game lien minh huyen thoai

Chinh phục Vương Quốc Tuyết để sở hữu trước Yi Người Tuyết và đa sắc (14/12-18/12)

Viết bởi LR
Được đăng ngày 14 Tháng 12 2018

Hoàn thành sự kiện là chắc chắn nhận 7 trang phục nữa nhé!

800x450.jpg - 340.13 kb

Từ 14/12 đến hết 18/12, sự kiện Chinh Phục Vương Quốc Tuyết sẽ diễn ra trong client Liên Minh Huyền Thoại.

Chinh Phục Vương Quốc Tuyết là sự kiện giúp bạn sở hữu nhiều trang phục giá trị với số tiền nhỏ hơn nhiều so với mua trực tiếp. Ngoài ra, khi chinh phục được vùng đất cuối cùng, bạn còn sở hữu trước trang phục Yi Người Tuyết cùng toàn bộ 5 đa sắc của anh chàng này.

giaodienchinh.jpg - 154.42 kb

Giao diện chính của sự kiện

Để chiếm các vùng đất, bạn cần bỏ ra số RP tương ứng như sau:

Vùng

Số RP cần để chiếm

Phần thưởng khi chiếm

1

150 RP

Chắc chắn nhận được:
- Ngẫu nhiên 1 tướng
- Ngẫu nhiên 1 trang phục 150 RP trở lên (Nhóm 1)
Có thể nhận thêm:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Giới Hạn

2

150 RP

Chắc chắn nhận được:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục 150 RP trở lên (Nhóm 2)
- Ngẫu nhiên 1 trang phục 150 RP trở lên (Nhóm 2)
Có thể nhận thêm:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Giới Hạn

3

250 RP

Chắc chắn nhận được:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Sử Thi trở lên
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Sử Thi trở lên
Có thể nhận thêm:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Giới Hạn

4

250 RP

Chắc chắn nhận được:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Huyền Thoại trở lên
Có thể nhận thêm:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Tối Thượng
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Giới Hạn

5

600 RP

Chắc chắn nhận được:
- Yi Người Tuyết + 5 đa sắc
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Tối Thượng
- Ngẫu nhiên Báu Vật
Có thể nhận thêm:
- Ngẫu nhiên 1 trang phục Giới Hạn

Bạn phải chiếm một vùng để mở khóa vùng tiếp theo (ví dụ chiếm Vùng 1 để mở khóa Vùng 2, sau đó chiếm Vùng 2 để mở khóa Vùng 3,...)

Các loại vật phẩm

Trang phục 150 RP trở lên (Nhóm 2) có giá trị trung bình cao hơn Trang phục 150 RP trở lên (Nhóm 1).

Tỉ lệ ra Trang phục Giới Hạn ngẫu nhiên cao hơn qua mỗi vùng, cao nhất ở Vùng 5.

Trang phục Giới Hạn ngẫu nhiên trong sự kiện này bao gồm:

 

 • Riot Girl Tristana
 • Riot Squad Singed
 • Riot K-9 Nasus
 • Riot Graves
 • Riot Blitzcrank
 • Riot Kayle
 • Nasus Hung Thần
 • Trundle Hung Thần
 • Nautilus Hung Thần
 • Hecarim Hung Thần

 

Báu Vật ngẫu nhiên trong sự kiện này bao gồm:

 

 • 15 Rương Hextech
 • 15 Chìa Khóa Hextech
 • 10 Rương Tuyệt Phẩm
 • 10 Rương Tuyệt Phẩm + Chìa Khóa
 • 10 Rương Hextech + Chìa Khóa

 

Trang phục Yi Người Tuyết và đa sắc sẽ mở bán trong cửa hàng sau khi sự kiện kết thúc.

Master_Yi_SnowManYiSkin.jpg - 189.16 kb

Hoàn trả khi sở hữu toàn bộ một loại vật phẩm

Nếu đã sở hữu toàn bộ tướng, bạn được hoàn trả 5 Kỉ vật Tuyết Rơi.

Nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục 150 RP trở lên (Nhóm 1) và (Nhóm 2), bạn được hoàn trả 30 Kỉ vật Tuyết Rơi.

Nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục Sử Thi và Huyền Thoại trở lên, bạn được hoàn trả 50 Kỉ vật Tuyết Rơi.

Nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục Tối Thượng trở lên và Giới Hạn, bạn được hoàn trả 100 Kỉ vật Tuyết Rơi.Chuyên mục: Khuyến mãi