạnh Công kích
  10 Sát Lực
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tắt Đèn: Khi bị phát hiện bởi Mắt địch, làm lộ diện bẫy và vô hiệu hóa Mắt xung quanh bản thân. Đòn Đánh sẽ ngay lập tức phá hủy các bẫy đã bị lộ diện và gây gấp ba sát thương lên Mắt.
 • Búa Tiến Công
  Búa Tiến Công
  2800
  50 Sức mạnh Công kích
  400 Máu
  150% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
 • Tổ Đội Đột Kích: Khi không có tướng đồng minh xung quanh, nhận GiápKháng Phép và tăng sát thương lên trụ. Lính to gần đó nhận thêm GiápKháng Phép và tăng sát thương lên trụ.

  Hiệu ứng từ Tổ Đội Đột Kích sẽ mất dần trong vòng 3 giây khi một đồng minh đến gần.

 • Búa Vệ Quân
  Búa Vệ Quân
  950
  25 Sức mạnh Công kích
  150 Máu
  10% Hút Máu

 • Huyền Thoại: Trang bị này được tính là trang bị Huyền Thoại.
 • Dây Chuyền Iron Solari
  Dây Chuyền Iron Solari
  2500
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  30 Giáp
  30 Kháng Phép


  Kích hoạt - Tận Hiến: Cho đồng minh bên cạnh một Lá Chắn, giảm dần theo thời gian.
 • Tận Hiến: Cho đồng minh bên cạnh Giáp và Kháng Phép.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Giáp và Kháng Phép tăng thêm cho Tận Hiến.


 • Giáp Tay Seeker
  Giáp Tay Seeker
  1000
  20 Sức mạnh Phép thuật
  15 Giáp

 • Con Đường của Phù Thủy: Kết liễu một đơn vị tăng 0.5 Giáp (tối đa 15).
 • Thú Tượng Thạch Giáp
  Thú Tượng Thạch Giáp
  3200
  60 Giáp
  60 Kháng Phép
  15 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Bất Hoại: Nhận một Lá Chắn giảm dần và được tăng kích cỡ.
 • Vững Chãi: Nhận sát thương từ tướng cho một cộng dồn GiápKháng Phép cộng thêm.

  Tối đa 5 cộng dồn; 1 mỗi tướng.
 • Áo Choàng Ám Ảnh
  Áo Choàng Ám Ảnh
  1250
  250 Máu
  25 Kháng Phép

 • Ma Mị: Sau khi nhận sát thương từ tướng, Hồi lại Máu.
 • Chuông Bảo Hộ Mikael
  Chuông Bảo Hộ Mikael
  2300
  16% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  50 Kháng Phép
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản


  Kích hoạt - Thanh Tẩy: Hồi phục Máu và loại bỏ tất cả hiệu ứng khống chế (trừ Trên KhôngÁp Chế) khỏi một tướng đồng minh.

  Bù Nhìn Kỳ Quái
  Bù Nhìn Kỳ Quái
  0

  Kích hoạt - Phụ Kiện: Đặt một bù nhìn có ngoại hình y hệt như Fiddlesticks. Tích trữ tối đa 2 cộng dồn

  Tướng địch lại gần sẽ kích hoạt bù nhìn, khiến nó thực hiện một hành động giả ngẫu nhiên, sau đó nó sẽ biến mất.

  Mắt Xanh
  Mắt Xanh
  0
  Kích hoạt - Phụ Kiện: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, tồn tại trong 90 - 120 giây, mắt sẽ Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 2 Mắt Xanh, và nhận một Mắt mới sau mỗi 240 - 120 giây.
  Thấu Kính Viễn Thị
  Thấu Kính Viễn Thị
  0
  Kích hoạt - Phụ Kiện: Làm lộ diện một khu vực cách đó tối đa 4000 đơn vị khoảng cách và đặt ở đó một Mắt không tàng hình và mỏng manh.
  Máy Quét Oracle
  Máy Quét Oracle
  0
  Kích hoạt - Phụ Kiện: Quét xung quanh bản thân, phát hiện các đơn vị đang ẩn, làm lộ diện bẫy tàng hình và làm lộ diện (đồng thời tạm thời vô hiệu hóa) Mắt Xanh của đối thủ.
  Tiền Ăn Chia
  Tiền Ăn Chia
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Nhận 0 vàng.

  Tiền ăn chia cho đồng minh khi Pyke hạ gục một kẻ địch bằng Chiêu Cuối của hắn. Nếu không có ai để chia tiền, Pyke sẽ hưởng hết số Thưởng!

  Lư Hương Sôi Sục
  Lư Hương Sôi Sục
  2300
  60 Sức mạnh Phép thuật
  8% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Cầu Nguyện: Hồi máu hoặc tạo Lá Chắn cho đồng minh sẽ cường hóa cho cả hai, cho Tốc Độ Đánh và sát thương phép trên đòn đánh Đòn Đánh.

 • Luỡi Hái Linh Hồn
  Luỡi Hái Linh Hồn
  2800
  45 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng Kỹ Năng, Đòn Đánh tiếp theo gây thêm sát thương và hồi lại Năng Lượng.
 • Mắt Sứ Giả
  Mắt Sứ Giả
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Nghiền nát Mắt Sứ Giả sau 1 giây vận sức, triệu hồi Sứ Giả Khe Nứt để phá tung trụ bảo vệ của kẻ địch.

