game lien minh huyen thoai

Cửa Hiệu Tinh Hoa trở lại! (20/04-30/04)

Viết bởi LR
Được đăng ngày 20 Tháng 4 2018

Rất nhiều vật phẩm có thể mua hoàn toàn bằng Tinh Hoa Lam

Chào mừng bạn đến với Cửa Hiệu Tinh Hoa! Chúng tôi sẽ mở cửa từ 00:00 20/04/2018 đến hết 30/04/2018.

Sau đây là những vật phẩm bạn có thể mua trong Cửa Hiệu Tinh Hoa:

Đa Sắc


Đa Sắc bình thường có giá 20 RP giờ có thể mua với 2000 Tinh Hoa Lam. Để biết mình có thể mua những Đa Sắc nào, vui lòng tìm kiếm trong danh sách bên dưới:

Nasus Hiệp Sĩ Đen Tai Ương Độc Khí
Nasus Hiệp Sĩ Đen Tai Ương Hỏa Thiêu
Nasus Hiệp Sĩ Đen Tai Ương Băng Phong
Karthus Thần Chết Tai Ương Độc Khí
Karthus Thần Chết Tai Ương Hỏa Thiêu
Karthus Thần Chết Tai Ương Băng Phong
Vayne Đồ Long Hỗn Mang Xanh
Vayne Đồ Long Hỗn Mang Đỏ
Vayne Đồ Long Hỗn Mang Bạc
Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố Sương Khói
Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố Tia Nắng
Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố Chạng Vạng
Miss Fortune Giả Lập (Tử Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Lam Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Hoàng Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Lục Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Hồng Ngọc)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Tử Tinh)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Hồng Tinh)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Lam Ngọc)
Yasuo Cao Bồi (Lục Bảo)
Yasuo Cao Bồi (Hồng Thạch)
Yasuo Cao Bồi (Nham Tinh)
Yasuo Cao Bồi (Lam Bảo)
Tristana Hỏa Tiễn Tinh Nghịch Xanh Thẫm
Tristana Hỏa Tiễn Tinh Nghịch Da Cam
Tristana Hỏa Tiễn Tinh Nghịch Tím
Zed Lôi Kiếm (Tử Tinh)
Zed Lôi Kiếm (Lục Bảo)
Zed Lôi Kiếm (Lam Tinh)
Zed Lôi Kiếm (Hồng Tinh)
Zed Lôi Kiếm (Hồng Ngọc)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Tử Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Lam Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Lục Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Hồng Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Hồng Ngọc)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Lam Tinh)
Riven Thỏ Ngọc (Thiên Thể)
Riven Thỏ Ngọc (Mắt Mèo)
Riven Thỏ Ngọc (Lục Bảo)
Riven Thỏ Ngọc (Hoa Cương)
Riven Thỏ Ngọc (Lam Bảo)
Ezreal Thanh Lịch (Vẫn Thạch)
Ezreal Thanh Lịch (Nham Tinh)
Ezreal Thanh Lịch (Trân Châu)
Ezreal Thanh Lịch (Hồng Tinh)
Ezreal Thanh Lịch (Hồng Ngọc)
Ezreal Thanh Lịch (Sa Thạch)
Ezreal Thanh Lịch (Sọc)
Diana Hằng Nga (Tử Tinh)
Diana Hằng Nga (Lam Tinh)
Diana Hằng Nga (Nham Tinh)
Diana Hằng Nga (Trân Châu)
Diana Hằng Nga (Lục Tinh)
Diana Hằng Nga (Lam Ngọc)
Malphite Máy Móc (Mắt Mèo)
Malphite Máy Móc (Hoàng Tinh)
Malphite Máy Móc (Lục Bảo)
Malphite Máy Móc (Hoa Cương)
Malphite Máy Móc (Nham Tinh)
Malphite Máy Móc (Trân Châu)
Malphite Máy Móc (Sa Thạch)
Riven Thỏ Ngọc (Tử Tinh)
Riven Thỏ Ngọc (Hồng Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Tử Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Lam Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Mắt Mèo)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Hoàng Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Lục Bảo)
Braum Đồ Long (Tử Tinh)
Braum Đồ Long (Mắt Mèo)
Braum Đồ Long (Lục Bảo)
Braum Đồ Long (Nham Tinh)
Braum Đồ Long (Trân Châu)
Braum Đồ Long (Sa Thạch)
Poppy Chiến Thần (Tử Tinh)
Poppy Chiến Thần (Lục Bảo)
Poppy Chiến Thần (Nham Tinh)
Poppy Chiến Thần (Hồng Tinh)
Poppy Chiến Thần (Hồng Ngọc)
Poppy Chiến Thần (Lam Bảo)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Lam Tinh)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Hoàng Tinh)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Trân Châu)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Cầu Vồng)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Hồng Tinh)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Lam Bảo)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Tử Thạch)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Lam Ngọc)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Mắt Mèo)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Hoàng Tinh)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Lục Tinh)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Hồng Tinh)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Hồng Ngọc)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Sa Thạch)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Lam Ngọc)