 • Ánh Nhìn Hư Không: Người nắm giữ Mắt Sứ Giả sở hữu khả năng Biến Về Cường Hóa.

  Mắt Sứ Giả sẽ biến vào Hư Không nếu như không được sử dụng trong vòng 240 giây.
 • Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Liên kết với một đồng minh trong suốt phần còn lại của ván đấu, biến họ thành Đồng Minh Thệ Ước. Thệ Ước cường hóa cả hai khi họ bên cạnh nhau.
  Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  Mũi Giáo Hắc Ám (Kalista)
  0
  Kích Hoạt - Tiêu Thụ: Liên kết với một đồng minh trong suốt phần còn lại của ván đấu, biến họ thành Đồng Minh Thệ Ước. Thệ Ước cường hóa cả hai khi họ bên cạnh nhau.

  Vật phẩm cần thiết để có thể sử dụng Chiêu Cuối của Kalista.

  Giáp Liệt Sĩ
  Giáp Liệt Sĩ
  2900
  300 Máu
  45 Giáp
  5% Tốc độ Di chuyển
 • Nhịp Độ Đáy Sâu: Khi di chuyển, tăng Tốc Độ Di Chuyển. Đòn Đánh tiếp theo sử dụng cộng dồn Tốc Độ Di Chuyển để gây thêm sát thương. Nếu hiệu ứng được gây ra bởi một tướng Cận Chiến ở tốc độ tối đa, Đòn Đánh cũng Làm Chậm mục tiêu.

  "Chỉ có một cách để ngươi lấy được mảnh giáp này từ ta..." - người không tên bị lãng quên
 • Rìu Đại Mãng Xà
  Rìu Đại Mãng Xà
  3300
  30 Sức mạnh Công kích
  500 Máu

 • Đại Xà: Tăng Sức Mạnh Công Kích theo Máu tối đa.
 • Sát Thương Lan: Đòn đánh gây thêm sát thương Đòn Đánh, và tạo ra một đợt sóng hình nón gây sát thương lên kẻ địch phía sau mục tiêu.
 • Vòng Tay Pha Lê
  Vòng Tay Pha Lê
  800
  200 Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

  Bí Chương Thất Truyền
  Bí Chương Thất Truyền
  1300
  40 Sức mạnh Phép thuật
  300 Năng lượng
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Khai Sáng: Khi lên cấp, hồi lại 20% Năng Lượng tối đa trong 3 giây.
 • Áo Choàng Bóng Tối
  Áo Choàng Bóng Tối
  2900
  50 Sức mạnh Công kích
  10 Sát Lực
  325 Máu

 • Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Chống Phép giúp chặn Kỹ Năng tiếp theo của kẻ địch

  Hồi chiêu kỹ năng bị tái tạo nếu như nhận sát thương trước khi nó hồi xong.
 • Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
  400
  8 Sức mạnh Phép thuật
  10 Máu
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây

 • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Nanh Băng, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Nanh Băng
  Nanh Băng
  400
  15 Sức mạnh Phép thuật
  70 Máu
  75% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 3 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng. • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Mảnh Chân Băng.
 • Mảnh Chân Băng
  Mảnh Chân Băng
  400
  40 Sức mạnh Phép thuật
  75 Máu
  115% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Giáp Thép
  Giáp Thép
  400
  3 Sức mạnh Công kích
  30 Máu
  25% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở gần tướng đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới (50% với tướng Cận Chiến | 30% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa. Kết liễu một lính sẽ cho tướng đồng minh gần nhất lượng vàng tương đương. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Giáp Thép Cổ Ngữ, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Giáp Thép Cổ Ngữ
  Giáp Thép Cổ Ngữ
  400
  6 Sức mạnh Công kích
  100 Máu
  50% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, nó Vô Hình trước đối thủ và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 3 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở cạnh một đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới 50% Máu tối đa. Kết liễu một lính cho tướng gần nhất số vàng thưởng tương đương khi hạ lính đó. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Quest: Kiếm 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Pháo Đài Sơn Thạch.
 • Giáp Bạch Ngọc
  Giáp Bạch Ngọc
  400
  15 Sức mạnh Công kích
  250 Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Khiên Cổ Vật
  Khiên Cổ Vật
  400
  5 Sức mạnh Phép thuật
  30 Máu
  25% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở gần tướng đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới (50% với tướng Cận Chiến | 30% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa. Kết liễu một lính sẽ cho tướng đồng minh gần nhất lượng vàng tương đương. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lá Chắn Targon, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Lá Chắn Targon
  Lá Chắn Targon
  400
  10 Sức mạnh Phép thuật
  100 Máu
  50% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, nó Vô Hình trước đối thủ và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 3 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.
 • Chiến Lợi Phẩm: Khi ở cạnh một đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới 50% Máu tối đa. Kết liễu một lính cho tướng gần nhất số vàng thưởng tương đương khi hạ lính đó. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).
 • Quest: Kiếm 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Pháo Đài Sơn Thạch.
 • Pháo Đài Sơn Thạch
  Pháo Đài Sơn Thạch
  400
  20 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  Liềm Ma
  Liềm Ma
  400
  5 Sức mạnh Công kích
  10 Máu
  25% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  2 Vàng Mỗi 10 Giây

 • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lưỡi Hái U Linh, nhận được Kích hoạt - Cắm Mắt.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Lưỡi Hái U Linh
  Lưỡi Hái U Linh
  400
  10 Sức mạnh Công kích
  60 Máu
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.
 • Cống Phẩm: Khi ở gần một tướng đồng minh, Đòn đánh hoặc Kỹ năng trúng tướng địch hoặc công trình sẽ cho 20 vàng. Hiệu ứng này có thể xảy ra tối đa 3 lần mỗi 30 giây.
 • Nhiệm Vụ: Nhận 1000 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Lưỡi Hái Sương Đen.

  Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.
 • Lưỡi Hái Sương Đen
  Lưỡi Hái Sương Đen
  400
  20 Sức mạnh Công kích
  75 Máu
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản
  3 Vàng Mỗi 10 Giây


  Kích hoạt - Mắt: Đặt một Mắt Xanh trên mặt đất, Vô Hình với đối thủ và cho cả đội tầm nhìn ở khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 0 Mắt Xanh, và sẽ hồi đầy khi ghé thăm cửa hàng.

  Kích hoạt - Cắm Mắt: Cắm một Mắt Xanh lên mặt đất, Vô Hình trước đối phương và cho đội bạn tầm nhìn trong khu vực xung quanh. Tích trữ tối đa 4 Mắt Xanh, hồi lại khi ghé thăm cửa hàng.

  <rarityLegendary>Mưa Bom Bão Đạn</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  <rarityLegendary>Mưa Bom Bão Đạn</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  0
  <rarityLegendary>Hậu Duệ Tử Thần</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  <rarityLegendary>Hậu Duệ Tử Thần</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  0
  <rarityLegendary>Hào Khí Dâng Cao</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  <rarityLegendary>Hào Khí Dâng Cao</rarityLegendary><br><subtitleLeft><silver>500 đồng Ngân Xà</silver></subtitleLeft>
  0
  Ngọc Quên Lãng
  Ngọc Quên Lãng
  800
  35 Sức mạnh Phép thuật
 • Nguyền Rủa: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng trong 3 giây.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Trát Lệnh Đế Vương
  Trát Lệnh Đế Vương
  2500
  40 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Phối Hợp Ăn Ý: Kỹ năng Làm Chậm hoặc Làm Bất Động tướng địch gây thêm sát thương và đánh dấu chúng. Sát thương từ tướng đồng minh sẽ kích nổ dấu ấn, gây thêm sát thương và cho cả hai Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

 • Giáp Thiên Nhiên
  Giáp Thiên Nhiên
  2900
  350 Máu
  70 Kháng Phép
  5% Tốc độ Di chuyển

 • Hấp Thụ: Nhận sát thương phép từ tướng địch cho một cộng dồn Vững Chãi. Hiệu ứng Bất Động từ đối thủ cho thêm một cộng dồn.
 • Động Lực: Khi ở tối đa cộng dồn Vững Chãi, giảm sát thương phép nhận vào và được tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển.
 • Xẻng Vàng Ròng
  Xẻng Vàng Ròng
  7387
  70 Sức mạnh Công kích
  120 Sức mạnh Phép thuật
  50% Tốc độ Đánh
  30% Tỉ lệ Chí mạng
  250 Máu
  30 Giáp
  30 Kháng Phép
  250 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  10% Tốc độ Di chuyển
  10% Hút Máu
  100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Làm Gì Đi: Bạn đang Cháy Hết Mình!
 • Kính Nhắm Ma Pháp
  Kính Nhắm Ma Pháp
  3000
  85 Sức mạnh Phép thuật
  150 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Bộc Phát: Gây sát thương lên tướng với một Kỹ Năng không phải chỉ định từ xa hơn 700 khoảng cách hoặc Làm Chậm hoặc Bất Động mục tiêu sẽ làm chúng Lộ Diện và tăng sát thương bản thân gây ra lên chúng.

  Kỹ Năng kích hoạt Bộc Phát cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng tăng sát thương. Trợ thủ và bẫy không gây bất động không kích hoạt hiệu ứng này. Chỉ các Kỹ Năng chọn diện tác dụng mới kích hoạt được hiệu ứng này. Khoảng cách được tính từ vị trí thi triển Kỹ Năng.
 • Động Cơ Vũ Trụ
  Động Cơ Vũ Trụ
  3000
  65 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  30 Điểm hồi Kỹ năng
  5% Tốc độ Di chuyển

 • Vũ Điệu Ma Pháp: Gây sát thương lên tướng địch với 3 Đòn Đánh và Kỹ Năng riêng biệt sẽ cho Tốc Độ Di Chuyển và Sức Mạnh Phép Thuật cho đến khi thoát khỏi giao tranh với tướng.

 • Đá Hắc Hóa
  Đá Hắc Hóa
  1250
  25 Sức mạnh Phép thuật
  13% Xuyên Phép

  Dây Chuyền Sự Sống
  Dây Chuyền Sự Sống
  1000
  20 Sức mạnh Phép thuật
  25 Kháng Phép

 • Thích Nghi: Tiêu diệt một đơn vị nhận 0.3 Kháng Phép (tối đa 9).


 • Quyền Trượng Ác Thần
  Quyền Trượng Ác Thần
  3200
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng
  7% Hút Máu Toàn Phần

 • Tha Hóa Hư Không: Với mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm sát thương. Ở tối đa cộng dồn, lượng sát thương cộng thêm gây ra sẽ được chuyển thành sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Hút Máu Phép và Sức Mạnh Phép Thuật.
 • Trượng Ác Ma
  Trượng Ác Ma
  1300
  20 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  5% Hút Máu Toàn Phần

  Lưỡi Hái Bóng Đêm
  Lưỡi Hái Bóng Đêm
  3200
  90 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Xé: Gây sát thương lên tướng sẽ gây thêm sát thương phép và cho Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng.
 • Mũ Trụ Nguyền Rủa
  Mũ Trụ Nguyền Rủa
  3000
  60 Sức mạnh Phép thuật
  450 Máu

 • Lời Nguyền Azakana: Gây sát thương Kỹ Năng sẽ đốt cháy kẻ địch, gây sát thương theo Máu tối đa mỗi giây.
 • Giao Kèo Hắc Ám: Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương với Máu cộng thêm
 • Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
  Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
  1100
  150 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể tích trữ tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.

  Sau khi hoàn thành Nhiệm Vụ Hỗ Trợ và đạt Cấp 13, chuyển hóa thành Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ.

 • Đá Tỏa Sáng - Bất Định
  Đá Tỏa Sáng - Bất Định
  1200
  100 Máu
  10 Điểm hồi Kỹ năng
 • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể chứa tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.
 • Đế Chế Rực Rỡ: Trang bị này sẽ chuyển hóa thành Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác sau khi đặt đủ 15 Mắt Xanh.

  Mắt Xanh sẽ được đặt từ Phụ Kiện Mắt Xanh và các trang bị Duy Nhất: Hỗ Trợ nâng cấp.


 • Gương Thần Bandle
  Gương Thần Bandle
  950
  20 Sức mạnh Phép thuật
  10 Điểm hồi Kỹ năng
  50% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

  Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ
  Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ
  1100
  150 Máu
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể tích trữ tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.
 • Canh Giữ: Tăng giới hạn Mắt Kiểm Soát và Mắt Xanh có thể đặt thêm 1.
 • Phước Lành Ixtal: Tăng 12% Máu cộng thêm, Sức Mạnh Công Kích cộng thêm, Điểm Hồi Kỹ Năng, và Sức Mạnh Phép Thuật.

  Nâng cấp từ Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác.
 • Vương Miện Suy Vong
  Vương Miện Suy Vong
  2800
  70 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Khiên Hộ Thể: Bạn được Hộ Thể, giảm sát thương nhận vào từ tướng. Khiên Hộ Thể tồn tại trong 1.5 giây sau khi nhận sát thương từ tướng.
 • Chúc Phúc: Khi được Hộ Thể và trong vòng 3 giây sau khi nó biến mất, nhận Sức Mạnh Phép Thuật.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển và Sức Mạnh Phép Thuật.
 • Ngọn Lửa Hắc Hóa
  Ngọn Lửa Hắc Hóa
  3000
  100 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu

 • Lửa Hắc Ám: Sát thương lên tướng được Xuyên Kháng Phép dựa trên Máu hiện tại của chúng. Nếu mục tiêu vừa nhận được Lá Chắn gần đây, nhận giá trị xuyên kháng phép tối đa.
 • Dây Thép Gai
  Dây Thép Gai
  1100
  30 Sức mạnh Công kích

  Kích hoạt - Quất Roi: Gây sát thương lên kẻ địch xung quanh.

  Chùy Bạch Ngân
  Chùy Bạch Ngân
  3000
  40 Sức mạnh Công kích
  300 Máu
  40 Kháng Phép


  Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả hiệu ứng khống chế và nhận thêm Kháng Hiệu Ứng và Giảm Làm Chậm.

  Vũ Điệu Tử Thần
  Vũ Điệu Tử Thần
  3300
  55 Sức mạnh Công kích
  45 Giáp
  15 Điểm hồi Kỹ năng

 • Không Sợ Đau: Sát thương gây ra lên bản thân được chuyển thành sát thương theo thời gian.
 • Thách Thức: Tham gia hạ gục tướng thanh tẩy sát thương còn lại từ Không Sợ Đau và hồi lại Máu theo thời gian.
 • Cưa Xích Hóa Kỹ
  Cưa Xích Hóa Kỹ
  2800
  55 Sức mạnh Công kích
  250 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Xích Cưa Sắc Nhọn: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 40% Vết Thương Sâu.

  Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.
 • Trượng Lưu Thủy
  Trượng Lưu Thủy
  2300
  50 Sức mạnh Phép thuật
  8% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Nước Sủi Bọt: Hồi Máu và Tạo Lá Chắn cho đồng minh cho cả hai Sức Mạnh Phép Thuật và Điểm Hồi Kỹ Năng.

 • Bùa Nguyệt Thạch
  Bùa Nguyệt Thạch
  2500
  40 Sức mạnh Phép thuật
  200 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

 • Ánh Sao Yêu Kiều: Khi gây tác dụng lên tướng bằng Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng trong giao tranh, hồi Máu cho đồng minh thấp máu nhất. Mỗi giây tham gia giao tranh với tướng sẽ tăng sức mạnh Hồi Máu và Lá Chắn cho bản thân.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm tăng thêm Hồi Máu cho Ánh Sao Yêu Kiều.