Graves Tiệc Bể Bơi (Tử Tinh)
Graves Tiệc Bể Bơi (Hoàng Tinh)
Graves Tiệc Bể Bơi (Lục Bảo)
Graves Tiệc Bể Bơi (Hồng Ngọc)
Graves Tiệc Bể Bơi (Lam Bảo)
Graves Tiệc Bể Bơi (Lam Ngọc)
Fizz Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Fizz Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Fizz Biệt Đội Omega (Tử Thạch)
Teemo Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Teemo Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Teemo Biệt Đội Omega (Sa Thạch)
Tristana Biệt Đội Omega (Hoàng Tinh)
Tristana Biệt Đội Omega (Lục Bảo)
Tristana Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Tristana Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Tristana Biệt Đội Omega (Lam Bảo)
Twitch Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Twitch Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Twitch Biệt Đội Omega (Sa Thạch)
Veigar Biệt Đội Omega (Mắt Mèo)
Veigar Biệt Đội Omega (Lam Bảo)
Veigar Biệt Đội Omega (Tử Thạch)
Corki Giả Lập (Mắt Mèo)
Corki Giả Lập (Hoàng Tinh)
Corki Giả Lập (Nham Tinh)
Corki Giả Lập (Trân Châu)
Corki Giả Lập (Hồng Tinh)
Corki Giả Lập (Hồng Ngọc)
Corki Giả Lập (Lam Bảo)
Corki Giả Lập (Lam Ngọc)
Blitzcrank Trùm Phụ (Mắt Mèo)
Blitzcrank Trùm Phụ (Hoàng Tinh)
Blitzcrank Trùm Phụ (Trân Châu)
Blitzcrank Trùm Phụ (Cầu Vồng)
Blitzcrank Trùm Phụ (Hồng Tinh)
Blitzcrank Trùm Phụ (Hồng Ngọc)
Blitzcrank Trùm Phụ (Lam Bảo)
Blitzcrank Trùm Phụ (Lam Ngọc)
Draven Bình Luận Viên (Mắt Mèo)
Draven Bình Luận Viên (Nham Tinh)
Draven Bình Luận Viên (Trân Châu)
Draven Bình Luận Viên (Lam Bảo)
Draven Bình Luận Viên (Tử Thạch)
Master Yi Thiên Kiếm (Nham Tinh)
Master Yi Thiên Kiếm (Trân Châu)
Master Yi Thiên Kiếm (Hồng Tinh)
Master Yi Thiên Kiếm (Hồng Ngọc)
Master Yi Thiên Kiếm (Lam Ngọc)
Janna Tiên Kiếm (Lam Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Lục Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Hồng Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Lam Bảo)
Talon Long Kiếm (Tử Tinh)
Talon Long Kiếm (Mắt Mèo)
Talon Long Kiếm (Lục Bảo)
Talon Long Kiếm (Nham Tinh)
Talon Long Kiếm (Trân Châu)
Talon Long Kiếm (Lam Bảo)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Nham Tinh)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Trân Châu)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Hồng Ngọc)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Lam Bảo)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Tử Thạch)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Trân Châu)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Hồng Ngọc)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Lam Bảo)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Nham Tinh)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Tử Thạch)
Aatrox Máy Móc (Nham Tinh)
Aatrox Máy Móc (Trân Châu)
Aatrox Máy Móc (Tử Thạch)
Kha'Zix Máy Móc (Mắt Mèo)
Kha'Zix Máy Móc (Lục Bảo)
Kha'Zix Máy Móc (Trân Châu)
Kha'Zix Máy Móc (Hồng Tinh)
Kha'Zix Máy Móc (Lam Bảo)
Kha'Zix Máy Móc (Tử Thạch)
Rengar Máy Móc (Lam Tinh)
Rengar Máy Móc (Hoàng Tinh)
Rengar Máy Móc (Nham Tinh)
Rengar Máy Móc (Trân Châu)
Rengar Máy Móc (Hồng Ngọc)
Rengar Máy Móc (Tử Thạch)

Biểu tượng Tí Nị


Biểu tượng Tí Nị Kỳ Bí dành riêng cho Cửa Hiệu Tinh Hoa được bán với giá 2500 Tinh Hoa Lam. Bạn có thể tặng chúng cho bạn bè.

Các vật phẩm khác

* Giới hạn với vật phẩm Kỳ Bí mua cho bản thân là 20 vật phẩm/ngày (bao gồm cả biểu tượng, mẫu mắt, biểu tượng Tí Nị, trang phục)

* Giới hạn với vật phẩm Kỳ Bí tặng bạn bè là 10 vật phẩm/ngày (bao gồm cả biểu tượng, mẫu mắt, biểu tượng Tí Nị, trang phục)

Đừng quên rằng tất cả Tăng XP đang được giảm giá 50% trong Cửa Hàng. Tranh thủ lên cấp để kiếm thật nhiều Tinh Hoa Lam đi nhé!  

 Chuyên mục: Khuyến mãi