 • Chùy Hấp Huyết
  Chùy Hấp Huyết
  3300
  55 Sức mạnh Công kích
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  8% Hút Máu Toàn Phần


  Kích hoạt - Khát Máu: Gây sát thương lên kẻ địch xung quanh. Hồi Máu với mỗi tướng địch trúng chiêu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng.

  Chùy Phản Kích
  Chùy Phản Kích
  3300
  50 Sức mạnh Công kích
  20% Tốc độ Đánh
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Cú Đập Hùng Hồn: Gây sát thương lên kẻ địch xung quanh, Làm Chậm chúng. Có thể được sử dụng khi đang di chuyển.
 • Dũng Mãnh: Gây sát thương vật lý cho thêm Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển.
 • Búa Rìu Sát Thần
  Búa Rìu Sát Thần
  3300
  40 Sức mạnh Công kích
  300 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng Kỹ Năng, đòn đánh tiếp theo được cường hóa, giúp gây thêm sát thương Đòn Đánh. Nếu mục tiêu là tướng, hồi lại máu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Giáp và Xuyên Kháng Phép.

 • Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
  Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
  3200
  80 Sức mạnh Phép thuật
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đau Đớn: Gây sát thương phép lên Tướng dựa trên Máu cộng thêm của mục tiêu.
 • Đọa Đầy: Gây sát thương với Kỹ Năng sẽ khiến kẻ địch bị thiêu đốt theo thời gian.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng
 • Bão Tố Luden
  Bão Tố Luden
  3200
  80 Sức mạnh Phép thuật
  6 Xuyên Phép
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Vọng Âm: Kỹ năng gây sát thương sẽ gây thêm sát thương phép lên mục tiêu và 3 kẻ địch gần đó, đồng thời cho Tốc Độ Di Chuyển. Gây sát thương bằng kỹ năng sẽ giảm hồi chiêu cho trang bị này.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Kháng Phép.
 • Băng Trượng Vĩnh Cửu
  Băng Trượng Vĩnh Cửu
  2800
  70 Sức mạnh Phép thuật
  250 Máu
  600 Năng lượng
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Tuyết Giá: Gây sát thương theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch trúng chiêu. Kẻ địch ở giữa vùng hình nón sẽ bị Trói Chân.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

  Tàn Tích Bami
  Tàn Tích Bami
  1000
  300 Máu
 • Hiến Tế : Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây sát thương theo thời gian lên kẻ địch xung quanh (tăng lên với lính và quái)
 • Găng Tay Băng Hỏa
  Găng Tay Băng Hỏa
  2800
  450 Máu
  25 Giáp
  25 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế : Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây sát thương theo thời gian lên kẻ địch xung quanh. Kẻ địch di chuyển trong vùng băng sẽ bị Làm Chậm.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Máu và Kích Cỡ.
 • Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
  Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
  2800
  450 Máu
  25 Giáp
  25 Kháng Phép
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Truy Lùng: Tăng Tốc Độ Di Chuyển về phía kẻ địch hoặc trụ địch. Khi đến gần một tướng địch (hoặc sau 4 giây) phát ra một đợt sóng Làm Chậm tướng xung quanh.
  Tiếp Tế: Di chuyển và nhận sát thương từ Tướng hoặc Quái Lớn sẽ tăng năng lượng cho Bộ Gia Tốc. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh tiếp theo gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh (tăng lên trên lính và quái).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng và Máu

  Bó Tên Ánh Sáng
  Bó Tên Ánh Sáng
  1300
  30 Sức mạnh Công kích
  15% Tốc độ Đánh

 • Chuẩn Xác:Đòn đánh gây thêm sát thương lên Lính và Quái.
 • Cung Phong Linh
  Cung Phong Linh
  3400
  60 Sức mạnh Công kích
  20% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng


  Kích hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định, bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến. Gây sát thương tăng lên với kẻ địch thấp Máu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển.

  Móc Diệt Thủy Quái
  Móc Diệt Thủy Quái
  3400
  65 Sức mạnh Công kích
  25% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Bắn Hạ: Mỗi ba đòn đánh sẽ gây thêm sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Đánh.
 • Nỏ Tử Thủ
  Nỏ Tử Thủ
  3400
  50 Sức mạnh Công kích
  20% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  7% Hút Máu

 • Bảo Hộ Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến Máu giảm xuống dưới 30% Health, nhận một lá chắn. Ngoài ra, nhận thêm Sức Mạnh Công Kích

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Công Kích và Máu.
 • Đoản Đao Navori
  Đoản Đao Navori
  3400
  60 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  30 Điểm hồi Kỹ năng

 • Nhát Chém Khéo Léo: Những Đòn đánh chí mạng sẽ giảm thời gian hồi của các Kỹ năng cơ bản đi 20% lượng hồi chiêu còn lại của chúng.
 • Súng Hải Tặc
  Súng Hải Tặc
  3000
  55 Sức mạnh Công kích
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  12 Sát Lực

 • Về Với Cát Bụi: Gây sát thương lên tướng địch dưới 5% Máu sẽ lập tức kết liễu chúng. Hạ gục tướng cho thêm 25 vàng.
 • Dao Phẫn Nộ
  Dao Phẫn Nộ
  800
  25% Tốc độ Đánh
 • Phẫn Nộ: Tỉ lệ Chí mạng của bạn sẽ chuyển hóa thành sát thương Đòn Đánh. Các Đòn Đánh sẽ gây thêm 35 với mỗi 20% Tỉ lệ Chí mạng chuyển hóa được.
 • Dạ Kiếm Draktharr
  Dạ Kiếm Draktharr
  3100
  60 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Thợ Săn Đêm: Tấn công một tướng gây thêm sát thương. Nếu đòn đánh được gây ra bởi Tướng cận chiến, nó sẽ Làm Chậm mục tiêu. Nếu một vị tướng mà bạn gây đã sát thương trong vòng 3 giây bị hạ, hồi chiêu của trang bị sẽ được tái tạo và bản thân được Tàng Hình.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng và Tốc Độ Di Chuyển.

 • Nguyệt Đao
  Nguyệt Đao
  3100
  55 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  7% Hút Máu Toàn Phần


 • Ánh Trăng Công Kích: Tấn công một kẻ địch với 2 Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng riêng biệt trong vòng 1.5 giây gây thêm sát thương, cho Tốc Độ Di Chuyển và tạo Lá Chắn

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Giáp và Tốc Độ Di Chuyển.
 • Móng Vuốt Ám Muội
  Móng Vuốt Ám Muội
  3100
  60 Sức mạnh Công kích
  18 Sát Lực
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Vồ Mồi: Lướt xuyên qua một tướng địch, gây sát thương. Sau đó cường hóa sát thương của bản thân lên mục tiêu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sát Lực và Tốc Độ Di Chuyển.

  Thương Phục Hận Serylda
  Thương Phục Hận Serylda
  3200
  45 Sức mạnh Công kích
  30% Xuyên Giáp
  20 Điểm hồi Kỹ năng

 • Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch.
 • Kiếm Ác Xà
  Kiếm Ác Xà
  2600
  55 Sức mạnh Công kích
  12 Sát Lực

 • Phá Khiên: Gây sát thương lên một tướng địch sẽ làm giảm lá chắn hiện tại của chúng. Khi gây sát thương lên một kẻ địch chưa chịu tác dụng bởi Phá Khiên sẽ giảm lượng lá chắn chúng nhận được.

  Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.
 • Nguyên Tố Luân
  Nguyên Tố Luân
  3000
  55 Sức mạnh Công kích
  10 Sát Lực
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Tái Thiết: Khi một Tướng bị hạ gục trong vòng 3 giây sau khi nhận sát thương từ bạn, hồi lại 20% tổng thời gian hồi Chiêu Cuối.
 • Móng Vuốt Thú Săn
  Móng Vuốt Thú Săn
  3100
  75 Sức mạnh Công kích
  26 Sát Lực
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Vồ Mồi: Lướt xuyên qua một tướng địch, gây sát thương. Sau đó cường hóa sát thương của bản thân lên mục tiêu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sát Lực và Tốc Độ Di Chuyển.

  Thiên Thực Đao
  Thiên Thực Đao
  3100
  75 Sức mạnh Công kích
  26 Sát Lực
  8% Hút Máu Toàn Phần


 • Ánh Trăng Công Kích: Tấn công một kẻ địch với 2 Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng riêng biệt trong vòng 1.5 giây gây thêm sát thương, cho Tốc Độ Di Chuyển và tạo Lá Chắn

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Giáp và Tốc Độ Di Chuyển.
 • Hắc Ám Kiếm Draktharr
  Hắc Ám Kiếm Draktharr
  3100
  75 Sức mạnh Công kích
  26 Sát Lực
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Thợ Săn Đêm: Tấn công một tướng gây thêm sát thương. Nếu đòn đánh được gây ra bởi Tướng cận chiến, nó sẽ Làm Chậm mục tiêu. Nếu một vị tướng mà bạn gây đã sát thương trong vòng 3 giây bị hạ, hồi chiêu của trang bị sẽ được tái tạo và bản thân được Tàng Hình.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng và Tốc Độ Di Chuyển.

 • Giáp Gia Tốc Siêu Công Nghệ
  Giáp Gia Tốc Siêu Công Nghệ
  2800
  600 Máu
  40 Giáp
  40 Kháng Phép
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Truy Lùng: Tăng Tốc Độ Di Chuyển về phía kẻ địch hoặc trụ địch. Khi đến gần một tướng địch (hoặc sau 4 giây) phát ra một đợt sóng Làm Chậm tướng xung quanh.
  Tiếp Tế: Di chuyển và nhận sát thương từ Tướng hoặc Quái Lớn sẽ tăng năng lượng cho Bộ Gia Tốc. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh tiếp theo gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh (tăng lên trên lính và quái).

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng và Máu

  Khiên Thiên Hỏa
  Khiên Thiên Hỏa
  3200
  600 Máu
  50 Giáp
  50 Kháng Phép
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế: Gây hoặc nhận sát thương sẽ khiến bản thân bắt đầu gây sát thương phép mỗi giây theo thời gian lên kẻ địch xung quanh (tăng lên với lính và quái). Gây sát thương lên Tướng hoặc Quái Khủng với hiệu ứng này sẽ tăng thêm một cộng dồn, tăng sát thương của lần Hiến Tế sau đó.
 • Ánh Dương: Ở tối đa cộng dồn Hiến Tế, đòn đánh của bạn thiêu đốt kẻ địch xung quanh, gây sát thương theo thời gian từ Hiến Tế.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Kháng Hiệu Ứng, Kháng Làm Chậm và Máu.
 • Găng Tay Băng Hàn
  Găng Tay Băng Hàn
  2800
  600 Máu
  40 Giáp
  40 Kháng Phép
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hiến Tế : Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây sát thương theo thời gian lên kẻ địch xung quanh. Kẻ địch di chuyển trong vùng băng sẽ bị Làm Chậm.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Máu và Kích Cỡ.
 • Cung Cuồng Phong
  Cung Cuồng Phong
  3400
  80 Sức mạnh Công kích
  35% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng


  Kích hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định, bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến. Gây sát thương tăng lên với kẻ địch thấp Máu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển.

  Diệt Xà Thần
  Diệt Xà Thần
  3400
  85 Sức mạnh Công kích
  40% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng

 • Bắn Hạ: Mỗi ba đòn đánh sẽ gây thêm sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Đánh.
 • Nỏ Huyết Thủ
  Nỏ Huyết Thủ
  3400
  65 Sức mạnh Công kích
  30% Tốc độ Đánh
  20% Tỉ lệ Chí mạng
  8% Hút Máu

 • Bảo Hộ Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến Máu giảm xuống dưới 30% Health, nhận một lá chắn. Ngoài ra, nhận thêm Sức Mạnh Công Kích

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Công Kích và Máu.
 • Quyền Trượng Icathia Tuyệt Diệt
  Quyền Trượng Icathia Tuyệt Diệt
  3200
  90 Sức mạnh Phép thuật
  450 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng
  8% Hút Máu Toàn Phần

 • Tha Hóa Hư Không: Với mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm sát thương. Ở tối đa cộng dồn, lượng sát thương cộng thêm gây ra sẽ được chuyển thành sát thương chuẩn.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Hút Máu Phép và Sức Mạnh Phép Thuật.
 • Lưỡi Hái Chạng Vạng
  Lưỡi Hái Chạng Vạng
  3200
  120 Sức mạnh Phép thuật
  400 Máu
  30 Điểm hồi Kỹ năng

 • Xé: Gây sát thương lên tướng sẽ gây thêm sát thương phép và cho Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng.
 • Đai Khinh Khí Nâng Cấp
  Đai Khinh Khí Nâng Cấp
  3200
  120 Sức mạnh Phép thuật
  10 Xuyên Kháng Phép
  350 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt theo hướng chỉ định, bắn ra một loạt tia lửa ma thuật gây sát thương. Sau đó, nhận Tốc Độ Di Chuyển về phía kẻ địch.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Kháng Phép.

  Mặt Nạ Ai Oán Liandry
  Mặt Nạ Ai Oán Liandry
  3200
  110 Sức mạnh Phép thuật
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đau Đớn: Gây sát thương phép lên Tướng dựa trên Máu cộng thêm của mục tiêu.
 • Đọa Đầy: Gây sát thương với Kỹ Năng sẽ khiến kẻ địch bị thiêu đốt theo thời gian.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng
 • Mắt Bão Luden
  Mắt Bão Luden
  3200
  100 Sức mạnh Phép thuật
  10 Xuyên Kháng Phép
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Vọng Âm: Kỹ năng gây sát thương sẽ gây thêm sát thương phép lên mục tiêu và 3 kẻ địch gần đó, đồng thời cho Tốc Độ Di Chuyển. Gây sát thương bằng kỹ năng sẽ giảm hồi chiêu cho trang bị này.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Kháng Phép.
 • Mùa Đông Vĩnh Cửu
  Mùa Đông Vĩnh Cửu
  2800
  90 Sức mạnh Phép thuật
  350 Máu
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Tuyết Giá: Gây sát thương theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch trúng chiêu. Kẻ địch ở giữa vùng hình nón sẽ bị Trói Chân.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

  Chùy Cuồng Huyết
  Chùy Cuồng Huyết
  3300
  70 Sức mạnh Công kích
  450 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  12% Hút Máu Toàn Phần


  Kích hoạt - Khát Máu: Gây sát thương lên kẻ địch xung quanh. Hồi Máu với mỗi tướng địch trúng chiêu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng.

  Chùy Phá Kích
  Chùy Phá Kích
  3300
  60 Sức mạnh Công kích
  30% Tốc độ Đánh
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Cú Đập Hùng Hồn: Gây sát thương lên kẻ địch xung quanh, Làm Chậm chúng. Có thể được sử dụng khi đang di chuyển.
 • Dũng Mãnh: Gây sát thương vật lý cho thêm Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển.
 • Búa Rìu Diệt Thần
  Búa Rìu Diệt Thần
  3300
  60 Sức mạnh Công kích
  450 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng Kỹ Năng, đòn đánh tiếp theo được cường hóa, giúp gây thêm sát thương Đòn Đánh. Nếu mục tiêu là tướng, hồi lại máu.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Xuyên Giáp và Xuyên Kháng Phép.

 • Tam Luyện Kiếm
  Tam Luyện Kiếm
  3333
  45 Sức mạnh Công kích
  40% Tốc độ Đánh
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Đánh Gấp Ba:Đòn đánh cho thêm Tốc Độ Di Chuyển. Nếu mục tiêu là tướng, tăng Sức Mạnh Công Kích cơ bản, có thể cộng dồn.
 • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng Kỹ Năng, Đòn Đánh tiếp theo được cường hóa, gây thêm sát thương.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Công Kích, Điểm Hồi Kỹ Năng, và Tốc Độ Di Chuyển.
 • Thánh Tích Hoàng Kim
  Thánh Tích Hoàng Kim
  2500
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  40 Giáp
  40 Kháng Phép


  Kích hoạt - Tận Hiến: Cho đồng minh bên cạnh một Lá Chắn, giảm dần theo thời gian.
 • Tận Hiến: Cho đồng minh bên cạnh Giáp và Kháng Phép.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Giáp và Kháng Phép tăng thêm cho Tận Hiến.


 • Nguyện Hồn Shurelya
  Nguyện Hồn Shurelya
  2500
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Năng lượng cơ bản


  Kích hoạt - Khai Mở: Cho đồng minh Tốc độ Di chuyển .
 • Truyền Động Lực: Cường hóa hoặc Bảo vệ một Tướng đồng minh sẽ cho cả hai Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Điểm Hồi Kỹ Năng.

 • Bùa Tinh Thạch
  Bùa Tinh Thạch
  2500
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Năng lượng cơ bản

 • Ánh Sao Yêu Kiều: Khi gây tác dụng lên tướng bằng Đòn Đánh hoặc Kỹ Năng trong giao tranh, hồi Máu cho đồng minh thấp máu nhất. Mỗi giây tham gia giao tranh với tướng sẽ tăng sức mạnh Hồi Máu và Lá Chắn cho bản thân.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm tăng thêm Hồi Máu cho Ánh Sao Yêu Kiều.


 • Trát Lệnh Thần Vương
  Trát Lệnh Thần Vương
  2500
  70 Sức mạnh Phép thuật
  300 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  200% Tốc độ Hồi Năng lượng cơ bản

 • Phối Hợp Ăn Ý: Kỹ năng Làm Chậm hoặc Làm Bất Động tướng địch gây thêm sát thương và đánh dấu chúng. Sát thương từ tướng đồng minh sẽ kích nổ dấu ấn, gây thêm sát thương và cho cả hai Tốc Độ Di Chuyển.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

 • Giáp Vai Thiên Cực
  Giáp Vai Thiên Cực
  2500
  400 Máu
  25 Điểm hồi Kỹ năng
  40 Giáp
  40 Kháng Phép

 • Soi Rọi: Sau khi làm Bất Động kẻ địch hoặc bản thân bị Bất Động, khiến mục tiêu và tất cả Tướng địch xung quanh nhận thêm sát thương.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Giáp và Kháng Phép
 • Vương Miện Hắc Diệt
  Vương Miện Hắc Diệt
  2800
  90 Sức mạnh Phép thuật
  350 Máu
  800 Năng lượng
  25 Điểm hồi Kỹ năng

 • Khiên Hộ Thể: Bạn được Hộ Thể, giảm sát thương nhận vào từ tướng. Khiên Hộ Thể tồn tại trong 1.5 giây sau khi nhận sát thương từ tướng.
 • Chúc Phúc: Khi được Hộ Thể và trong vòng 3 giây sau khi nó biến mất, nhận Sức Mạnh Phép Thuật.

  Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm Tốc Độ Di Chuyển và Sức Mạnh Phép Thuật.
 • Gangplank Placeholder
  Gangplank Placeholder
  0
  Găng Xích Thù Hận
  Găng Xích Thù Hận
  2500
  650 Máu
  20 Điểm hồi Kỹ năng


  Kích hoạt - Thề Nguyện: Chọn một Kẻ Thù và bắt đầu tích tụ Tử Thù (hồi lại sau 90 giây).
 • Không Đội Trời Chung: Nhận giảm sát thương từ kẻ Tử Thù của bản thân, tăng lên theo số cộng dồn Không Đội Trời Chung. Nhận cộng dồn theo thời gian, tối đa sau 60 giây.
 • Phục Hận: Ở tối đa cộng dồn, Tử Thù bị giảm Kháng Hiệu Ứng khi ở cạnh bạn

  Kích hoạt có thể sử dụng khi đang trên bảng đếm số và có tầm toàn bản đồ. Tái tạo cộng dồn sau khi chọn một mục tiêu mới. Không thể sử dụng trong vòng 15 giây khi trong giao tranh với tướng.

  "Nàng thề sẽ hiến tế mạng sống của mình vì sự hủy diệt của hắn. Chiếc găng tay đã nghe."
 • Mặt Nạ Vực Thẳm
  Mặt Nạ Vực Thẳm
  2700
  450 Máu
  35 Kháng Phép
  10 Điểm hồi Kỹ năng

 • Hủy Hoại: Nguyền Rủa tướng địch xung quanh, giảm Kháng Phép của chúng. Với mỗi tướng bị Nguyền Rủa nhận thêm Kháng Phép.